İtalyanca ders 17

FİİLLERLE CÜMLELER

İtalyanca ders 17


İtalyanca ders 17 de filler ile beraber olumlu,olumsuz, ve devamında soru cümleleri kuralım.


  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17

Fiiller ile şu ana kadar bir kaç türde cümle yapmamıza ilaveten daha önceki derslerimizde olumlu olumsuz ,sıfatlarla cümleler yapmıştık .

Şimdi italyanca ders 17 ‘de fiilleri kullanarak olumsuz cümleler yapalım.


İtalyanca ders 17 yardımcı fiiller


EssereAvereStare
sonohosto
seihaistai
èhasta
siamoabbiamostiamo
sieteavetestate
sonohannostanno

Bildiğimiz gibi;
hayır=no
evet=si
Daha önce cümle içersinde olumsuzluk eki olan ‘non’ kullandık.
Örneklere başlayalım.


OLUMLU – OLUMSUZ

İtalyanca ders 17 için , ilk olarak olumlu olumsuz birkaç cümle kuralım.


Polis bir mektup yazıyor. – Polis bir mektup yazmıyor.
La polizia sta scrivendo una lettera. – La polizia non sta scrivendo una lettera.

Öğretmen bir pencere açıyor. – Öğretmen bir pencere açmıyor.
L’insegnante sta aprendo una finestra  .- L’insegnante non sta aprendo una finestra

Alan bir gazete yazıyor.- Alan bir gazete yazmıyor.
Alan sta scrivendo un giornale. -Alan non sta scrivendo un giornale.

Çocuklar bisiklet ile geliyorlar. -Çocuklar bisiklet ile gelmiyorlar.
Bambini stanno venendo con la bicicletta. -Bambini non stanno venendo con la bicicletta.

Ben iki kuş görüyorum. -Ben iki kuş görmüyorum.
İo sto vedendo due uccello. -İo non sto vedendo due uccello.


Kadın bir tabak ve iki çatal getiriyor. Kadın bir tabak ve iki çatal getirmiyor.
La donna sta portando un piatto e due forchetta .

Selam,ben bir kaşık getiriyorum . Selam,ben bir kaşık getirmiyorum.
Salve, sto portando un cucchiaio. -Salve, non sto portando un cucchiaio.

Benim babam bir bisiklet satın alıyor.- Benim babam hiçbir bisiklet satın almıyor.
Mio padre sta comprando una bicicletta. -Mio padre non acquista alcuna bicicletta.

Öğrenci bir durağı gösteriyor.- Öğrenci bir durağı göstermiyor.
Lo studente sta mostrando una fermata. -Lo studente sta mostrando una fermata.
 
Öğrenciler hiçbir kitap satın almıyorlar. La studentessa non sta comprando alcuna libro.
Adam babası ile gelmiyor. L’uomo non sta venendo con suo padre.
 


OLUMSUZ CÜMLELER


Babam bir paket ile gelmiyor. Mio padre non sta venendo con il(col)pacchetta
Çocuk deftere yazmıyor. Il bambino non sta scrivendo a un libro.
Kadın koltukta oturmuyor. La donna non sta sedendo sul la sedia.
 
Yaşlı adam araba ile gelmiyor. L’uomo vecchio non sta venendo con la auto.
Genç doktor buzdolabı satın almıyor. İl medica giovane non sta comprando il frigo.
Gençler kahve içmiyor. Ragazze non stanno bevendo il caffé


SORU CÜMLELLERİ


Alan dürbün ile bakıyor mu?
Sta guardando il binocolo?

Adam araba ile geliyor.      
L’uomo sta venendo con l’auto.

Adam araba ile geliyor mu?
Sta l’uomo venendo con l’auto?
 
Çocuk yumurta yiyiyor.        
İl figlio sta mangiando un uovo.

Çocuk yumurta yiyiyor mu?.
Sta il figlio mangiando un uovo?

Çocuk resim çiziyor.        
İl figlio sta disegnando una pittura.

Çocuk resim çiziyor mu?       
sta il figlio disegnando una pittura?


İtalyanca ders 17


ALIŞTIRMA 1

A. Aşağıdaki cümleleri italyanca’ya olumlu-olumsuz çeviriniz.

Adam resim çiziyor.

CEVAP L’uomo sta disegnando una dipinto. L’uomo non sta disegnando una dipinto.

Kadın otobüsü gösteriyor.

CEVAP Il bambino sta spaventando. Il bambino non sta spaventando.

Çocuk korkuyor.

CEVAP La donna sta mostrando l’autobus. La donna non mostra l’autobus.

Adam araba satın alıyor.

CEVAP L’uomo sta comprando una macchina. L’uomo non sta comprando una macchina.

Çocuk yemek yiyiyor.

CEVAP Il bambino sta mangiando. Il bambino non sta mangiando.

Öğrenci otobüs ile geliyor.

CEVAP Lo studente sta arrivando con l’autobus. Lo studente non sta arrivando con l’autobus.

Kadın ve kızı tabakları yıkıyor.

CEVAP La donna e sua figlia stanno lavando i piatti. La donna e sua figlia non stanno lavando i piatti.

Gençler evi gösteriyor.

CEVAP I giovani stanno mostrando la casa. I giovani non stanno mostrando la casa.

Polis bir paket ile geliyor.

CEVAP La polizia é venendo con un pacco. La polizia non é venendo con un pacco

Kadın sandalyede oturuyor.

CEVAP La donna sta sedendo sul la sedia. La donna non sta sedendo sul la sedia.

Adam ve kadın korkuyor.

CEVAP L’uomo e la donna stanno spaventando. L’uomo e la donna non stanno spaventando.

Dolabı açıyorum.

CEVAP Sto aprendo l’armadio. Non Sto aprendo l’armadio.

Genç kadın mektup yazıyor.

CEVAP Il sarto sta venendo con la chiave. Il sarto non sta venendo con la chiave.

Terzi anahtar ile geliyor.

CEVAP La giovane donna sta scrivendo una lettera. La giovane donna non sta scrivendo una lettera.
ALIŞTIRMA 2

B.Aşağıdaki cümleleri olumlu yapıp türkçeye çeviriniz.

La madre non sta mangiando.

CEVAP La madre sta mangiando. Annem yiyiyor.

Lo studente non sta sedendo con l’insegnante.

CEVAP Lo studente è seduto con l’insegnante. Öğrenci öğretmenle oturuyor.

La polizia non sta mostrando una fermata

CEVAP La polizia sta mostrando una fermata. Polis bir durağı gösteriyor.

La ragazza non sta mostrando un uccello.

CEVAP La ragazza sta mostrando un uccello. Kadın bir kuş gösteriyor.

L’uomo non sta mostrando le stanze.

CEVAP L’uomo sta mostrando le stanze. Adam odaları gösteriyor.

Il bambino non sta guardando la finestra.

CEVAP Il bambino sta guardando la finestra. Çocuk pencereye bakıyor.

La donna e l’uomo non sta venendo con il pacchetto.

CEVAP La donna e l’uomo sta venendo con il pacchetto. Kadın ve adam paketle geliyorlar.
ALIŞTIRMA 3

C.Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çevirip,soru cümlesi yapınız

Bay Alan bir bisiklet satın alıyor.

CEVAP Il signor Alan sta comprando una bicicletta . Sta il signor Alan comprando una bicicletta?

Erkek öğrenci odaya geliyor.

CEVAP Il bambino sta venendo nella stanza . Sta Il bambino venendo nella stanza?

Doktor masada oturuyor.

CEVAP Il dottore sta sedendo al tavolo. sta Il dottore sedendo al tavolo?

Terzi ceketi gösteriyor.

CEVAP Il sarto sta mostrando la giacca. sta Il sarto mostrando la giacca.?

Adam eşine çiçek satın alıyor.

CEVAP L’uomo sta comprando fiori per sua moglie. sta L’uomo comprando fiori per sua moglie.?

Kız çocuk kediyi yıkıyor.

CEVAP La ragazza sta lavando il gatto. sta La ragazza lavando il gatto.?

Annem bir gömlek satın alıyor.

CEVAP Mia madre sta comprando una maglietta. Sta Mia madre comprando una maglietta?


Bir Cevap Yazın