İtalyanca gelecek zaman

İtalyanca gelecek zaman


Gelecek zaman

Futuro


İtalyanca gelecek zaman Türkçe ve İngilizcedeki gibi ;

Eylem : Daha sonra olacaktır..,gelecekte..

İtalyanca’da gelecek zamanı basit ve bileşik olmak üzere iki farklı şekilde ifade edebiliriz.

  • Basit
  • Bileşik zaman…

Basit gelecek zaman | futuro semplice


Gelecek zamanı basit olarak ifade etmek için, fiilin köküne gelecek zaman eklerini ekleyerek yapılır. Aşağıdaki tablodaki şekilde ekler alır. İngilizce türkçe gelecek zamana bir bakalım.

IBenyaşayacağım
he / she /itoyaşayacak
we /you / theyonlaryaşayacaklar
Gelecek zaman

AREEREİRE
İo
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro
Erò
Erai
Erà
Eremo
Erete
Eranno
Eró
Erai
Erá
Eremo
Erete
Eranno
iró
irai
irá
iremo
irete
iranno
Basit gelecek zaman

Basit gelecek zaman ile ilgili olumlu, olumsuz, soru cümlelerine bakalım. Aynı zamanda hangi durumlarda kullanılır örneklerle anlatalım.


Olumlu


Subject+verb+object
ÖZNE+FİİL+NESNE


Iosuoneróla chitarra
Iwill playthe guitar
BenÇALACAĞIMGİTAR

I will go to italian course.
İtalyan kursuna gideceğim.
Andrò al corso di Italiano.
 
Tomorrow I will go to theater with my friends.
Yarın arkadaşlarımla tiyatroya gideceğim.
Domani andrò a teatro con miei amici.


Olumsuz


Subject+non+verb+object(complement)
ÖZNE+NON+FİİL+NESNE(TÜMLEÇ)


Io+non+verró con te.
I+ will not+ come+ with you.

SENİNLE GELMEYECEĞİM

I+will not+visit+museum
MÜZEYİ ZİYERET ETMEYECEĞİM.
Io non+visiteró+il museo.


Soru cümlesi


Verb+complement
FİİL+TÜMLEÇ


Visiterai + il museo?
Will you visit+the museum?
MÜZEYİ ZİYARET EDECEK MİSİN?

Will you drive the car?
Arabayı sürecek misin?
Guiderai la macchina?


Basit Gelecek Zaman (Futuro Semplice), genellikle belirsiz bir gelecek zaman eylemini ifade etmek için kullanılır. İşte bazı kullanım alanları:


Tahmin veya varsayımlar


Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylar hakkında tahminlerde bulunurken veya varsayımlar yaparken basit gelecek zaman kullanılabilir.

What time will she come?
Ne zaman gelecek?
A che ora verrà?

When will he come here?
Buraya ne zaman gelecek?
Quando verrà qui?.

Probabilmente pioverà domani.
Yarın muhtemelen yağmur yağacak.
It will probably rain tomorrow.

Forse prenderò il prossimo volo.
Belki de bir sonraki uçuşu alırım.
Maybe I’ll take the next flight.


Gelecekteki planlar ve niyetler


Basit gelecek zaman, gelecekte yapmayı planladığınız veya niyetlendiğiniz eylemleri ifade etmek için kullanılır.

We will get married on Thursday.
Perşembe günü evleneceğiz.
Ci sposeremo giovedì​

I will go to Izmir in two weeks.
İki hafta içinde İzmir’e gideceğim.
Dopo due settimane voleró a İzmir.

Domani andrò al cinema.
Yarın sinemaya gideceğim.
Tomorrow I will go to the cinema.

Farò una passeggiata nel parco.
Parkta bir yürüyüş yapacağım.


Gelecekte gerçekleşecek bir olayı tanımlamak için


I will go to school
okula gideceğim
andrò a scuola

Next week I will be in Italy
Gelecek hafta İtalya’da olacağım
La prossima settimana sarò in Italia

I’ll go to the movies tomorrow
​Yarın sinemaya gideceğim
Andrò al cinema domani


Öngörülü cevaplar vermek için


I think it will snow tomorrow
Bence yarın kar yağacak
Penso che domani sarà la neve

Bu zamanda kullanılan bazı zarflar


bugün oggi
yarın domani
gelecek ayil mese prossimo
gelecek yılL’anno prossimo
gelecek haftala settimana prossimo
Bu sabahquesta mattina
Bu gecestasera
Bu yılquest’anno
Bu ağustosqueste di agosto
Pazar günüdi domenica
cuma günü di venerdí
Bu öğlenquesto pomeriggio
Bu haftaquesta settimana
Bu ayquesto mese
haziran’danel mese di luglio
Saat beşdesi cinque di ore
Saat birdeuno di ora

Bileşik gelecek | Future anterior-future perfect


İtalyanca gelecek zaman da başka bir şekil : Bir etkinliği, gelecekte yapılacak bir etkinlikten önce bildirmek için kullanılır.

Gelecekteki bir olayın tamamlanmış olacağını ifade etmek için kullanılır.

Gelecek iki olay olmalı.
Anlamı : will-I will be gone(gitmiş olacağım), I will give(vereceğim),

iki cümleden oluşur.
1.cümle= future anteriore
2.cümle= futuro semplice

Futuro anteriore:
Futuro semplice(avere-essere)+ortaç


Future/avere
ioavròSahip olacağım
tuavraisahip olacaksın
lui, leiavràsahip olacak
noiavremosahip olacağız
voiavreteSahip olacaksın
LoroavrannoSahip olacaklar

Future/essere
iosaròolacağım
tusaraiolacaksın
lui, leisaràolacak
noisaremoolacağız
voisareteolacaksın
Lorosarannoolacaklar

Subject+verb,subject+verb
ÖZNE+FİİL,ÖZNE+FİİL

Avere
Io + avró dormito
I will have slept
Uyuyacağım

Essere
I will be gone
​gitmiş olacağım
Io+saró corso


Bir olayın gelecekte tamamlanmış olduğunu belirtme


İtalyanca gelecek zaman içersinde ,bileşik gelecek zaman, gelecekte gerçekleşecek bir eylemin tamamlanmış olacağını vurgulamak için kullanılır.

Quando arriverai, avrò già preparato il pranzo.
Geldiğinde, öğle yemeğini zaten hazırlamış olacağım.
By the time you arrive, I’ll already have lunch packed.


Önceki bir olayın gelecekteki bir olaya etkisini anlatma


Bileşik gelecek zaman, geçmişte gerçekleşen bir olayın gelecekteki başka bir olay üzerindeki etkisini ifade etmek için kullanılır.

Appena avrò finito di studiare, uscirò con gli amici.
Çalışmayı bitirdiğim anda arkadaşlarımla dışarı çıkacağım.
As soon as I finish studying, I will go out with friends.


Birlikte kullanılan bağlaçlar


Bu bağlaçlar bir cümlenin başlangıcında kullanılır.
 

ne zamanquando
dan sonra dopo che
en kısa süredeappena


 
Past paticiple  ; correre:run
Corsoio saró corso
ı will run
koşacağım
 
io avró corso
I will have run
Ben koşacağım
 


İtalyanca gelecek zaman

After I will have finished my homework, I’ll play
Ödevimi bitirdikten sonra oynayacağım
Dopo avrò finito i compiti, giocherò


I will have gone shopping after i finish cleaning.
Temizliği bitirdikten sonra alışverişe çıkmış olacağım.
Avrò andato a fare le spesa dopo finirò la puliziaBir Cevap Yazın