İtalyanca ders 3

İtalyanca ders 3


İŞARET ZAMİRLERİ


İtalyanca ders 3 ‘de : bir şeyin ne olduğunu tanımlıyoruz. Bu nedir? Sorusunu cevaplandırıyoruz. Arzu ederseniz daha fazla kelime öğrenmek isterseniz etrafınızdaki eşyalarla başlayabilirsiniz ve bu şudur…bu budur diye çalışabilirsiniz.


  • İtalyanca ders 3
  • İtalyanca ders 3
  • İtalyanca ders 3
  • İtalyanca ders 3, Hayvanların isimleri

Dişil yada eril isimlerin eklerini önceki derslerimizde görmüştük.Böylece ön bilgilerimizle burayı daha rahat anlayabiliriz.Yukarıda gördüğümüz gibi
sandalye – dişil – f -la sedia -bir sandalye – una sedia.


Questo/questa/quest’ = bu


Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz. İşaret zamirleriyle oluşan bir cümle…
en basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’

İŞARET ZAMİRİ konu anlatımımızda gördüğümüz gibi,


BU BİR çiçektir.
Çiçek(f):fiore
Bu:questa
dır:é

QUESTA É UN FİORE​


İşaret z. İle cümle
Bu bir çiçekdirçiçek(m)QUESTO è un fiore
bu bir evdir.ev(f)QUESTA è una casa
Bu bir kitaptır.kitap(m)QUESTO è un libro
Bu bir kedi(f)dir.kedi(f)QUESTA è una cagna
Bu bir kapı(f)dır.kapı (f)QUEST’ è un’uscio
Bu bir masadır.masa(m)QUESTO è un tavolo
Bu bir köpek(m)dirköpek(m)QUESTO è un cane
Bu bir kuşdur.kuş (m)QUEST’ è un’uccello
Bu bir yatakdır.yatak(m)QUESTO è un letto
Bu bir saatdir.saat(f)QUEST’ è un’ora
Bu bir radyodur.radyo (m)QUESTO è un radio
Bu bir cetveldir.cetvel(f)QUESTA è una riga
Bu bir vazodur.vazo(m)QUESTO è un vaso

İtalyanca ders 3 test:


ALIŞTIRMA

A. Aşağıdaki sözcüklerle örnekte gösterilen tipte cümleler yapınız.
kitap / libro
QUESTO è un libro

2. ev.
3. kapıkuş.
4. yatak.
5. saat
6.cetvel
7.masa

B. Bu cümlelerin okunuşlarını yazınız.
1.Questo è un cane
2- Quest’ è un’uccello
3-Questa è un’uscio
4- Questa è una riga
5-Questo è un vaso
6-Questo è un letto

C- Boş bırakılan yerlere questo,quest’,questa sözcüklerinden uygun olanını yazınız.

……è un flore
2……..è una casa
3……..è una cagna
4……..è un tavolo
5……..è una matita
6……..è una gatto

D- Bu cümlelerin Türkçe’lerini yazınız.
1.Questa è una sedia
2.Quest’ è un’ora
3.Questo è un radio
4.Questa è una gatta
5.Questo è un lapis

E-Aşağıdaki cümlelerin İtalyanca’larını yazınız.
1.Bu bir köpek(m)
2.Bu bir cetvel
3.Bu bir yatak
4.Bu bir kuş
5.Bu bir ev
6.Bu bir çiçek

CEVAPLAR

A. Questa è una casa
Quest’ è un’uscio
Quest’ è un’uccello
Questo è un letto
Quest’ è un’ora
Questa è una riga
Questo è un tavolo

B.Kuesto e un kane
kuest e un uçello
kuesta e un uşo
Kuesta e una riga
Kuesto e un vazo
Kuesto e un letto

C. Questo è un flore
Questa è una casa
Questa è una cagna
Questo è un tavolo
Questa è una matàta
Questo è un gatto

D -Bu bir sandalyedir
Bu bir saattir
Bu bir radyodur
Bu bir dişi kedidir
Bu bir kurşun kalemdir

E .Questo è un cane
Questa è una riga
Questo è un letto
Quest’ è un’uccello
Questa è una casa
Questo è un flore
Bir Cevap Yazın