İtalyanca ders 22


Ders 22


İtalyanca sayılar ve organlarımız. Vücudumuzdaki organlarımızı sayarken sayıları da öğreniyoruz.

Türkçe’de sayılar ile isimleri ifade ederken ;

Örneğin; bir kalem,iki kalem,üç kalem,dört kalem..şeklinde yani isim hep tekil halde bulunur.
Üç kalemler,dört kalemler demeyiz.

Ama italyanca’da isim mutlaka çoğul halde bulunur. İsmin çoğul halini isim konu anlatımından inceleyebilirsiniz.


Bir kitap: un libro
İki kitap : due libri
Üç kitap : tre libri
Kere,kez,defa
1 kere : una volta
2 kere : due volte
10 kere: dieci volte…


Sayılar


zero0
uno1
due2
tre3
quattro4
cinque5
sei6
sette7
otto8
nove9
dieci10
undici11
dodici12
tredici13
quattordici14
quindici15
sedici16
diciassette17
diciotto18
diciannove19
venti20
ventuno21
ventidue22
ventitrè23
trenta30
quaranta40
cinquanta50
sessanta60
settanta70
ottanta80
novanta90
cento100
centouno101
doscientos/as200
trescientos/as300
mil1000
mil y uno1001
dos mil2000
un millón1000000

birinciPrimofirst
ikincisegundosecond
üçüncütercerathird
dördüncücuartofourth
beşinciquintofifth
altıncısextosixth
yedinciséptimoseventh
sekizincioctavoeighth
dokuzuncunovenoninth
onuncudécimotenth
onbirinciundécimoeleventh
yirminciVigésimotwentieth
yüzüncüCentésimohundredth

Eğer bir sayı -tre ile biterse bir aksan,vurgu vermemiz gerekir.


-tré


eğer bir sayı sesli harfle biterse [ venti ] ve ardındaki kelime sesliyle başlarsa[ uno ]


birinci kelime seslisini kaybeder.

  • venti[20],uno[1] —ventuno olur.
  • cento[100],uno[1]—centouno [101]

istisnalar da var.burda cento sessizini düşürmedi.


Şimdi örneklerimiz ile kelimelerimizi tekrar edelim ve yeni kelimeler öğrenelim.


Bir gemiUna nave
Üç gemiTre Naci
Bir kalemUna matita
Yedi kalemSette matite
Sekiz gömlekOtto matite
Dokuz çiçekNove matite
Dokuz mavi çiçekNove fiore blu
On otobüsDieci autobus
Beş mektupCinque lettere
Bir durakUna fermata
Yirmi yumurtaVenti uova
Beş beyazCinque uova
altı sarı yumurtabianche e sei gialle
Altı dolapSei armadi
İki şişeDue bottiglie
Dört dolmakalemQuattro fontane
İki yatakDue letti

İtalyanca ders 22 :sayılar ve organlarımız


Sayılar ve organlarımız

Burada üç çanta var.
Ci sono tre borse qui.
Çantalar mavi,pembe ve yeşildir.
Queste borse sono blu,rosa e verde.


Sayılar ve organlarımız

İki elim var.
Ci sono due mano.
el-(f)mano/mani


Sayılar ve organlarımız

Burada 5 erik var.
Ci sono 5 prugne qui.
erik-(f)prugna/prugne


Sayılar ve organlarımız

İki kulağım var
Ho due orecchi.
kulak-(m)orecchio/orecchi


Sayılar ve organlarımız

Burada on çocuk var.
Ci sono dieci bambini qui.


Bir burnum var.
Ho un naso.
burun-(m)naso/nasi


ayak : piede (m) / piedi

İki ayağım var.
ho due piedi


İki kolum var.
Ho due bracci.
kol-(m)braccio/bracci


İngilizce sıfatlar

İki bacağım var.
Ho due gambe.
bacak-(f)gamba/gambe


Bir dudağım var.
Ho una labbro.
dudak-(m)labbro/labbri


Sayılar ve organlarımız ile ilgili bir kaç örnek cümle

Öğretmen üç kitap yazar.
The teacher writes three books.
L’insegnante scrive tre libri.

Öğrenci yedi top getirir.
The student brings seven balls.
Lo studente porta sette palline.

Benim iki bisikletim var.
I have two bicycles.
Ho due biciclette.

Teyzem üç gömlek ,bir etek satın alıyor.
My aunt is buying three shirts and a skirt.
Mia zia sta comprando tre camicie e una gonna.

İki kere beni aradı.
She called me twice.
Mi ha chiamato due volte.

Bir elimde beş parmak var.
I have five fingers on one hand.
Ho cinque dita su una mano.

İki elimde on parmak var.
I have ten fingers on both hands.
Ho dieci dita su entrambe le mani.

Pastanın ikinci parçasını yemek istiyorum.
I want to eat the second piece of the cake.
Voglio mangiare il secondo pezzo di torta.

Bu tabak üçüncü kez kırıldı.
This plate was broken a third time.
Questo piatto è stato rotto per la terza volta.


Sayılar ve organlarımız ile ilgili birkaç alıştırma


ALIŞTIRMA 1

A . Aşağıdakileri İtalyanca’ya çeviriniz.

Burada dört kalem var.

CEVAP Ci sono quattro penne qui.

Benim iki kulağım ve iki gözüm var.

CEVAP Ho due orecchie e due occhi.

Kadının beş kedisi var.

CEVAP La donna ha cinque gatti.

Adamın 1 otobüsü ve 3 arabası var.

CEVAP L’uomo ha uno autobus e tre auto.

Burada 20 yumurta var.

CEVAP Ci sono venti uova qui.

Burada 30 köpek ve 40 kuş var.

CEVAP Ci sono trenta cani e quaranta uccelli qui.
KELİME TESTİ

18

diciotto

diciassette

dieci

settanta

100

noveno

centouno

cento

undici

onuncu

séptimo

tercera

Centésimo

décimo

tercera

40

üçüncü

20

dokuzuncu

Otto matite

Üç gemi

yedi kalem

altı tömlek

Sekiz gömlek

due gatti

iki kedi

Üç gemi

beş kulak

iki köpek

prugne

dokuz karpuz

yedi erik

beş armut

beş erik

İki kulağım var

Ho sette piedi.

Ho nove mano.

Ho tre orecchi.

Ho due orecchi

Burun

orecchi

mano

naso

borse


Bir Cevap Yazın