İtalyanca ders 5

İtalyanca ders 5

Soru zamiri Kim?
Bu kimdir?


İtalyanca ders 5 ‘ de konumuz soru kalıplarından ‘KİM?’


 • Kız çocuk, İtalyanca ders 5
 • İtalyanca ders 5
 • İtalyanca ders 5
 • İtalyanca ders 5

İtalyanca’da “kim” soru zamiri, “chi” olarak ifade edilir.

Bu örneklerde “chi” soru zamiri, sorulan kişinin veya nesnenin kim olduğunu sormak için kullanılır. İtalyanca’da zamirler, cümledeki isimleri veya kişileri belirtmek için sıkça kullanılır.


Çocuk kelimesi


İtalyanca’da çocuk karşılığıyla ilgili biraz karmaşıklık bulunmaktadır. İtalyanca’da “çocuk” kelimesi için farklı ifadeler kullanılabilir, ve seçim çocuğun yaşına, cinsiyetine ve bölgesel farklılıklara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 1. “Ragazzo” ve “Ragazza”: “Ragazzo” kelimesi genellikle “erkek çocuk” anlamında kullanılırken, “ragazza” kelimesi “kız çocuk” anlamında kullanılır. Örneğin:
  • Il ragazzo è andato a scuola. (Erkek çocuk okula gitti.)
  • La ragazza gioca nel parco. (Kız çocuk parkta oynuyor.)
 2. “Bambino” ve “Bambina”: “Bambino” kelimesi “erkek çocuk” anlamında kullanılırken, “bambina” kelimesi “kız çocuk” anlamında kullanılır. Bu terimler daha küçük çocuklar için kullanılan biraz daha sevimli ifadelerdir. Örneğin:
  • Il bambino sta dormendo. (Erkek çocuk uyuyor.)
  • La bambina mangia il gelato. (Kız çocuk dondurma yiyor.)
 3. Yaşa Bağlı İfadeler: İtalyanca’da çocukların yaşlarına bağlı olarak da farklı ifadeler kullanılabilir. Örneğin:
  • Neonato/neonata: Yenidoğan bebek (0-2 ay arası)
  • Infante: Bebek (2 ay – 1 yaş arası)
  • Bambino/bambina: Küçük çocuk (1-10 yaş arası)
  • Ragazzo/ragazza: Çocuk (11-17 yaş arası)
  • Adolescente: Ergen (13-19 yaş arası)

Ancak, belirtmek gerekir ki, bu ifadeler bazı durumlarda bireysel ve bölgesel tercihlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Genel olarak, “ragazzo” ve “ragazza” terimleri çocuklar için yaygın olarak kullanılan ifadelerdir. Yaşa bağlı ifadeler ise daha spesifik durumlarda kullanılabilir.


şahıs zamirleri


Şahıs z.Şahıs z.essere(geniş zaman)
BenİoSono
sentuSei
olui,leié
biznoiSiamo
sizvoiSiete
onlarlorosono

Bu kimdir?

Chi è questo?


Sorucevap
Chi sei?Sen kimsin?Sono un insegnante.Ben bir öğretmenim.
Chi è questo?Bu kimdir?Questo è uno studente.Bu bir öğrencidir.
Chi è lui?Kim o?questo è il signor Alfredo.bu Bay Alfredo.
Chi è questa donna?Bu kadın kim?Questa donna è una studentessa.Bu kadın bir öğrencidir.
Chi è quella ragazza?O kız kim?Quella ragazza è una studentessa.O kız bir öğrencidir

İtalyanca ders 5 test:ALIŞTIRMA

A.Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevap veriniz.

Örnek= chi è questo (figlia)
Questa è una figlia
1. chi è questo? (donna)
2- chi è questo?(adam)
3- chi è questo? (Alfredo)
4- chi è questo? (kız öğrenci)
5- chi è questo? (öğretmen)
6- chi è questo? (Ayşe)
7- chi è questo?(erkek öğrenci)
8- chi è questo?(Adriana)

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.
1.Chi è……..?
2-quest’ è…….uomo
3——–è la signora Adriana.
4-Questa ……..donna.
5-Questo è…..figlio.

C-Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.
1.Chi è questo?
2-Questa è una borsa.
3-Questo è il signor Alfredo.
4-Questa è uno studente
5.Questo è un’insegnante.

D.Bu cümleleri İtalyanca’ya çeviriniz.
1.Bu Adriana’dır.
2.bu nedir?
3.Bu bir resimdir.
4.Bu bir kitaptır.
5.Bu bir kuştur.
6.Bu bir adamdır.

CEVAPLAR

A.1.Questaè una donna
2.Questa è un’uomo
3.Questa è il sàgnor Alfredo
4.Questa è una studentessa
5.Questo è un’ànsegnante
6.Questa è la signora Ayşe
7.Questo è uno studente
8.Questa è la signora Adriana


B.1.Chi è questo?
2.Quest’ è un’uomo
3.Questa è la signora Adriana
4.Questa è una donna
5.Questo è un figlio.


C.1.Bu kimdir?
2.Bu bir çantadır.
3.Bu bay Alfredo’dur
4.Bu bir öğrencidir.
5.Bu bir öğretmendir.


D.1.Questa è la signora Adriana.
2.Che cos’è questo?
3.Questo è la pittura.
4.Questo è un libro.
5.Quest’ è un’ora.
6.Questo è un’uomo.Bir Cevap Yazın