İtalyanca ders 16

İtalyanca ders 16

FİİLLERLE CÜMLELER


İtalyanca ders 16 ile fiillere devam ediyoruz ve yeni kelimeler öğreniyoruz.


  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16

Şu ana kadar derslerimizde 100 ‘e yakın kelime öğrendik.Yavaş yavaş artık günlük yaptıklarımızla ilgili cümleler kurabiliyoruz.


İtalyanca ders 16 fiillere devam ediyoruz.


Çocuk fareden korkuyor.

il bambino sta temendo dal topo.

Adam bardaktan su içiyor.

L’uomo sta bevendo l’acqua dalla tazza.

öğretmenler geliyorlar

gli insegnanti stanno venendo

erkek çocuklar yazıyorlar

İ bambini stanno scrivendo.

Polisler gidiyorlar.

Le polizie stanno andando.

Ali bir sandalye getiriyor.

Ali sta portando una sedia.

Erkek çocuk resmi getiriyor.

il bambino sta portando la pittura.

Adriana bir kalemi gösteriyor.

Adriana sta mostrando la matita.

Çocuklar kapıyı açıyorlar

i bambini stanno appendo la porta.

Ben bir otobüs ve bir otomobil görüyorum.

İo sto vedendo un autobus e un’automobile.

Adam ve kadın bir gazete okuyorlar.

L’uomo e la donna stanno leggendo un giornali.

kadın yumurtayı gösteriyor.

la donna sta mostrando un uovo.

Bir tabak ve bir bıçak görüyoruz.

Stiamo vedendo un piatto e un coltello .

erkek çocuk bir köpek getiriyor

il bambini sta portando un cane.

kadın öğretmen bir mektup yazıyor.

La donna sta scrivendo una lettera.

Kadın bardakları yıkıyor.

La donna sta lavando le tazze.

İtalyanca ders 16 testALIŞTIRMA 1

A. Aşağıdaki cümleleri italyanca ‘ya çeviriniz.

Defter ve kalem pahalıdırlar.

CEVAP İl guaderna e la matita sono caro.

Kadın ve çocuk(m) korkuyorlar.

CEVAP La donna é il bambino stanno temendo.

Öğrenciler(f) kitap yazıyorlar.

CEVAP Le studentesse stanno scrivendo il libro

Çocuk(m) okuldan geliyor.

CEVAP il bambino sta venendo dalla scuola

Adam otomobili getiriyor.

CEVAP L’uomo sta portando l’automobile.

Öğretmen kahve içiyor.

CEVAP L’insegnante sta bevendo il caffé

Diş doktoru mektup yazıyor.

CEVAP İl dentista sta scrivendo la lettera.

Öğretmen ve çocuk araba ile geliyorlar

CEVAP L’insegnante e il bambino stanno venendo coll’automobile

Kaşık ve bıçak su ile yıkanıyor.

CEVAP İl cucchiaıo e il coltello stanno lavando coll’ acqua

Mektup mavi ve sarı yazılıyor.

CEVAP la lettera sta scrivendo blu e giallo

Fare kediden korkuyor.

CEVAP İl topo sta temendo colla gatta.

Tembel çocuk ders çalışıyor.

CEVAP Pigro bambino sta lavorando

Yaşlı adam polis ile gidiyor.

CEVAP Vecchio uomo sta venendo colla polizia

Kedi fareye bakıyor.

CEVAP La gatta sta guardano al topo
ALIŞTIRMA 2

B.Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.

Veniamo a casa con la polizia.

CEVAP Biz polis ile evden geliyoruz.

L’uomo sta portando la gatta e il cane dalla scuola

CEVAP Adam kedi ile köpeği okuldan getiriyor.

İo e l’insegnante stiamo lavorando la lezzione.

CEVAP Ben ve öğretmen ders çalışıyoruz.

La figlia sta venendo.

CEVAP Kız çocuk geliyor.

İl dentista sta leggendo il giornale

CEVAP Diş doktoru gazete okuyor.

La polizia sta venendo con la(colla) bicicietta

CEVAP Polis bisiklet ile geliyor.


Bir Cevap Yazın