İtalyanca ders 4

İtalyanca ders 4


Soru cümleleri


İtalyanca ders 4 ‘de soru cümleleri ile cümleler kuruyoruz. Yavaş yavaş kelime ezberlemeye devam…işte yeni kelimelerimiz..


  • İtalyanca ders 4
  • İtalyanca ders 4
  • İtalyanca ders 4

CHE COSA ,

CHE COS’è

NE?


Basit cümlelerden devam ediyoruz. Hem kalıpları hemde yeni yeni kelimeler öğrenerek ilerliyoruz.Günlük sorular bölümünde öğrenmemiz gereken birkaç soruya ulaşabilirsiniz.ders 4 ‘de ‘ne’ sorusuna değineceğiz.

Soru cümlemizin cevabını işaret zamirleri ve yeni kelimeleri kullanarak örnekleyelim.

Bu nedir?
che cosa è questo ?
(Ke koza e kuesto)
che cos’è questo ?

İşaret z.cümleİşaret z.cümle
QUESTO è un fiorebu bir çiçektir.
QUESTO è un tavoloBu bir masadır.
QUESTA è una casabu bir evdir.
QUESTA è una borsabu bir çantadır.
QUESTo è un cappellobu bir şapkadır.
QUESTA è una cagnabu bir kedidir.
QUESTO è un radiobu bir radyodur.
QUESTo è un alberobu bir ağaçtır.
QUESTO è un vasoBu bir vazodur.
QUESTO è un cavallobu bir attır.
QUEST’ è un’oraBu bir saatdir.
QUESTA è una finestrabu bir penceredir.
QUESTA è una sediaBu bir sandalyedir.
QUESTA è una PENNABu bir dolma kalemdir.
QUEST’ è un’automobilebu bir otomobildir.

İtalyanca ders 4 test:


ALIŞTIRMA

A.Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevap veriniz.
örnek = Che cosa è questo
Questo è un tavolo (Bu bir masadır)

1 . Che cosa è questo (finestra)
2 . Che cosa è questo (riga)
3 . Che cosa è questo (flore)
4 . Che cosa è questo (uccello)
5 . Che cosa è questo (pittura)
6 . Che cosa è questo (cavallo)
7 . Che cosa è questo (gatta)
8 . Che cosa è questo (vaso)

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1. Che…………questo?

2. Questa è —–penna.

3. Quest” —-un”automobile.

4 ……..è questo?

5. ……..è una sedia.

C- Bu cümlelerin Türkçe ‘lerini yazınız.
1- Questo è un cavallo
2- Questa è una cagna.
3-Questo è un albero
4- Quest’ è un’ora
5- Questa è una borsa

D- Bu cümlelerin İtalyanca’larını yazınız.

  1. Bu bir kuştur.
  2. Bu bir kitaptır.
  3. Bu nedir?
  4. Bu bir kapıdır.
  5. Bu bir kadındır.
CEVAPLAR

A.1. finestra
2.riga
3.flore
4.uccello
5.pittura
6.cavallo
7.gatta.
8.vaso


B.1.Cosa è
2.una
3.è
4.Che cosa
5.Questa


C-1-Bu bir attır.
2.Bu bir kedidir.
3.Bu bir ağaçtır.
4.Bu bir saattir.
5.Bu bir çantadır.


D. 1.Quest’ è un’uccello.
2-.Questo è un libro.
3.Che cosa è questo?
4. Che cos’è questo?
5.Quest’ è un’uscio.
6 .Questa è una donna.Bir Cevap Yazın