Edat

Edat

İngilizce edat, bir isim veya zamirin ilişkisini, yerini, zamanını veya yöntemini belirtmek için kullanılan kelime grubudur.

Genellikle isim tamlaması veya zamir takip eder.
İşte İngilizce edatları sınıflandıran ve örneklerle açıklayan bir rehber:


İngilizce edat /Yer Edatları:


At

Anlamı : -de, -da, -e, -a

I’m at the park.
Ben parktayım.

In

Anlamı : içinde, -da, -de

She is in the car.
O arabada.

On

Anlamı : üstünde, -da, -de

The book is on the table.
Kitap masanın üstünde.

Under

Anlamı : altında

The cat is under the bed.
Kedi yatağın altında.

Between

Anlamı : arasında

The library is between the school and the bank.
Kütüphane okul ile banka arasında.


İngilizce edat /Zaman Edatları


At

Anlamı : -de, -da, -e, -a (belirli saatlerde)

İngilizce edat

We’ll meet at 10 o’clock.
Saat 10′de buluşacağız.

In

Anlamı : içinde, -da, -de (belirli zaman dilimlerinde)

She was born in 1990.
O 1990′da doğdu.

On

Anlamı : -de, -da (belirli günlerde veya tarihlerde)

I have a meeting on Monday.
Pazartesi günü bir toplantım var.

Since

Anlamı : -den beri

They have been friends since childhood.
Çocukluklarından beri arkadaşlar.

Until

Anlamı : -e kadar

The store is open until 9 PM.
Mağaza 9′a kadar açık.


İngilizce edat /Yön Edatları


To

Anlamı : -e, -a

I’m going to the beach.
Plaja gidiyorum.

From

Anlamı : -den, -dan

She comes from Germany.
O Almanya’dan geliyor.

Into

Anlamı : içine

The cat jumped into the box.
Kedi kutunun içine atladı.

Out of

Anlamı : dışından

They came out of the house.
Evin dışından çıktılar.

Towards

Anlamı : -e doğru

We walked towards the city center.
Şehir merkezine doğru yürüdük.


İngilizce edat /Yöntem Edatları


By

Anlamı : ile, vasıtasıyla

I go to work by bus.
İşe otobüsle giderim.

With

Anlamı : ile, birlikte

She likes to cook with her sister.
O kardeşiyle birlikte yemek yapmayı sever.

Through

Anlamı : aracılığıyla

I learned about it through the internet.
Bunu internet aracılığıyla öğrendim.

Via

Anlamı : üzerinden, üzerinden geçerek

We traveled to Italy via France.
Fransa üzerinden İtalya’ya seyahat ettik.

Using

Anlamı : kullanarak

He fixed the shelf using a hammer.
Rafı bir çekiç kullanarak tamir etti.

Bu tablo, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan edatları ve ne amaçla kullanıldıklarını göstermektedir. Ancak, İngilizce edat kullanımı bazen belirli bağlamlara ve ifadelerin anlamına bağlı olarak değişebilir. Dolayısıyla, pratik yaparak edatları daha iyi anlamak ve kullanmak önemlidir.


Başka bazı İngilizce edatlar


İngilizce edat ve Türkçe anlamlarını içeren bir tablo ve aşağısında birkaçı ile ilgili örnek cümleler,

İngilizce EdatlarTürkçe Anlamları
AboutHakkında
AboveÜzerinde
AcrossKarşısında
AfterSonra
AgainstKarşı
AlongBoyunca
AmongArasında
AroundEtrafında
AsOlarak
At-de, -da, -e, -a
BeforeÖnce
BehindArkasında
BelowAltında
BesideYanında
BetweenArasında
By-e, -a, vasıtasıyla
DownAşağı
DuringSırasında
Forİçin
From-den, -dan
Iniçinde, -de, -da
Intoİçine
NearYakınında
Of-ın, -nin
OffUzakta
On-de, -da
OverÜzerinde
ThroughAracılığıyla
To-e, -a
UnderAltında
UntilKadar
UpYukarı
Withİle, birlikte
WithoutOlmadan

About: hakkında

We had a discussion about the movie.
Film hakkında bir tartışma yaptık.

Above: üzerinde, yukarıda

The bird is flying above the clouds.
Kuş bulutların üzerinde uçuyor.

Below: altında, aşağıda

The keys are below the newspaper.
Anahtarlar gazetenin altında.

Behind: arkasında

The car is parked behind the building.
Araba binanın arkasına park edilmiş.

Beside: yanında, bitişiğinde

Sit beside me.
Benim yanıma otur.

Beyond: ötesinde

The mountains are beyond the river.
Dağlar nehrin ötesinde.

Within: içinde, dahilinde

Please stay within the designated area.
Lütfen belirlenen alan içinde kalın.

Without: olmadan

I can’t imagine my life without you.
Sen olmadan hayatımı hayal edemem.

Near: yakınında, yanında

There is a park near our house.
Evimize yakın bir park var.

Across: karşısında, karşıya

The store is across the street.
Mağaza caddenin karşısında.