İtalyanca ders 14

İtalyanca ders 14

ŞAHIS ZAMİRLERİ


italyanca ders 14 konumuz zamirlerden şahıs zamirlerini yeni kelimelerle tekrarlıyoruz.


  • İtalyanca ders 14
  • İtalyanca ders 14

Şahıs zamirlerini bir hatırlayalım.


özne olarak kullanılanlar

Essere geniş zaman çekimini hatırlayalım.


Şahıs zamiriŞahıs zamiri
ioben
sen
lui/leiO
noisiz
voisiz
loroonlar

Essere (olmak) fiilinin geniş zaman çekimiyle olumlu,olumsuz soru cümleleri kuralım.

Essere geniş zaman çekimini hatırlayalım.


Şahıs zamiriŞahıs zamiriEssere(geniş z.)
iobensono
sensei
lui/leiOè
noisizsiamo
voisizsiete
loroonlarsono

Ben doktorum
İo sono medico.
 
Ben terziyim
io sono sarto.
 
Sen diş doktorusun
Tu sei dentista.
 
O(f) öğretmen
Lei é integnante.
 
O erkek öğrencidir.
Lui é studente
 
O erkek öğrenci değildir.
Lui non é studente.
 
O erkek öğrenci mi?
é uno studente ?
 
O kadındır.
Lei é donna.
 
O adamdır.
Lui é uomo
 
Biz öğretmenleriz.
Noi siamo insegnante.
 
Onlar öğretmenler mi?
Sono gli insegnanti ?
 
Onlar kadındır.
Loro sono donna.
 
Sen polissindir.
Tu sei polizia
 
Siz yaşlısınız.
Voi siete vecchio.
 
Onlar çalışkandırlar.
Loro sono assiduo.


İtalyanlar cümle içersinde cansız varlıklar için ,İngilizce de kullanılan ‘it’ i özne olarak kullanmazlar.


İt is a book
é un libro.
 
it is a house
é una casa.
 
Ben bir erkek çocuğum
İo sono figlio.
 
Sen diş doktorusundur.
Tu sei dentista.
 
O (f) polistir.
Lui é polizia
 
O bir sandalyedir.
é una sedia.
 
sen çalışkansın.
Tu sei assiduo.
 
Onlar şapkalar.
Sono capelli.
 
Siz(f) bir öğrencisiniz.
Voi siete studentessa.
 
Siz polis değilsiniz.
Voi siete polizia.
 
O bir sandalyedir.
é una sedia.
 
O eskidir.
é veccho.
 
O pahalı mıdır?
é caro?
 
O bir resim midir?
é pittura ?
 
Biz yaşlıyız.
Noi siamo vecchio.
 
Onlar genç.
Loro sono giovane
 
sen aptalsın.
tu sei stupido.
 
Ben akıllı.
İo sono intelligente.


İtalyanca ders 14 test:ALIŞTIRMALAR

A.Boş yerlere gelecek fiilleri yazınız.
1.Tu….dentista
2.io…..figlio
3.é…..sedia
4.Loro……donne.
5.io……assiduo
6.tu…..intelligente
7.voi….stanchi.
8.loro….polizie
9.voi…medici
10.io….stupide

B.Boş yerlere gelecek şahıs zamirlerini yazınız.
1….sono figlia
2….sei stupido
3….sono bambini
4….sono bambino
5….siete stupido
6….stupido
7….sono medico
8….siamo mediche

CEVAPLAR

A.
1.sei
2.sono
3.una
4.sono
5.io sono
6.sei
7.siete
8.sono
9.siete
10.sono
B
1.io
2.tu
3.loro
4.io
5.voi
6.é
7.io
8.noiBir Cevap Yazın