İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri

İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri

NESNE OLARAK KULLANILAN

ŞAHIS ZAMİRLERİ


DOLAYLI NESNE ZAMİRLERİ

pronombres de objetos indirectos


What ? Ne ?

İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri için bu soruları yükleme (fiile) soruyoruz.. “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden; nereye, nerede, nereden” sorularından uygun olanı sorulmalıdır.(-a, -e)(-da, -de, -ta, -te)(-dan, -den, tan, -ten)ekleri ile bağlanır.

 Bir cümledeki doğrudan nesne fiilden etkilenen kişi, olay veya şeydir.
nesnenin yer aldığı yerde, bu zamir fiilin önüne yerleştirilir ve nesneyle daha önce kullanılan herhangi bir makalenin yerini alırlar.
 

Beni, banameme
Seni, Sanateyou
Onu, Ona (dişi)laher
Onu, ona (eril)lohim
Bizi, Bizenosus
Sizi, sizeosyou
Onları, onlara (eril-dişil)los,lasthem

You took the dog.
Köpeği aldın.
 tomaste el perro
You took it.
Onu sen aldın.
Lo tomaste
He fed the dogs.
Köpekleri besledi.
Él alimentó a los perros. 
He fed them
Onları besledi.
los alimentó
She came to our house
Ella vino a nuestra casa
Evimize geldi.
She came to us
Ella vino a nos
bize geldi (Kime?bize)

özne ne yapıyorsa ona cevap verir.


Ben bir araba çaldım.
Robé un coche.

Bana bir araba çaldı.(kime?bana)
Me robó un auto.

O onu bana getirdi.
Ella me lo trajo.
She brought it to me.


DOLAYSIZ NESNE ZAMİRLERİ

Kime?..Kimin için?

İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri konu anlatımında dolaysız nesne zamirleri için de bu soruları soruyoruz.

Beni, banameme
Seni, Sanateyou
Onu, Ona (dişi)leher
Onu, ona (eril)lehim
Bizi, Bizenosus
Sizi, sizeosyou
Onları, onlara (eril-dişil)Lesthem

İspanyolca zamirlerden dolaysız nesne zamirleri=kime? ve kimin için?sorusuna cevaptır.


Dolaysız bir nesnegenellikle doğrudan nesneyi alan bir kişidir.
ismin -i hali ile cevap verir.
Dolaylı nesneninnereye gittiğini,ne olduğunu gösterir.
dolaylı ve dolaysız nesne zamirleriberaber kullanıldığında
dolaylı nesne önce gelir.

le/les : lo, la, los, las dan önce gelirse. : se olarak değişir.

İspanyolca’da, dolaylı nesne zamiri “le” veya “les” doğrudan nesne zamiri “lo”, “la”, “los” veya “las” ile bir araya geldiğinde, bazı durumlarda “se” olarak değişir. Bu değişiklik, aynı cümlenin içinde hem dolaylı hem de doğrudan nesneleri ifade etmek için kullanılır.

Bu değişiklikler, İspanyolca’da cümlenin daha akıcı ve doğal bir şekilde ifade edilmesini sağlar.

Örneğin, “Le dije la verdad” ifadesi “Ona gerçeği söyledim” anlamına gelir, ancak “Se la dije” şeklinde söylendiğinde de aynı anlama gelir ve daha yaygın bir kullanıma sahiptir.

LoLaLosLas
leSeloselaselosselas
lesSeloselaselosselas

Ona veriyorlar.
They give it to her.
Ellas se lo dan.


İspanyolca tanım edatı, İspanyolca dolaylı-dolaysız nesne zamirleri

dale una silla.
ona bir sandalye veriniz
give him a chair.


Dolaylı nesne zamirler,geçişli fiillerle kullanılırlar.

Aşağıda birkaç geçişli fiil örneği var.

ahogarseboğmak
emborracharsarhoş olmak
bocharbırakmak
bloquearengellemek
acendrartemizlemek
practicaruygulama
minimizarküçültmek
alquilarraskiralamak
dibujarçizmek
respiroertelemek
darvermek
dibujarçizmek
acetificar ekşitmek

Le-La-Lo kullanımı


LeerilOnu (eril) görmedim
No le vi.
LaDişilOnu(dişil) görmedim
No la vi
LoEril ve dişilOnu (eril) görmedim
No lo vi.
Onu(eşya) görmedim.
No lo vi

Le-La-Lo kullanımı


tekilÇoğul
Le. -e hali       -i haliEril-dişil (ona)Eril -kişi (onu) 
LoEril + eşya(onu) 
LaDişil-kişi+eşya(onu) 
Les Eril-dişil (onlara)
Las Dişil(onlara)
Los Eril(onlara)