nai form şimdiki-gelecek zaman

nai form şimdiki-gelecek zaman


nai form şimdiki-gelecek zaman

Olumsuz resmi olmayan


nomanai

I don’t drink   –   İçmem

ı will not drink    –    İçmeyeceğim

nai form şimdiki-gelecek zaman Formu : fiillerin yalın hallerinden biridir. zamanda gündelik,önemli olmayan kişilerle,akraba,arkadaş…gibi konuşacağımız bir kalıptır.


1.grup fiiller 
U=Anai
Sesli harf+ u= Wanai
2.grup fiiller– ru+ nai
3.grup fiiller
kuru   suru
Kuru
suru
konai
shinai
1.grup
Kau
İu
 
İku
Kaku
Aruku
 
isogu
 
matsu
hanasu
 
yobu
 
shinu
 
waru
 
susumu
Nomu
Yomu
 
2.grup
Taberu
Hashiru
 
3.grup
Suru
Kuru
 
satın almak
söylemek
 
gitmek
yazmak
yürümek
 
acele etmek
 
beklemek
konuşmak
 
çağırmak
 
ölmek
 
kırmak
 
ilerlemek
içmek
okumak
 
 
yemek
koşmak
 
 
yapmak
gelmek
 
Kawanai
iwanai
 
İkanai
Kakanai
Arukanai
 
İsoganai
 
matanai
hanasanai
 
yobanai
 
shinanai
 
waranai
 
susumanai
nomanai
yomanai
 
 
taberenai
hashiranai
 
 
Shinai
Konai

NAİ form kullanım yerleri


Geçmiş olmayan zamanın olumsuz-resmi olmayan halidir.


Zorunluluk var


Mecburum…yani birşeyler yapılması gerektiğinde kullanılır.

Fiil+nakereba narimasen


Fiil : olumsuz hali

Gitmek : iku

Olumsuz gitmek :ikanai

İkanai-nai+nakereba narimasen

I must go
Gitmeliyim
İku nakereba narimasen


Uyumak : nemuru

Olumsuz uyumak: nemuranai

Nemuranai-nai+nakereba narimasen


nai form şimdiki-gelecek zaman

I must sleep
Nemuranakereba narimasen
Uyumalıyım
 
I must sleep at 9:00
Saat dokuzda uyumak zorundayım.
Watashi wa 9-ji ni nenakereba narimasen.


Zorunluluk yok


~nai form şimdiki-gelecek zaman : bu form ile zorunluluk bildiren ifadeler kullanırız. Bir şeylerin yapılması gerekmediğini söyleriz.

Fiil +nakute mo ii desu
İhtiyacım yok-zorunda değilim


Nemuranakute mo ii desu
ı do not have to sleep
Uyumam gerekmez.
 
Benim bugün uyumam gerekmez
Watashi wa kyou nemuranakute mo ii desu.
I do not have to sleep today.
 
Benim bugün gitmem gerekmez
I do not have to go today
Watashi wa kyou ikanakute mo ii desu.


Made ni


Made: ..ye kadar

Until 5 o’clock
12’ye kadar
12-ji mad


Ni


Saat 6’da kalkarım
I wake up at 6 o’clock
6-ji ni newosamasu

Bu parçacık ile belirtilen zaman : eylemin en son ne zaman yapılacağı bilgisini verir.
Açmak: akeru
Negatif:akenai -nai:ake
 

We must clean by 8:00
Saat 8:00’de temizlemeliyiz.
8-ji made ni akenakereba narimasen.
 
She must visit by 4:00
O saat 4:00’de ziyaret etmelidir.
Kare wa 4-ji made ni hōmon shinakereba narimasenBir Cevap Yazın