İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri

İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri

NESNE OLARAK KULLANILAN

ŞAHIS ZAMİRLERİ


DOLAYLI NESNE ZAMİRLERİ

pronombres de objetos indirectos


What ? Ne ?

İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri için bu soruları yükleme (fiile) soruyoruz.. “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden; nereye, nerede, nereden” sorularından uygun olanı sorulmalıdır.(-a, -e)(-da, -de, -ta, -te)(-dan, -den, tan, -ten)ekleri ile bağlanır.

 Bir cümledeki doğrudan nesne fiilden etkilenen kişi, olay veya şeydir.
nesnenin yer aldığı yerde, bu zamir fiilin önüne yerleştirilir ve nesneyle daha önce kullanılan herhangi bir makalenin yerini alırlar.
 

Beni, bana
Seni, Sana
Onu, Ona (dişi)
Onu, ona (eril)
Bizi, Bize
Sizi, size
Onları, onlara (eril-dişil)
me
te
la
lo
nos
os
los,las
me
you
her,it
him,it
us
you
them

You took the dog.
Köpeği aldın.
 tomaste el perro
You took it.
Onu sen aldın.
Lo tomaste
He fed the dogs.
Köpekleri besledi.
Él alimentó a los perros. 
He fed them
Onları besledi.
los alimentó
She came to our house
Ella vino a nuestra casa
Evimize geldi.
She came to us
Ella vino a nos
bize geldi (Kime?bize)

özne ne yapıyorsa ona cevap verir.


Ben bir araba çaldım.
Robé un coche.

Bana bir araba çaldı.(kime?bana)
Me robó un auto.

O onu bana getirdi.
Ella me lo trajo.
She brought it to me.


DOLAYSIZ NESNE ZAMİRLERİ

Kime?..Kimin için?

İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri konu anlatımında dolaysız nesne zamirleri için de bu soruları soruyoruz.


Beni, bana
Seni, Sana
Onu, Ona (dişi)
Onu, ona (eril)
Bizi, Bize
Sizi, size
Onları, onlara (eril-dişil)
me
te
le
le
nos
os
les


İspanyolca zamirlerden dolaysız nesne zamirleri=kime? ve kimin için?sorusuna cevaptır.

Dolaysız bir nesnegenellikle doğrudan nesneyi alan bir kişidir.
ismin -i hali ile cevap verir.
Dolaylı nesneninnereye gittiğini,ne olduğunu gösterir.
dolaylı ve dolaysız nesne zamirleriberaber kullanıldığında
dolaylı nesne önce gelir.

le/les : lo, la, los, las dan önce gelirse. : se olarak değişir.
le lo = se lo
le la = se la
le los = se los
le las = se las
les lo = se lo
les la = se la
les los = se los
les las = se las


Ona veriyorlar.
They give it to her.
Ellas se lo dan.


dolaylı : les(se)
dolaysız: los


İspanyolca tanım edatları, İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri

dale una silla.
ona bir sandalye veriniz
give him a chair.


Dolaylı nesne zamirler,geçişli fiillerle kullanılırlar.

Aşağıda birkaç geçişli fiil örneği var.

ahogarse
abrumar emborrachar 
bochar 
bloquear 
acendrar
practicar 
minimizar
alquilarras
dibujar 
respiro 
dar
dibujar
acetificar 
boğmak
sarhoş olmak
bırakmak
engellemek
temizlemek
uygulama
küçültmek
kiralamak
çizmek
ertelemek
vermek
çizmek
ekşitmek

Le-La-Lo kullanımı


LeerilOnu (eril) görmedim
No le vi.
LaDişilOnu(dişil) görmedim
No la vi
LoEril ve dişilOnu (eril) görmedim
No lo vi.
Onu(eşya) görmedim.
No lo vi

Le-La-Lo kullanımı


 TekilÇoğul
Le. -e hali       -i haliEril-dişil (ona)Eril -kişi (onu) 
LoEril + eşya(onu) 
LaDişil-kişi+eşya(onu) 
Les Eril-dişil (onlara)
Las Dişil(onlara)
Los Eril(onlara)
DÖNÜŞLÜ ZAMİREDAT