Müzik aletleri

Müzik aletleri

instrumentos musicales

Müzik aletleri dersimizde bir kaç bilinmiş müzik aleti öğrenelim. İsimler ve nesneler derslerimiz ders 22 ile başlamıştı şimdi aletlere bakalım..

Küçükken bir çocuğun müzik aleti ile ilgilenmesinin zihin gelişmesi açısından çok faydalı olduğu söyleniyor.

Müzik aleti ile uğraşırken aynı anda kullandığımız duyuların aktivitesi artıyor. Görsel..işitsel..

örneğin;
müzik çocuğun stresini azaltıyor.
music reduces the child’s stress.
La música reduce el estrés el niño.

müzik ile çocuğun konsantrasyonu artırıyor.
La música aumenta la concentración del niño.
The music increases the concentration of the child.

Müzik ruhun gıdasıdır.
la música sana el alma.
Music heals the soul.

enstrümaninstrumento
müzikalmusical
akordeonacordeón
gitarguitarra
bas gitarguitarra baja
akustik gitarguitarra acustica
yaylı çalgılarinstrumentos de cuerda
çelloviolonchelo
klarnetclarinete
kontrabascontrabajo
davultambor
flütflauta
obuaoboe
pikoloflautín
piyanopiano
saksafonsaxófono
tefPandereta
trompettrompeta
viyolaviola
kemanviolín
zurnaclarín
notanota musicale
sessonido
kulaklıkauricular

Birkaç örnek

Benim oğlum elektro gitar çalıyor.(iyelik zamirleri).
Mi hijo está tocando la guitarra eléctrica.
My son is playing the electric guitar.

İlkokulda flüt yerine bateri öğretilebilir.
En la escuela primaria se pueden enseñar tambores en lugar de flautas.
In primary school, drums can be taught instead of flutes.

Müzik aletleri

Seslerin süresini ve yüksekliğini belirten işaretlere nota denir. 
Las signos que indican la duración y la altura de los sonidos se llaman nota musicale.
The signs that indicate the duration and height of the sounds are called musical note.

Seslerin süresini ve yüksekliğini belirten işaretlere nota denir.
Las signos que indican la duración y la altura de los sonidos se llaman nota musicale.
The signs that indicate the duration and height of the sounds are called musical note.

Kontrabas,akustic gitar,keman,çello…yaylı çalgılardır.
Contrabajo, guitarra acústica, violín, violonchelo … son instrumentos de cuerda.
Contrabass, acoustic guitar, violin, cello … are string instruments.

Kulaklıkla müzik dinlerseniz kimse rahatsız olmaz.
Si escuchas música con auriculares, nadie será molestado.
If you listen to music with headphones, nobody will be disturbed.

Uçakla seyahat ediyorsanız çello için bir koltuk satın almalısınız.
Debes comprar un asiento para cello si viajas en avión.
You must buy a seat for cello  if you travel on an airplane.Bir Cevap Yazın