İtalyanca ders 6

İtalyanca ders 6

Sıfatlar


İtalyanca ders 6 ‘ da yeni kelimeler öğreniyoruz ve sıfatları tekrarlıyoruz.


  • İtalyanca ders 6
  • İtalyanca ders 6
  • İtalyanca ders 6

YAŞLI : vecchio
KAPALI:chiuso
KÖTÜ : cattivo
AÇIK : aperto
KÜÇÜK :piccolo
TEMBEL : pigro
ÇALIŞKAN : assiduo
GENÇ : giovane
UZUN : lungo

Sıfatlar : İsimlerin niteliklerini belirten sözcüklerdir.
uzun,kısa,yaşlı,genç…sözcükleri gibi.Sayfa sonundaki uygulamalarınızı yapınız.
Türkçe’de ‘adam yaşlıdır.-Kadın güzeldir.’ gibi cümlelerde isim en başta ,bu ismin nasıl olduğunu belirten sıfat ise en sondadır.


Adam yaşlıdır. L’uomo è vecchio
Pencere kapalıdır. La finestra è chiuso
Bay Alfredo kötüdür. İl signor Alfredo è cattivo


Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi ,cümle L’uomo,La finestra, İl signor Alfredo isimleriyle başlamış ve yaşlı,kapalı,kötü sıfatlarıyla devam etmiştir.


Bir isim è bir sıfat
L’insegnante è vecchio / Öğretmen yaşlı
La donna è giovane / Kadın genç
La gatta è piccolo / Kedi küçük
La porta è chiuso / Kapı kapalı


LA PORTA è APERTO
KAPI  AÇIKTIR


Öğrenci çalışkandır. Lo studente è assiduo 
Çanta küçüktür. La borsa è piccolo
Oda büyüktür. La stanza è grande
Kadın yaşlıdır. La donna è vecchio
Kalemuzundur. IL lapis è lungo
Sandalye pahalıdır. La sedia è caro 
Alfredo tembeldir. IL signor è pigro
Öğretmen gençtir. L’insegnante è giovane
Yatak büyüktür. IL letto è grande
Kuş küçüktür. L’uccello è piccolo
Otomobil eskidir. L’automobile è antico
Ev büyüktür. La casa è grande
Pencere açıktır. La finestra è aperto
Cetvel uzundur. La ràga è lungo


Özneli tam cümle kuralım.


Erkek çocuk çalışkandır.IL figlio è assiduo
Kız çocuk tembeldir La figlia è pigro
Şapka eskidir. İl cappello è antico
Radyo küçüktür. İl radio è piccolo
Masa büyüktür. İl tavolo è grande
Bayan Ayşe gençtir. Le signora Ayşe è giovane
Öğretmen yaşlıdır. L’insegnante è vecchio
Bay Ali tembeldir. İl signor Ali è pigro
Ev küçüktür. La casa è piccolo
Resim eskidir. La pittura è antico


İtalyanca ders 6 test:ALIŞTIRMA

A. Aşağıdaki isimlerle sıfatları örnekte gösterilen şekilde bir cümleye tamamlayınız.
örnek=İl vazo,pulito
İl vazo è pulito
1-l’insegnante ,vecchio
2-la stanza,blu
3-La borsa,rossa
4-La penna ,antico
5-Il libro ,pulito
6-La fànestra ,Chiuso
7-La porta,grande
8-la gatta,giallo

B-Aşağıdaki sıfatların İtalyancalarını ve İtalyanca zıt anlamlarını yazınız.
1.çalışkan
2.büyük
3.açık
4.tembel
5.yaşlı

C.Bu cümlelerdeki boş yerleri doldurunuz.
1…..pittura … giallo.
2 …uomo è vecchio
3……finestra è chiuso
4……lapis è lungo
5…..insegnante è giovane

D- Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.
1 İl radio è antico
2. Signora Adriana è giovane
3. La donna è vecchio
4. L’uccello è piccolo
5. Il cane è grande

E. Bu cümleleri İtalyanca ‘ya çeviriniz
1.Bu bir odadır
2.Oda büyüktür.
3.At yaşlıdır.
4.Kitap kapalıdır.
5.Masa küçüktür.

CEVAPLAR

1-L’ànsegnante è vecchio
2-La stanza è blu.
3.La borsa è rossa.
4.La penna è antico
5-Il libro è pulito
6-La finestra è chiuso
7-La porta è grande
8-La gatta è giallo

B-1-Assiduo/çalışkan.pigro
2-grande/büyük.piccolo
3.aperto/kapalı.chıuso
4.pigro/çalışkan.assiduo
5.vecchio/genç.giovane

C.1.La,è
2.L’
3.La
4.il
5.L’

D.1.Radyo eskidir.
2.Mrs. Adriana gençtir..
3.Kadın yaşlıdır.
4.Kuş küçüktür.
5. Köpek büyüktür..

E.1.Questo è una stanza
2-La stanza è grande
3-Il cavolli è vecchio
4-Il libro è chiuso
5-Il tavolo è piccolo