İspanyolca ders 27

İspanyolca ders 27

Belediye binası nerede?

Dove si trova il municipio?

İspanyolca etrafınızdaki yerler dersimizde etrafınızda bulunan yerler hakkında çalışmalar yapıyoruz.
Öğrendiğiniz yeni kelimeleri, yavaş yavaş etrafınızda gördükleriniz ile alıştırmalar…basit cümleler kurarsanız daha iyi öğrenirsiniz.


Etrafımızdaki yerlerlugares a nuestro alrededor
ahırel establo
anıtEl monumento
avluEl patio
bakanlıkEl ministerio
bakkaltienda de comestibles
bankabanco/a
bankel Banco
barEl bar
belediye binasıEdificio municipal
binaEl edificio
caddeLa calle
SokakEl camino
camiEl mezquita
çeşmela fuente
çiftlikla granja
dükkanla tienda
eczanela farmacia
elçilikla embajada
evla casa
fabrikala fábrica
fırınel horno
garajel garaje
hastaneel hospital
havaalanıEl aeropuerto
hayvanat bahçesiel zoo
iskeleel muelle
istasyonla estación
kafeEl café
kaldırımel acera
kaleel Castillo
kasapel carnicero
katedralla catedral
kışlael cuartel
kiliseLa iglesia
kitapçılibrero/a
konsoloslukel consulado
köşela esquina
köprüEl puente
köyel pueblo
kulela Torre
kulubela choza
limanel Puerto
mezarlıkel cementerio
sinemael cine
rıhtımel muelle
şehir merkezicentro de la ciudad
kuru temizlemeciel tintorero
otelel hotel
mağarala cueva
kütüphanela librería
marketMarketplace
meydanla plaza
müzeel Museo
sarayel Palacio
parkel parque
postaneel correros
hapishanela cárcel
restaurantRestaurante
okulla escuela
sinagogla sinogoga
stadyumel estadio
süpermarketEl süpermercado
tapınakel templo
tiyatroel Teatro
şehirla ciudad
trafik lambasıel semáforo
üniversiteLa universidad
yaya geçidiel paso cebra
yolel camino

İspanyolca etrafınızdaki yerler Örnekler

İspanyolca etrafınızdaki yerler ile ilgili cümleler kuralım.
Basit cümleler ile başlayalım ve zorlaştıralım.
Buraya kadar geldiğinize göre konuları çalışmayı bitirdiğinizi ve dersler de tekrar ettiğinizi umuyorum.

Etrafınızdaki yerler

Ali dükkana gitti. 
Ali fue a la tienda.
Ali went to the store.

Ayşe bakkala gitti.
Ayşe fue a la tienda de comestibles.
Ayşe went to the grocery store


Etrafınızdaki yerler

Bu çocuklar okula gidiyor.
Estos niños van a la escuela.
These kids are going to school.

Bu çocuklar trafik ışığı kurallarını takip etmişlerdir
Estos niños han seguido las reglas del semáforo.
These children have followed the rules of the traffic light.

Etrafınızdaki yerler

Bu gençler üniversiteye gidiyorlar.
Estos jóvenes van a la universidad.
These young people are going to college.

Bu üniversite öğrencileri haftasonları dans ediyor.
Estos estudiantes universitarios están bailando en el fin de semana.
These college students are dancing at the weekend.

Bu tatilde gittiğimiz otel şehir merkezindeydi.
El hotel al que fuimos en estas vacaciones estuve en el centro de la ciudad.
The hotel we went to on this vacation was in the center of the city.


Bu tapınak ünlü Narita tapınağıdır.
Este templo es el famoso templo de Narita.
This temple is the famous temple of Narita.


Merhaba
!ola!
Adresini söyler misin? Sana gelmek istiyorum.
¿Puedes decirme tu dirección? Quiero venir a ti.
Can you tell me your address? I want to come to you.
 
Tiyatronun yakınındayım.
Estoy cerca del teatro.
I’m near the theater.
 
Hangi tiyatro?
cual teatro
Which theater?
 
Sen biliyorsun , evim caminin yanındaki belediye binasının arkasındaki 5. caddede.
tu sabes , mi casa está en la quinta calle detrás del ayuntamiento al lado de la mezquita.
You know , my home is on the 5th street behind the town hall next to the mosque.