İtalyanca ders 33


Müzik aletlerimiz

strumenti musicali


Ders 22 ile başladığımız isimler ve nesneler derslerimizde şimdi de Müzik aletlerimiz var, bir kaç popüler müzik aleti öğrenelim Müzik aletleri kişi gelişiminde çok önemlidir kısacası hayatının bir bölümünde müzik aleti ile uğraşmış birisinin algıları daha kuvvetli oluyormuş.

Aslında müzik çocuklukta başlıyor… bir çocuğun müzik aleti ile ilgilenmesinin zihin gelişmesi açısından çok faydalı olduğu söyleniyor.

Ayrıca müzik aleti ile uğraşırken aynı anda kullandığımız duyuların aktivitesi artıyor. Görsel..işitsel..şimdi birkaç örnek cümle ile devam edelim..


Örneğin
müzik çocuğun stresini azaltıyor.
music reduces the child’s stress.
La musica riduce lo stress del bambino.


müzik ile çocuğun konsantrasyonu artırıyor.
La musica aumenta la concentrazione del bambino.
The music increases the concentration of the child.


Müzik ruhun gıdasıdır.
la musica guarisce l’anima.
Music heals the soul.


Müzik aletlerimizstrumenti musicali
enstrümanstrumento
müzikalmusicale(muzikale)
Akordeonfisarmonica(fizarmonika)
gitarchitarra(kitarra)
bas gitarbasso elettrico
akustik gitarchitarra acustica
yaylı çalgılarstrumenti a corda
çellovioloncello(viyolonçello)
klarnetclarinetto
kontrabascontrabbasso
davultamburo
flütflauto
obuaoboe
pikoloottavino
piyanopianoforte
saksafonsassofono
teftamburello
trompettromba
viyolaviola
kemanviolino
zurnasquillante
notanota
sessuono
kulaklıkauricolare,cuffia

Birkaç örnek


Benim oğlum elektro gitar çalıyor.(iyelik zamirleri)
Mio figlio sta suonando la chitarra elettrica
My son is playing the electric guitar.


İlkokulda flüt yerine bateri öğretilebilir.
Nella scuola elementare si può insegnare la batteria al posto dei flauti.
In primary school, drums can be taught instead of flutes.


Müzik aletlerimiz

Seslerin süresini ve yüksekliğini belirten işaretlere nota denir.

I segni che indicano la durata e l’altezza dei suoni sono chiamati note musicali.

The signs that indicate the duration and height of the sounds are called musical note.


Seslerin süresini ve yüksekliğini belirten işaretlere nota denir.
I segni che indicano la durata e l’altezza dei suoni sono chiamati note musicali.
The signs that indicate the duration and height of the sounds are called musical note.


Kontrabas,akustic gitar,keman,çello…yaylı çalgılardır.
Contrabbasso, chitarra acustica, violino, violoncello … sono strumenti a corda.
Contrabass, acoustic guitar, violin, cello … are string instruments.


Kulaklıkla müzik dinlerseniz kimse rahatsız olmaz.
Se ascolti musica con le cuffienessuno sarà disturbato.
If you listen to music with headphonesnobody will be disturbed.


Uçakla seyahat ediyorsanız çello için bir koltuk satın almalısınız.
È necessario acquistare un posto per violoncello se si viaggia in aereo.
You must buy a seat for cello  if you travel on an airplane.MİNİ TEST

çello
violonchelo
violín
yanlış
viola
yanlış
tamburello
tef
tamburo
yanlış
trompet
yanlış
ses
suono
squillante
yanlış
keman
yanlış
squillante
zurna
klarnet
yanlış
yaylı çalgı
yanlış
strumenti a corda
yaylı çalgılar
ses
yanlış
nota
yanlış
tromba
trompet
keman
yanlış
gitar
yanlış
nota
nota
not
yanlış
siyah
yanlış


Bir Cevap Yazın