Gelecek zaman

Gelecek zaman

İngilizce gelecek zaman / Future tense , İngilizce’de bir eylemin gelecekte gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılan bir zaman şeklidir. İşte İngilizce’deki gelecek zamanın kullanımı ve oluşturulmasıyla ilgili ayrıntılı bilgilere bakalım. Future tense’de 3 sınıf var.

 1. Simple Future Tense (Gelecek Zaman):
  • Gelecekte gerçekleşecek olan eylemleri ifade eder.
  • Planlar, niyetler ve tahminler için
 2. Future Continuous Tense (Gelecek Zaman Sürekli):
  • Gelecekte belirli bir zamanda devam edecek eylemleri ifade eder.
  • Gelecekteki bir zamanda süreklilik arz eden eylemleri ifade eder.
 3. Future Perfect Tense (Gelecekte Bileşik):
  • Gelecekteki belirli bir zamanda tamamlanmış eylemleri ifade eder.
  • Bir olayın belirli bir zamanda tamamlanacağını belirtir.

İngilizce gelecek zaman oluşturmak için “will” yardımcı fiili kullanılır ve bu yardımcı fiil “will” eylemin hemen önüne eklenir ve ardından eylemin temel halidir Örneğin:

İngilizce gelecek zaman

I will study for the exam.
Sınava çalışacağım.

They will arrive tomorrow.
Yarın gelecekler.


Simple Future Tense (Gelecek Zaman)


İngilizce gelecek zaman / Simple Future Tense (Gelecek Zaman), bir eylemin gelecekte gerçekleşeceğini ifade etmek için kullanılan bir zaman şeklidir. İngilizce’de Simple Future Tense’i oluşturmak için genellikle “will” yardımcı fiili kullanılır.

She will visit her parents tomorrow.
Yarın ailesini ziyaret edecek.

They are going on vacation next month.
Gelecek ay tatile gidiyorlar.

Olumlu cümlelerde

yardımcı fiil “will” eylemden önce gelir. Eylemin temel halini alır. Örneğin:

I will go to the party.
Partiye gideceğim.

She will study for the exam.
Sınava çalışacak.

Olumsuz cümlelerde

“will not” veya kısaltılmış hali olan “won’t” kullanılır. Örneğin:

They won’t come to the meeting.
Toplantıya gelmeyecekler.

He won’t eat that food.
O yemeği yemeyecek.

Soru cümlelerinde

Yardımcı fiil “will” cümlenin başına gelir. Örneğin:

Will you help me with this?
Bunu benimle birlikte yapacak mısın?

Will they come to the party?
Partiye gelecekler mi?

Gelecek zamanın kullanımı

Tahminler ve kehanetler

Gelecekteki bir durumu tahmin etmek, kehanetlerde bulunmak veya varsayımlarda bulunmak için Simple Future Tense kullanabiliriz.

The weather will be sunny tomorrow.
Hava yarın güneşli olacak.

She will probably win the competition.
O, muhtemelen yarışmayı kazanacak.

Söz verme

Bir şeyi yapmayı söz vermek, taahhüt etmek veya teklif sunmak için Simple Future Tense kullanılır.

I will help you with your homework.
Sana ödevinde yardım edeceğim.

He will buy her a present for her birthday.
Ona doğum günü hediyesi alacak.

Planlar ve niyetler

Gelecekte yapmayı planladığımız veya niyet ettiğimiz eylemleri ifade etmek için Simple Future Tense kullanılır.

They will travel to Europe next year.
Gelecek yıl Avrupa’ya seyahat edecekler.

We will start a new business.
Yeni bir iş kuracağız.

Öngörülen olaylar

Belirli bir gelecek olayını veya programı ifade etmek için Simple Future Tense kullanılır.

The concert will begin at 8 PM.
Konsere saat 8’de başlayacaklar.

The movie will be released next month.
Film gelecek ay yayınlanacak.

Bu şekilde Simple Future Tense kullanarak gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade edebilirsiniz.
Yardımcı fiil “will” ve eylemin temel hali kullanılarak cümleler oluşturulur.

Gelecek Zaman (Simple Future Tense) zamanda kullanılan bazı yaygın zaman zarfları şunlardır:

Bazı yaygın zarflar

Tomorrow yarın
Next week/month/year gelecek hafta/ay/yıl
Soon yakında
In the future gelecekte
Eventually sonunda
Later daha sonra
By the end of sonuna kadar
Eventually nihayetinde
In a few days/weeks/months birkaç gün/hafta/ay içinde
Eventually eninde sonunda
In the near future yakın gelecekte
Someday bir gün

Bu zaman zarfları, gelecekte gerçekleşecek eylemleri ifade ederken Simple Future Tense ile kullanılabilir. Örneğin:

I will visit my grandparents tomorrow.
Yarın büyük ebeveynlerimi ziyaret edeceğim.

We are going on vacation next month.
Gelecek ay tatil yapıyoruz.

They will arrive soon.
Yakında varacaklar.

In the future, technology will advance rapidly.
Gelecekte teknoloji hızla ilerleyecek.

She will eventually find her lost keys.
Sonunda kaybolan anahtarlarını bulacak.

Bu zaman zarfları, gelecekteki eylemleri belirli bir zamana veya gelecek zaman kavramına işaret ederek vurgular. Ancak unutmayın ki Simple Future Tense, kendisiyle birlikte kullanıldığı zaman zarfının içeriğini veya anlamını değiştirmez, sadece zamanı belirlemeye yardımcı olur.


Future Continuous Tense (Gelecek Zaman Sürekli)


İngilizce gelecek zaman / Future Continuous Tense (Gelecek Zaman Sürekli), gelecekteki bir zamanda devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zaman şeklidir. Bu zaman şekli, gelecekteki bir noktada devam eden veya belirli bir süre boyunca devam edecek olan eylemleri anlatır.

Olumlu cümlelerde

Future Continuous Tense’i oluşturmak için “will be” yardımcı fiili ve eylemin “-ing” hâli ile cümle kalıbı oluşur.. Yardımcı fiil “will” eylemden önce gelir, ardından “be” fiili gelir ve eylemin “-ing” hâliyle tamamlanır. Örneğin:

I will be studying for the exam.
Sınav için çalışıyor olacağım.

They will be traveling to Paris next month.
Gelecek ay Paris’e seyahat ediyor olacaklar.

Olumsuz cümlelerde

“will not be” veya kısaltılmış hali olan “won’t be” olarak cümle içersinde kullanılır. Örneğin:

She won’t be attending the meeting tomorrow.
Yarın toplantıya katılmıyor olacak.

We won’t be staying at the hotel anymore.
Artık otelde kalmıyor olacağız.

Soru cümlelerinde

yardımcı fiil “will” cümlenin başına gelir ve eylemle birlikte kullanılır. Örneğin:

Will you be working late tonight?
Bu gece geç saatlere kadar çalışıyor olacak mısın?

Will they be coming to the party?
Partiye gelmeyecekler mi?

Kullanımı

Gelecekte devam eden eylemler

Gelecekteki belirli bir noktada devam edecek olan eylemleri ifade etmek için Future Continuous Tense kullanılır.

Tomorrow at 8 PM, I will be watching a movie.
Yarın saat 20:00’de film izliyor olacağım.

They will be studying for their exams all day.
Bütün gün sınavları için çalışıyor olacaklar.

Gelecekteki planlar

Gelecekteki bir planı veya düzenlemeyi ifade etmek için Future Continuous Tense kullanılabilir.

We will be traveling to Japan next summer.
Gelecek yaz Japonya’ya seyahat ediyor olacağız.

She will be attending a conference next week.
Gelecek hafta bir konferansa katılıyor olacak.

Future Continuous Tense, gelecekteki bir durumu tahmin etmek veya spekülasyon yapmak için kullanılabilir. İki örneği ele alalım:

I think it will be raining tomorrow.
Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor.
Bu cümlede, “will be raining” yapısıyla gelecekteki bir zamanda belirli bir noktada devam edecek olan eylemi ifade ediyoruz. “I think” ifadesiyle de bir tahminde bulunuyoruz ve gelecekteki durumun yağmur olacağını tahmin ediyoruz.

They will be waiting for us at the airport.
Havaalanında bizi bekliyor olacaklar.
Bu cümlede, “will be waiting” yapısıyla gelecekteki bir zamanda belirli bir noktada devam edecek olan eylemi ifade ediyoruz. “They will be waiting” ifadesiyle de gelecekteki durumu tahmin ediyoruz ve onların havaalanında bizi bekleyeceğini düşünüyoruz.

İkinci örnekte de görüldüğü gibi, Future Continuous Tense gelecekteki bir durumu tahmin etmek veya spekülasyon yapmak için kullanılır.


Future Perfect Tense (Gelecekte Bileşik)


İngilizce gelecek zaman / Future Perfect Tense (Gelecekte Bileşik Zaman), gelecekteki bir noktada tamamlanmış olan eylemleri ifade etmek için kullanılan bir zaman şeklidir. Bu zaman şekli, gelecekteki bir zamanda gerçekleşen eylemlerin tamamlanmış olduğunu vurgular.

Olumsuz cümlelerde

Future Perfect Tense’i oluşturmak için “will have” yardımcı fiili, eylemin üçüncü hâli (past participle) ve “have” yardımcı fiili kullanılır. Yardımcı fiil “will” eylemden önce gelir, ardından “have” fiili gelir ve eylemin üçüncü hâliyle tamamlanır.

Subject + will have + past participle

By next year, I will have finished my studies.
Gelecek yıl itibarıyla eğitimimi tamamlamış olacağım.

They will have arrived at the airport by 6 PM.
Saat 18:00’e kadar havaalanına varmış olacaklar.

Olumsuz cümlelerde

“will not have” veya kısaltılmış hali olan “won’t have” kullanılır.

Subject + will not have + past participle
veya
Subject + won’t have + past participle

She won’t have completed the project by the deadline.
Son teslim tarihine kadar projesini tamamlamamış olacak.

We won’t have heard the news by the time they arrive.
Onlar gelene kadar haberleri duymamış olacağız.

Soru cümlelerinde

yardımcı fiil “will” cümlenin başına gelir ve eylemle birlikte kullanılır. Örneğin:

Will + subject + have + past participle

Will you have finished the report by tomorrow?
Yarına kadar raporu bitirmiş olacak mısın?

Will they have left the city by the time we arrive?
Biz gelene kadar şehirden ayrılmış olacaklar mı?

Kullanımı

Gelecekte tamamlanmış eylemler

Gelecekteki bir noktada tamamlanmış olacak eylemleri ifade etmek için Future Perfect Tense kullanılır.

By the end of this week, she will have written five chapters of her book.
Bu haftanın sonuna kadar kitabının beş bölümünü yazmış olacak.

They will have completed the construction of the new building by next month.
Gelecek ay itibarıyla yeni binanın inşasını tamamlamış olacaklar.

Tahminler ve spekülasyonlar

Gelecekte tamamlanmış bir durumu tahmin etmek veya spekülasyon yapmak için Future Perfect Tense kullanılabilir.

I think they will have arrived at the destination by now.
Şu anda varmış olmalarını düşünüyorum.

By the time he comes back, she will have left for her vacation.
O geri döndüğünde, o tatiline gitmiş olacak.

Future Perfect Tense, gelecekteki bir zamanda tamamlanmış olan eylemleri ifade etmek için kullanılır.