Şart kipi

Şart kipi

İngilizce şart kipi olarak adlandırılan zaman, gerçekleşmesi olası veya olası olmayan durumları ifade etmek için kullanabilirsiniz.
Şart kipi genellikle “if” (eğer) bağlacıyla birlikte kullanılır ve bir olayın gerçekleşmesine bağlı olarak başka bir olayın ortaya çıkabileceğini veya gerçekleşmeyebileceğini belirtir.

İngilizce şart kipi “would” (veya kısaltılmış hali olan “‘d”), “could“, “should” gibi yardımcı fiillerle veya “if” bağlacıyla birlikte kullanılan düzenli fiillerin taban halleriyle oluşturulur.

İngilizce’de şart kipi genellikle şu iki formda kullanabilirsiniz:


Gerçekleşmesi olası şart


Bu tür bir şart cümlesi, gelecekteki bir olayın gerçekleşmesine bağlı olarak başka bir olayın da gerçekleşebileceğini ifade eder.

If + Simple Present Tense, Will + Simple Present Tense

İngilizce şart kipi

If it rains, I will stay at home.
Eğer yağmur yağarsa, evde kalacağım.

örneğin;
If I have time, I will call you later.
Eğer zamanım olursa, seni sonra ararım.

If it stops raining, we can go for a walk.
Eğer yağmur kesilirse, yürüyüşe çıkabiliriz.

If you study hard, you will pass the exam.
Eğer sıkı çalışırsan, sınavı geçersin.

If you invite me, I would be happy to come to your party.
Beni davet edersen, partine gelmekten mutluluk duyarım.


Olası olmayan şart


Bu tür bir şart cümlesi, şu anda gerçekleşmesi mümkün olmayan veya gerçekleşmesi olası olmayan bir durumu ifade eder.

If + Simple Past Tense, Would + Simple Present Tense

Örneğin;
If I had more money, I would travel around the world.
Daha fazla param olsaydı, dünyayı gezerdim.
If I had a million dollars, I would buy a big house.
Eğer bir milyon dolarım olsa, büyük bir ev alırdım.
If I were taller, I could reach the top shelf.
Eğer daha uzun olsaydım, en üst rafa ulaşabilirdim.
If she spoke Spanish, she could work as a translator.
Eğer İspanyolca konuşsaydı, tercüman olarak çalışabilirdi.
If they had left earlier, they should have caught the train.
Eğer daha erken çıksalardı, trene yetişmiş olurlardı.


“could” ve “should” yardımcı fiilleri ile


If + Simple Present Tense, Should ya da Could + Simple Present Tense

örneğin;
If I have time, I could help you with your project.
Zamanım olursa, sana proje konusunda yardımcı olabilirim.

If you asked politely, she could lend you her car.
Eğer kibarca sorsan, sana arabasını ödünç verebilir.

If you need any help, you should ask your teacher.
Eğer yardıma ihtiyacın varsa, öğretmenine sormalısın.

If he saved money, he could afford to go on vacation.
Eğer para biriktirseydi, tatil yapmaya gücü yetebilirdi.

If we finished the project early, we should celebrate our success.
Eğer projeyi erken bitirirsek, başarımızı kutlamalıyız.

Bu örnekler şart cümlelerinin temel yapılarını göstermektedir.
Ancak, şart cümlelerinde kullanılan zaman yapıları farklılık gösterebilir ve bağlama, cümle yapısına ve anlatılan duruma bağlı olarak değişebilir. Şart cümlelerini çeşitlendirmek için başka zaman yapıları da kullanılabilir.