İtalyanca geçmiş zaman


Past tense(geçmiş zaman)


İtalyanca geçmiş zaman bir kaç bölüme ayrılıyor. Örneğin ,Türkçe’deki gibi…yaptı..yapmıştı..yapmış..

Zamanları bir gözden geçirelim.

Türkçeİngilizce
okuyorumI am reading
OkurumI read book
okudumI read

Buraya kadar bidiğimiz zamanlar ama ispanyolca,italyanca…zamanları biraz değişiklik gösteriyor. Hikayeler,yakın,uzun zamanlar gibi ama bunların ayrıntısına girersek çok da basit olduğunu görürüz.


İtalyanca geçmiş zamanlar


İtalyanca geçmiş zaman 5 ayrı zamana ayrılır.

Preterite tense | Uzak Geçmiş Zaman

Geçmişte olan ve geçmişte bitmiş olan bir olayı tanımlamak için kullanılır.

Passato prossimo | Yakın Geçmiş Zaman

Ne zaman olduğu, nasıl olduğuyla ilgili değil. Şimdiki zamanla alakası vardır.

Trapassato remotoUzak Geçmişteki Geçmiş Zaman

Yalnız başına kullanılamayan bir zaman

Yan cümlecikte kullanılıyor.

Trapassato prosimo-Geçmişteki Geçmiş Zaman

Geçmişte bir etkinliğin sona ermesinden önce gerçekleşen eylemler için kullanılır.

Essere -avare(imperfect form)+past participle…

İmperfetto (historic)

Hayatın hakkında sık sık olan bir şey söylemek istediğinde kullanılır.


Preterite tense | Uzak Geçmiş Zaman

passato remoto


Passato remoto, İtalyanca geçmiş zaman kiplerinden biridir. Bu zaman kipi, genellikle yazılı anlatımda kullanılır ve geçmişte tamamlanmış olan eylemleri ifade etmek için kullanılır.

Bu zaman, daha uzak bir geçmişte tamamlanmış bir eylemi ifade eder.
Genellikle edatlarla birlikte kullanılır ve “io -ai/-ei/-etti” ekleri ile başlar.

verb stem+ (past ending )fiil kökü+geşmiş zaman eki

Aşağıdaki örnekte, “io mangiai” (yedim) passato remoto’dur.
Örneğin;
Nel 1990 io mangiai la pizza.
1990’da pizza yedim.

Passato remoto, -are, -ere ve -ire ile biten fiiller için farklı çekimler gerektirir.

Iyaşadım
he / she /ityaşadım
we /you / theyyaşadım

Şahıs zam.AREEREİRE
ioAiEiİi
TuAstiEstiİsti
Lui/LeiééÍ
NoiAmmoEmmoimmo
VoiAsteEsteiste
LoroAronoEronoirono
Passato remoto

örneğin;
Io andai al cinema ieri sera.
Dün akşam sinemaya gittim.

Loro vennero a trovarmi la scorsa settimana.
Geçen hafta beni ziyaret ettiler.

Passato remoto, İtalyanca’da günlük hayatta çok yaygın kullanılmayan bir zaman kipi olduğu için öğrenmesi zor olabilir. Ancak, İtalyanca edebiyatında ve tarihi belgelerde sıkça kullanılır.

  • Geçmişte olan ve geçmişte bitmiş olan bir olayı tanımlamak için kullanılır.
  • Zaman kesin zaman.
  • Yardımcı fiil yok.

Şahıs zamiriyaşamak(live)=abitare | Passato remoto
ioabitai
tuabitasti
lui, leiabité
noiabitammo
voiabitaste
loro       abitarono


YOU LİVED.
sen yaşadın.
abit+asti=abitasti


Olumlu


Subject+verb+objectÖZNE+FİİL+NESNE


iomangiaisushi
BENYEDİMSUŞİ
Iatesushi

Kelime sıralamasına bakarsak , İngilizce cümle yapısına daha yakın olduğunu görüyoruz. Biz tabii ki ‘ben yedim suşi’ demeyiz. Ben suşi yedim…


Olumsuz


Subject+non+verb+object
ÖZNE+NON+FİİL+NESNE


örneğin;
İo non mangiai sushi
I didn’t eat sushi.
Ben suşi yemedim.


Soru cümlesi


verb+object
FİİL+NESNE


örneğin;
Mangiai sushi?
suşi yedin mi?
Did you eat sushi?


İki zaman arasındaki fark


Passato remoto:Geçmişte olmuş .BİTMİŞ
simple past(passato remoto) Literatürde en yaygın olanıdır. Nadiren konuşma dilinde kullanılır.


Passato prossimo : Geçmişte olmuş.EYLEM DEVAM EDİYOR.
Presente perfect (passato prossimo)konuşulan dilde daha yaygındır.
 
 


PASSATO remoto düzensiz fiiller

1.ve 3.tekil ve 3.çoğul şahıs=harf ‘s’ olarak değişir.
chiudere,correre,perdere,decidere,piangere,ridere,vincere,sorridere
chied-ere
chies-i
chied-esti
chies-e
chied-emmo
chied-este
chies-ero
1.3.tekil ve 3.çoğul şahıs. harf çift yazılır.
venere,venire,
Ten-ere
tenni
tenesti
tenne
tenemmo
teneste
tennero
rispondere ,accendere,prendere,=1. ve 3. tekil ve 3. çoğul şahıs. ‘nd’ :’s’ diye değişir.
Rispond-ere
risposi
rispondesti
rispose
rispondemo
rispondeste
risposero
dire,leggere,scrivere,=1. ve 3.tekil ve 3.çoğul şahıs sessiz harf :‘ss’ diye değişir.
scrivv-ere
scrissi
scrivesti
scrisse
scrivemmo
scriveste
scrissero
piacere,nascere=1.3.tekil ve 3. çoğul şahıs. ‘qu’ eklenir
piac-ere
piacqu-i
piac-esti
piacqu-e
piac-emmo
piac-este
piacqu-ero
mettere,fare.sapere,stare,avere,bere,vedere,conoscere,spegnere,dare
1.,3.tekil ve 3.çoğul şahıs.fill kökü tamamen değişir.
mett-ere
mis-i
mett-esti
misi-e
mett-emmo
mett-este
mis-eroBir Cevap Yazın