İtalyanca ders 9

İtalyanca ders 9

Çoğul cümleler


İtalyanca ders 9 ‘ de cümleler kuruyoruz ve hazır kelimelerin çoğullarını öğrenmişken onlarla birlikte çoğul cümleler kuruyoruz.


  • İtalyanca ders 9
  • İtalyanca ders 9
  • İtalyanca ders 9
  • İtalyanca ders 9

İsimlerin çoğullarını öğrendik.Şimdi de basit cümlelerin çoğullarını görelim.
’bu’ anlamına gelen Questo işaret zamirleri konu anlatımında da gördüğümüz gibi işaret sıfatı olarak da kullanılır.


İsimlerle birkaç çoğul cümle kuralım


Bu bir masadır. questo è un tavoloBunlar masalardır.questi sono i tavoli
Bu bir cekettir.Questo è un cappottoBunlar ceketlerdir.Questi sono i cappotti
Bu bir kuştur.questo è un uccelliBunlar kuşlardırQuesti sono gli uccelli
Bu bir evdir.Questa è una casaBunlar evlerdir.Queste sono le case
Bu bir çiçek Questo è un fiore.Bunlar çiçeklerdir. Questi sono i fiori.
Bu bir elmadır.Questa è una melaBunlar elmalardır.Queste sono le mele.
Bu bir kız çocukturQuesta è una figliaBunlar kız çocuklarıdır.Queste sono le fegle.
Bu bir kedidirQuesta è una gatta.Bunlar kedilerdir.Queste sono le gatte.
Bu bir attır.Questo è un cavollo.Bunlar atlardır.Questi sono i cavalli.
Bu bir çantadır.Questa è una borsa.Bunlar çantalardır.Queste sono le borse.
Bu bir vazodur.Questo è un vaso.Bunlar vazolardır.Questi sono i vasi.

Bu bir topdur. Questa è una palla.Bunlar toplardır.Queste sono le palle.
Bu bir defterdir.Questo è un quaderno.Bunlar defterlerdir.Questi sono i quaderni.
Bu bir bardaktır.Questo è un bicchiere.Bunlar bardaklardır.Questi sono i bicchieri.
Bu bir kız öğrencidir.Questa è una studentessa.Bunlar öğrencilerdir.Queste sono le studentesse.
Bu bir saattir. Questa è un’ora.Bunlar saatlerdir.Queste sono le ore.
Bu bir otomobildir.Questa è un’automobile.Bunlar otomobillerdir.Queste sono gli automobile.
Bu bir ağaçtır.Questo è un albero.Bunlar ağaçlardır.Questi sono gli alberi.
Bu bir kadındırQuesta è una donna.Bunlar kadınlardır.Queste sono le donne.
Bu bir şapkadır.Questo è un cappello.Bunlar şapkalardır.Questi sono i cappelli.
Bu bir yatakdır.Questo è un letto.Bunlar yataklardır.Questti sono i letti.

çoğullarıyla beraber öğrenin..İtalyanca ders 9 :Sıfatlarla yapılan çoğul cümleler


Bu otomobil eskidir.questa automobile è antico.Bu otomobiller eskidir.queste automobili sono vecchio.
Bu top siyahtır.questa palla è nero.Bu toplar siyahtır.queste palle sono nero.
Bu saat yenidir.quest’ora è nuovo.bu saatler yenidir.queste ore sono nuovo.
Bu pencere kapalıdır.Questa finestra è chiuso.Bu pencereler kapalıdır.queste finestre sono chiuso.
Bu defter açıktır.questo quaderna è aperto.Bu defterler açıktır.questi quaderni sono aperto.
Bu at beyazdır.questo cavollo è bianco.Bu atlar beyazdır.questi cavalli sono bianco.
Bu elma büyüktür.questa mela è grande.Bu elmalar büyüktür.queste mele sono grande.
Bu ceket pahalıdır.questo cappotto è caroBu ceketler pahalıdır.questi cappotti sono caro.

Bu cümleleri evde mutlaka evinizdeki eşyalarla tekrar edin.


Bu bardak ucuzdur.Questo bicchiere è economico.Bu bardaklar ucuzdur.questi bicchieri sono economico.
Bu cetvel yenidir.questa riga è nuovo.Bu cetveller yenidir.queste rige sono nuovo.
Bu sandalye eskidir.Questa sedia è vecchio.Bu sandalyeler eskidir.queste sedie sono vecchio.
Bu şapka mavidir.questo cappello è blu.Bu şapkalar mavidir.questi cappelli sono blu.
Bu çiçek sarıdır.questo fiore è giallo.Bu çiçekler sarıdır.questi fiori sono giallo.

İtalyanca ders 9 testALIŞTIRMA

A Aşağıdaki cümleleri çoğul hale getiriniz.
1.Questa fiore è bianco
2.Questo è un bicchire
3.Questa è una donna
4.Questa donna è vecchio
5.Questa palla è grande
6.Questa finestra è aperto
7.Questo cappotto è pulito(temiz)
8.Questo è un quaderna
9.Questo è un libro
10.Questa porta è blu

B. Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.
1.questa sono è penne
2.questi figli sono pigro
3.questi vasi sono caro
4.Questi quaderni sono vecchio
5.Queste sono le borse

C. Bu cümleleri İtalyanca’ya çeviriniz.
1.Masalar sarıdır.
2.Bunlar elmalardır.
3.Bu kimdir?
4.Kız çocukları küçüktür.
5.Otomobil pahalıdır.

D.Bu cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
1…….. sono le pittura
2 questo ……. cagna
3…… gatte ……. vecchio
4……. righe sono lungo(uzun)
5.Questa …… camicia

CEVAPLAR

A.
1. Questi fiori sono bianchi
2. Queste sono tazze.
3. Queste sono donne.
4. Queste donne sono vecchie.
5. Queste palle sono fantastiche.
6. Questa finestra è aperta.
7. Queste giacche sono pulite.
8. Questi sono libri.
9. Questi sono libri.
10. Queste porte sono blu.

B.
1.Bunlar dolma kalemlerdir
2-Bu erkek çocukları tembeldir.
3.bu vazolar pahalıdır.
4-Bu defterler eskidir.
5.Bunlar çantalardırlar.

C
1. İ tavoli sono gialli.
2. Queste sono mele.
3. Chi è questo?
4. Le ragazze sono piccole.
5. L’auto è caro.

D
1.queste
2.é una
3.queste,sono
4.queste
5.é leBir Cevap Yazın