nai form şimdiki-gelecek zaman


nai form şimdiki-gelecek zaman

Olumsuz resmi olmayan


nomanai

I don’t drink   –   İçmem

ı will not drink    –    İçmeyeceğim

nai form şimdiki-gelecek zaman Formu : fiillerin yalın hallerinden biridir.

“nai form” (ない形, nai kei) Japonca’da şimdiki ve gelecek zamanı ifade eden bir dilbilgisi yapısıdır. Bu form, fiilin olumsuz halini ifade eder.

“nai form”u oluşturmak için, fiilin sonundaki “-る” (ru) kısmını alır ve yerine “-ない” (nai) eklenir.

Örneğin:

  1. 食べる (taberu) – Yemek yemek
    • 食べない (tabenai) – Yememek / Yemiyor
  2. 行く (iku) – Gitmek
    • 行かない (ikanai) – Gitmemek / Gitmiyor

İngilizce karşılıkları:

  • “食べない” (tabenai) – “Not eat” veya “Don’t eat”
  • “行かない” (ikanai) – “Not go” veya “Don’t go”

Bu form, şu an ya da gelecekte gerçekleşmeyen bir eylemi ifade etmek için kullanılır.


fiil grupları=nai
1.grup U=anai
Sesli harf +u=wanai
2. Grup – ru=+nai
3.grup Kuru/suru=konai /shinai
1.grup
Kausatın almakkawanai
İusöylemekiwanai
İkugitmekİkanai
KakuyazmakKakanai
ArukuyürümekArukanai
isoguacele etmekisoganai
matsu
hanasu
beklemek
konuşmak
Matanai
Hanasanai
yobuçağırmakYobanai
shinuölmekShinanai
warukırmakWaranai
susumu
Nomu
Yomu
ilerlemek
içmek
okumak
Susumanai
Nomanai
Yomanai
2.GRUP
Taberu
Hashiru
yemek
koşmak
Taberenai
Hashiranai
3.grup
Suru
Kuru
yapmak
gelmek
Shinai
Konai

NAİ form kullanım yerleri


Geçmiş olmayan zamanın olumsuz-resmi olmayan halidir.


Zorunluluk var


Mecburum…yani birşeyler yapılması gerektiğinde kullanılır.

Fiil+nakereba narimasen


Fiil : olumsuz hali

Gitmek : iku

Olumsuz gitmek :ikanai

İkanai-nai+nakereba narimasen

Örneğin;
I must go
Gitmeliyim
İku nakereba narimasen


Uyumak : nemuru

Olumsuz uyumak: nemuranai

Nemuranai-nai+nakereba narimasen


nai form şimdiki-gelecek zaman

I must sleep
Nemuranakereba narimasen
Uyumalıyım
 
I must sleep at 9:00
Saat dokuzda uyumak zorundayım.
Watashi wa 9-ji ni nenakereba narimasen.


Zorunluluk yok


~nai form şimdiki-gelecek zaman : bu form ile zorunluluk bildiren ifadeler kullanırız. Bir şeylerin yapılması gerekmediğini söyleriz.

Fiil +nakute mo ii desu
İhtiyacım yok-zorunda değilim


Örneğin;
Nemuranakute mo ii desu
ı do not have to sleep
Uyumam gerekmez.
 
Benim bugün uyumam gerekmez
Watashi wa kyou nemuranakute mo ii desu.
I do not have to sleep today.
 
Benim bugün gitmem gerekmez
I do not have to go today
Watashi wa kyou ikanakute mo ii desu.


Made ni


Made: ..ye kadar

Örneğin;
Until 5 o’clock
12’ye kadar
12-ji mad


Ni


Örneğin;
Saat 6’da kalkarım
I wake up at 6 o’clock
6-ji ni newosamasu

Bu parçacık ile belirtilen zaman : eylemin en son ne zaman yapılacağı bilgisini verir.
Açmak: akeru
Negatif:akenai -nai:ake
 

Örneğin;
We must clean by 8:00
Saat 8:00’de temizlemeliyiz.
8-ji made ni akenakereba narimasen.
 
She must visit by 4:00
O saat 4:00’de ziyaret etmelidir.
Kare wa 4-ji made ni hōmon shinakereba narimasenBir Cevap Yazın