İtalyanca ders 13

İtalyanca ders 13

Olumsuz cevaplar


İtalyanca ders 13 ‘de cevaplarımızı olumsuz yapıyoruz. Bu cevapları günlük diyaloglarımızda sıkça kullanırız.

İtalyanca’da olumsuz cevaplar verirken kullanılan ifadeler:

 1. HayırNo : Herhangi bir olumsuz ifadeye karşılık gelir ve Türkçe’deki “hayır” anlamına gelir.
 2. Üzgünüm, değilMi dispiace, non : Üzgünüm, değil anlamında kullanılır.
 3. Kesinlikle değilAssolutamente no : Kesinlikle değil anlamında kullanılır.
 4. MaalesefPurtroppo : Maalesef anlamında kullanılır.
 5. Hiçbir şekildeIn nessun modo : Hiçbir şekilde anlamında kullanılır.
 6. Hayır, teşekkür ederimNo, grazie : Teşekkür ederim, hayır anlamında kullanılır.
 7. Benim için uygun değilNon va bene per me : Benim için uygun değil anlamında kullanılır.
 8. Üzgünüm, kabul edememMi dispiace, non posso accettare : Üzgünüm, kabul edemem anlamında kullanılır.

Örneğin:

 • Soru: Vuoi andare al cinema? (Sinemaya gitmek ister misin?)
  • Cevap: Mi dispiace, non posso (Üzgünüm, gidemem.)
 • Soru: Hai visto il film nuovo? (Yeni filmi izledin mi?)
  • Cevap: No, non l’ho visto ancora (Hayır, henüz izlemedim.)

İtalyanca ders 13

BİSİKLET bicicletta (f)(biçikletta) /la bicicietta -una bicicietta/le biciciette


Şimdide sorularımıza olumsuz cevap vermek için


‘no’ ‘hayır’ kullanıyoruz.
Mutlaka olumsuzluk eki olan non kullanılmalıdır.


Okul büyük müdür? Hayır,okul büyük değildir.

é scula grande? No,la scuola non é grande.


Bu bir bisiklet midir? Hayır,bu bir bisiklet değildir.

é questa una bicicietta? No,questa non é bicicietta.


Bunlar resimler midir? Hayır,bunlar resimler değillerdir.

Sono questa pitture? No,questa non sono pitture?


Bu bir köpek midir? Hayır,bu köpek değildir.

é questa un cane? No,questa non é cane.


Çatallar pahalı mıdır? Hayır,çatallar pahalı değildir.

Sono forchette caro? No,le forchetta non sono caro


Otomobil yeşil midir? Hayır ,otomobil yeşil değildir.

é automobile verde? No,l’automobile non é verde.


Dolap yeni midir? Hayır dolap yeni değildir.

é armadio nuovo? No,l’armadio non é nuovo


Kuş beyaz mıdır? Hayır,kuş beyaz değildir.

é uccello bianco? No,l’uccello no é bianco.


pencereler kapalı mıdır? Hayır,pencereler kapalı değildir.

é finestra chiuso? No,la finestra non é chiuso.


İtalyanca ders 13 Olumsuz cevaplar ile devam…


Kalem uzun mudur. ? Hayır,kalem uzun değildir.

é matita lungo? No,la matita non é lungo.


Bunlar gömlekler midir? Hayır, bunlar gömlekler değildir.

Sono queste camicie? No,queste non sono camicie.


Bu bir defter midir? Hayır,bu bir defter değildir.

é questo un quaderno? No,questo non é quaderno.


Kız öğrenciler yorgun mudur? Hayır,kız öğrenciler yorgun değildir.

sono studentesse stanco? No,studentesse non sono stanco.


Çocuk akıllı mıdır? Hayır,çocuk akıllı değildir.

é bambino intelligente? No, il bambino non é intelligente.


Anna aptal mıdır? Hayır,Anna aptal değildir.

é Anna stupido? No,Anna non é stupido.


Bunlar radyolar mıdır? Hayır,bunlar radyo değillerdir.

Sono questi radi? No,Questi non sono radi.


Bu bir okul mudur? Hayır,bu bir okul değildir?

é questa scuola ? No,questa non é scuola.


Otobüsler eski midir? Hayır,otobüsler eski değildir.

Sono autobus vecchio? No,l’autobus non sono vecchio.


Şapka sarı mıdır? Hayır,şapka sarı değildir.

é questo cappello giallo? No,il cappello non é giallo.


Nasıl gidiyor…


Saat pahalı mıdır? Hayır,saat pahalı değildir.

é quest’ora caro? No,l’ora non é caro.


Bu bir bardak mıdır? Hayır ,bu bir bardak değildir.

é questo biccihiere? No,questo non é biccihiere


Sono fiori rossa? No,i fiori non sono rossa.

é questa una biccietta? No,questa non é bicciette.


é questo tavolo pulito? No,questo tavolo non é pulito.

bu masa temiz mi? Hayır, bu masa temiz değil.


é questo uovo vecchio? No,questo uovo non é vecchio.

bu yumurta eski mi? Hayır, bu yumurta eski değil.


Sono queste borse bianco? No,queste borse non sono bianco.

Bu çantalar beyaz mı? Hayır, bu çantalar beyaz değil.


Bu da değişik olumsuz ve olumlu cevapların bir arada kullanımıdır.


Elma yeşil midir? Hayır,elma yeşil değildir. Elma kırmızıdır.

é questa mela verde? No,questa mela non é verde.La mela é rossa.


Bu sandalye midir? Hayır,bu sandalye değildir.Bu masadır.

é questa sedia? No,questa non é sedia.Questo é tavolo.


İtalyanca ders 13 test:ALIŞTIRMALAR

A.Aşağıdaki sorulara olumsuz ve olumlu cevaplar veriniz.
1.Es esta una gatta?
2.son esta la puerta?
3.Son este El florero?
4.es esta una bolsa?
5.es esta una habitación ?
6.Son esta chaqueta barata?
7.es este armario caro?
8.Son esta cuccharas?
9.es este un periódico?
10.Son esta refrigerador caro?

B.Soru cümlelerini parantez içindekilerle cevap veriniz.
1. es esta bola caro?(si)
2. es este chaqueta Barato?(no)
3. es este autobús vecchio?(no)
4. es este niño estúpido?(si)
5.es este heuvo blanco.?(si)
6. es este tenedor Limpio?(no)
7. es este doctor intelligente?(si)
8 es esta bicicleta pequeña?(no)
9. es esta camicia giallo?(si)
10.es esta caballo joven?(no)

C.Cümleleri Türkçe ‘ye çeviriniz.
1es este tenedor nuevo?
2.es esta bicicleta azul?
3.si,este frefrigerador frío?
4.No,este doctor no es cansado.
5.No,esto giornale non é cansado.
6.este huevo es estúpido?
7.esta puerta es cerrada?
8.no,esta casa no es caro.
9.si,esta mesa es negro.
10.No, este cuaderno no es pequeño.

Cevaplarınızı kontrol edin

CEVAPLAR

A

1.Si,esta es una gata
No,esta es no una gata.

2.Si,estos son puertas.
No,este no son puerta.

3.Si,estos son floreros.
No,estos no son loreros.

4.Si,esta es una bolsa.
No,esta no es bolsa.

5.Si,esta es una habitación
No,esta no es habitación .

6.Si,esta cappotti Barato
No,esta cappotti no Barato.

7.Si,este armario es caro.
No,este armario no es caro.

8.Si,estas son Cucharas.
No,estas no son cucharas.

9.Si,este un periódico.
No este no es periódico.

10.Si,esta refrigeradora es caro.
No,esta refrigeradora no es caro

B

1.si, esta bola es caro
2.no,esta chaqueta no es barata
3.no,este autobús no es viejo
4.si,este niño es estúpido
5.si,este huevo es blanco
6.no,este tenedor no es Limpio.
7.si,este doctor es intelligente
8.no,esta bicicleta no es pequeña
9.si, esta camisa es giallo
10.no,este caballo no es joven.

C

1.Çatal yeni midir?
2.Bisiklet mavi midir?
3.evet,buzdolabı soğuktur.
4.hayır,doktor yorgun değildir.
5.hayır,gazete pahalıdır.
6.Adam aptal mı?
7.kapı kapalı mı?
8.hayır,ev pahalıdır.
9.evet,masa siyahtır.
10.hayır,defter küçüktür.Bir Cevap Yazın