İngilizce ders 5

İngilizce ders 5


Bu kimdir?

Who is this?

İngilizce ders 5 dersimizin konusu soru zamiri Kim? Sorular ve cevapları konu anlatımında soru cümlelerinden bahsetmiştik.

“Who?” İngilizce’de “kim” anlamına gelen bir soru zamiridir. Bu zamir, bir cümlede sorulan kişiyi veya insanları belirtmek için kullanılır. “Who?” zamiri, soru cümlelerinde özne olarak kullanılır ve bir kişi veya insan grubu hakkında bilgi almayı amaçlar.


Yeni kelimeler öğrenelim ve bir kaç cümle kuralım.

  • Soru zamiri Kim?
  • Soru zamiri Kim?
  • Soru zamiri Kim?

Gelmekto come
De(edat)From,of,

Örneğin,

Gelmek
geniş zaman çekimi
to come
benII come
senyouYou come
oHe/she/ithe/she/it comes
bizwewe come
sizyouYou come
onlarTheythey come

Who? Kim ? Şahısların kimliklerini sorar. Bazı kalıplara bakalım.

this..these..that…those


TekilThis – Bu (yakın)That – şu (uzak)
ÇoğulThese – bunlarThose – şunlar
Kim?Who?
Kimin?Whose+isim..?
Benim kalemimmy pencil

Örneğin

  • “Who is that?” (O kim?) Bu cümlede, “Who” zamiri kullanılarak bir kişi hakkında bilgi sorulmaktadır.
  • “Who are you?” (Sen kimsin?) Bu cümlede, “Who” zamiri kişiye yönelik bir soru sormak için kullanılmaktadır.

Who comes with you?
Kim gelir seninle?

who is the teacher?
Öğretmen kim?

Okuldan gelen öğretmen benim öğretmenimdir.
The teacher who comes from school is my teacher.

Bu bebek kim?
Who is this baby?

Bu kimin şapkasıdır?
whose hat is this?

Birkaç soru zamirinin ne anlama geldiğini tekrar edelim.


What?Ne?” anlamına gelir ve genellikle nesneleri veya olayları tanımlamak veya belirtmek için kullanılır.
Who?who?” sorusu bir kişinin kim olduğunu sormak için kullanılır.
Whose?kimin?” anlamına gelir ve genellikle sahiplik ilişkisini sormak için kullanılır.
Which?hangi?” anlamına gelir ve genellikle bir seçenek içerisinde tercih yapmak için kullanılır.
How much?ne kadar?” anlamına gelir ve genellikle miktarı veya fiyatı sormak için kullanılır.

who is this?


Bu kim? / Bu kimdir?

Bu bir öğretmendir.this is a teacher
Bu bir öğrencidir.This is a student.
Bu bir erkek öğrencidir.This is a schoolboy.
Bu bir kızdır.This is a girl.
Bu bir kız öğrencidirThis is a schoolgirl.
Bu bir adamdır.This is a man.
Bu bir kadın.This is a woman.
Bu Bay Alfredo.This is Mr Alfredo.
Bu Bayan AdrianaThis is Miss Adriana


ALIŞTIRMA 1

Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevap veriniz.
Örnek= ¿quien es este?(erkek çocuk)
Éste es un hijo


¿quien es este? (Kadın)

CEVAP This is a woman

¿quien es este? (adam)

CEVAP This is a man

¿quien es este? (Erkek öğrenci)

CEVAP This is a schoolboy.

¿quien es este? (öğrenci)

CEVAP This is a student.

¿quien es este? (şapka)

CEVAP This is a hat.
ALIŞTIRMA 2

BU CÜMLELERİ TÜRKÇE ‘YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

Is the bird yellow?

CEVAP bu kuş sarı mı?

Is this handbag white?

CEVAP Bu el çantası beyaz mı?

Is this ruler black?

CEVAP Bu cetvel siyah mı?

Is this a horse?

CEVAP Bu bir at mı?

Is this hat pink?

CEVAP Bu şapka pembe mı?
ALIŞTIRMA 3

CÜMLELERİ İNGİLİZCEYE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ VE KONTROL EDİNİZ.

Bu çapka kare mi?

CEVAP Is this hat square?

Bu bir ağaç mıdır?

CEVAP Is this a tree?

Cetveller üçgen mi?

CEVAP Are the rulers triangular?

Bu bir köpekmidir?

CEVAP Is this a dog?