İtalyanca ders 20

İyelik zamirleri,İyelik sıfatları


İtalyanca ders 20 ‘de konumuz zamirler arasından iyelik zamirleri ve iyelik sıfatları ile ilgili cümleler kuruyoruz.TEYZE la zia/le zie


İtalyanca ders 20 /İyelik Zamirleri


Dişi/tekil-çoğulEril/tekil-çoğul
Bu benimdirQuesta è la mia-le mieQuesto è il mio-i miei
Bu senindir.Questa è la tua-le tueQuesto è il tuoww-i tuoi
Bu onundur.Questa è la sua-le sueQuesto è il suo-i suoi
Bu bizimdir.Queste sonola nostra le nostreQuesti sono il nostro-i nostri
Bu sizindir.Queste sono la vostra-le vostreQuesti sono il vostro-i vostri
bu onlarındır.Queste sono la loro-le loroQuesti sono il loro-i loro

İyelik Sıfatları


DİŞİ
Bu araba benimdir.Quest’auto è la mia
Bu araba senindir.Quest’auto é la tua.
Bu araba onundur.Quest’auto é la sua.
Bu araba bizimdir.Quest’auto è la nostra.
Bu araba sizindir.Quest’auto è la vostra
bu araba onlarındır.Quest’auto è la loro

ERİL
Bu benim arabalarımdır.Quest’auto è il mio
Bu senin arabalarındır.Quest’auto é il tuo.
Bu onun arabalarıdır.Quest’auto é il suo.
Bu bizim arabalarımızdır.Quest’auto è il nostro.
Bu sizin arabalarınızdır.Quest’auto è il vostro
bu onların arabalarıdır.Quest’auto è il loro

benim kovam(m).
il mio secchio
benim kovalarım
i mioi secchi
senin dükkanın(m)
il tuo negozio
senin dükkanların
i tuoi negozi
Onun dolmakalemi(f)
la sua penna
Onun dolmakalemleri
le sue penne
Bizim bahçemiz(m)
Il nostro giardino
Bizim bahçelerimiz
i nostri giordini
sizin gömleğiniz(f)
la vostra camicia
sizin gömlekleriniz
le vostre camicie
onların vazosu(m)
il loro vaso
onların vazoları
i loro vasi

Konuyla ilgili başka cümleler..


ÖRNEĞİN;
Bu,onun erkek kardeşidir.
Questo è il suo fratello.

Bu,onun kız kardeşidir.
Questa è la sua sorella.

Bu onun evidir.
Questa è la sua casa.

Bu bizim yatağımızdır.
Questo è il nostro letto.

Bu onların bisikletidir.
Questa è la loro bicicietta.

Bu benim teyzemdir.
Questa è la mia zia.

Bu sizin sandalınızdır.
Questa è la vostra barca.


İtalyanca ders 20

Bu benim arabamdır.
Questa é la mia auto.


İtalyanca ders 20

Bu senin arabandır.
Questa é la tua auto.
Buda seninki.
Questa é la tua.


İtalyanca ders 20

O onun arabasıdır.
Quella è la sua auto.


oradaki onunki
quella è la sua(konuşana dinleyene uzak)ALIŞTIRMA 1

A. Aşağıdaki cümleleri italYanca iyelik zamiri haline getiriP boşluklara yazınız.

ÖRNEĞİN;
Bu benim arabamdır(bu senin ki)
Questa é mia casa
Bu seninki.
Questa é tua.


Bu senin çiçeğin/bu onunki

CEVAP Questo è il tuo fiore questo è il suo

Şu onun gömleğidir./bu benimki

CEVAP Questa è la sua camicia. questa è mia

Bu onların kedileridir./bu sizinkiler

CEVAP Questo è il loro gatto. questo é vostro

Bu dükkan benimdir./bu seninki

CEVAP Questo negozio è il mio. questo è tuo

Bu sizin dükkanınızdır./bu benimki

CEVAP Questo è il tuo negozio. questo è mio

O bizim köpeğimizdir./bu sizinki

CEVAP Lui è il nostro cane. questo è tuo

Şu senin yatağındır./bu benimki

CEVAP Questo è il tuo letto. questo è mio
ALIŞTIRMA 2

B.Boşlukları çoğul ya da tekil olarak doldurunuz.


Questa è ….gatta/benim

CEVAP Questa è mia gatta

Questa è ….. porta/senin

CEVAP Questa è tua porta

Questi sono …..libri/benim

CEVAP Questi sono miei libri

Questi sono ….cane/senin

CEVAP Questi sono tuo cane

Questo è … radio/onun

CEVAP Questo è suo radio

Questa è … gatta./bizim

CEVAP Questa è nostra gatta.

Questa è … casa/bizim

CEVAP Questa è vostra casa


Bir Cevap Yazın