İspanyolca emir kipi

İspanyolca emir kipi

Emir kipi


İspanyolca emir kipi diğer diller ile aynı şekilde ifade edilir. Kullanımına sırasıyla tabloda bakabiliriz.


KİP
Yapılması ve emredilen eylemi ifade eden kip
ZAMAN
Sadece şimdiki zamanda: Sadece tekil-çoğul ikinci şahıslar (sen ve siz)
Dilek kipi :öteki şahıslar
ŞAHIS
Sen İçin : şimdiki zaman 3. Tekil şahıs kullanılır.
2. Çoğul şahıs : fiilin köküne +1.2.3. Fiillere göre : -ad,-ed,-id eklenir.
EDAT
Bazen  a edatı ile kullanılır.


ArErİr
-a
-e
-emos
-ad
-en
-e
-a
-amos
-ed
-an
-e
-a
-amos
-id
-an


(OLUMSUZ)
Olmak(ser)
Çıkmak(salir)
Koymak(poner)
Yapmak (hacer)
Gelmek (venir)
Almak (tener)
Söylemek(decir)
Gitmek (ir)
Tú sé
Tú Sal!
Tú Pon!
Tú Haz!
Tú Ven!
Tú Ten!
Tú Di!
Tú Ve!
No seas
No salgas
No pongas
No hagas
No vengas
No tengas
No digas
No veas

 
Yalan söyleme!
¡No mientas!
dont lie!
 
Dont make noise!
ses yapmayın!
no hagas  ruido!
 


UstedVosotrosUstedes
vosotras
Olmak(ser)
Çıkmak(salir)
Koymak(poner)
Yapmak (hacer)
Gelmek (venir)
Almak (tener)
Söylemek(decir)
Gitmek (ir)
Sea
Salga
Ponga
Haga
Venga
Tenga
Diga
Vaya
Sed
Salid
Poned
Haced
Venid
Tened
Decid
İd
Sean
Salgan
Pongan
Hagan
Vengan
Tengan
Digan
Vayan

Olumlu emir kipine dönüşlü zamirler eklenir.


Me
Te
Se
Nos
Os
Se


İspanyolca emir kipi

Levantarse(vosotros)
Levantaos: kalk!
Levantate:kalksın!


Eğer olumlu ispanyolca emir kipi

‘ne : nesne zamiri eklenirse :


Öncelikle dolaylı daha sonra dolaysız nesne zamiri eklenir.


Onu bize al.
Lléva-nos-lo : llévanoslo
 
Buraya gelme! 
Aqui no vengas!
Dont come here!
 
sen gel!
tú ven!

Onu buraya koyma!
¡No la pongas aquí! 

Dışarı çıkma!
¡No salgas!
Dont go out!


 Hacer : yapmak


Hazlo
yap hadi!
 
Ustedes hagan!
Onlar yapsın!
 
No se hagas!
yapma!
No la hagas!
dont!
yapma!
 
Poner : koymak
¡Ven y ponlo!
Gel ve koy!
 
Decir : söylemek
¡Déjalo!
O söylesin!
Let him!
 
Tener:almak
Ve y tómalo
git ve al!
go and get it!
 
İr:gitmek
no te vayas
gitme!
dont go!


MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN HİKAYESİPROGRESSİVE TENSES

Bir Cevap Yazın