İtalyanca ders 2

İtalyanca ders 2

Tanımlılık edatları


İtalyanca ders 2  de  tanım edatları ve yeni kelimeler öğrenmeye devam ediyoruz.


 • İtalyanca ders 2
 • İtalyanca ders 2
 • İtalyanca ders 2

Sayılabilen isimleri belirtmek için isimlerden önce belirtisiz tanım edatları kullanılır.İngilizce’deki ‘a,an’ gibi.

Eski kelimelere ek olarak birkaç yeni kelime daha öğrenelim.


KelimelerCinsiyetTekil(belirtili t.e)Çoğul(belirtili t.e)
pencere.camfla finestrale finestre
köpek erkekmil canei cani
köpek dişifla cagna (kanya)le cagne
cetvelfla rigale righe (rige)
sandalyefla sediale sedie
otomobilfl’automobileİ automobili
dolma kalemfla pennale penne
evfla casale case
masamil tavoloi tavoli
kitapmil libroi libri
kurşun kalemmil lapisdeğişmez
kurşun kalemfla matitale matite
kadınfla donnale donne
kedi erkekmil gattoi gatti
kedi dişifla gattale gatte
çiçekmil fiorei fiori
kapıfla portale porte
Kapıml’usciogli usci

Gördüğümüz gibi artikellerde dişi kelimeler daha kolay.Eril olanlar biraz karışık ama zamanla bu kelimeleri ezberleyerek ilerleyelim hepsini kolayca yazabileceksiniz.


Belirtisiz tanım edatları


eril =un,uno
dişil=una,un’


Belirtisiz tanım edatlarıBelirtisiz tanım edatları
ERİL KARAKTERLİ TEKİL İSİMLER
unouno +Z,GN,Y,PS,X VE [S + SESSİZ)
unun + diğer sessiz ve sesli hrf.
DİŞİ KARAKTERLİ TEKİL İSİMLER
unauna + sessiz harf
un’una + sessiz harf
un’ + sesli harf

BelirtiliBelirtiliBelirtisiz
ERİLTekilÇoğul
ünsüz harften önceiliun
Z,GN,PS,X,Y ve
S+sessiz(ünsüz)
logliuno
sesli(ünlü) harften önceL’gliun

BelirtiliBelirtiliBelirtisi
DİŞİLTekilÇoğul
ünsüz harften önceLaLeUna
sesli(ünlü) harften önceL’Leun

ünsüz harften önce
sesli(ünlü) harften önce
La
L’
Le
le
Una
un

Belirtisiz tanım edatları kelimeyi ne anlama getirir,

Kelimelerbelirtisiz
Bir pencereUna finestra
Bir köpek (erkek)Un cane
Bir köpek (dişi)Una cagna (kanya)
Bir cetvelUna riga
Bir sandalyeUna sedia
Bir otomobilun’automobile
Bir dolma kalemUna penna
Bir evUna casa
Bir masaun tavolo
Bir kitapUn libro
Bir kurşun kalemun lapis
Bir kurşun kalemUna matita
BirkadınUna donna
Bir kedi erkekUn gatto
Bir kedi dişiUna gatta
Bir çiçekUn fiore
Bir kapıUna porta
Bir Kapıun’uscio

İtalyanca ders 2 test:ALIŞTIRMA

A.Aşağıdaki isimlerin önüne artikellerine göre un,una,uno artikellerinden uygun olanını koyunuz ve okunuşlarını yazınız.

 1. la riga
 2. l’uscio
 3. la porta
 4. la penna
 5. la cagna
 6. la donna

B. Bu sözcüklerin Türkçe’lerini yazınız.

 1. una finestra
 2. un fiore
 3. una donna
 4. un cane
 5. un libro
 6. una casa
 7. una sedia

C. Bu sözcüklerin İtalyanca’larını yazınız.

 1. Bir cetvel
 2. Bir kadın
 3. Bir dişi köpek
 4. Bir dişi kedi
 5. Bir çiçek
 6. Bir ev
 7. Bir kurşun kalem
CEVAPLAR

1.una /riga
2.un’ / luşo
3.una /porta
4.una /penna
5.una /cagna (kanya. 
6. una /donna

B.

1. Bir pencere
2. Bir çiçek
3. Bir kadın
4. Bir erkek köpek
5. Bir kitap
6. Bir ev
7. Bir sandalye

C .

1.una riga
2.una donna
3.una cagna. 
4.una gatta
5.un fiore
6.una casa
7.una matita/un lapisBir Cevap Yazın