Yakın geçmiş zaman

Bileşik zamanlar

perfect tenses


İspanyolca bileşik zamanlar ,iki zamanın birleşmesiyle ve ortaç eklenmesiyle meydana gelir. Tamamlanmış veya tamamlanmamış olabilirler.

  • Yakın geçmiş zaman / preterito perfecto / spanish present perfect(tamamlanmış)
  • Şimdiki zaman hikayesi / preterito imperfecto(tamamlanmamış)
  • Miş’li geçmiş zaman / preterito pluscuamperfecto / spanish past perfect(tamamlanmış)
  • Miş’li geçmiş zaman hikayesi / preterito anterior(tamamlanmış)
  • Gelecek zaman / future perfecto / spanish future(tamamlanmış)
  • Gelecek zaman / future imperfecto(tamamlanmamış)

Preterito imperfecto
Şimdiki zaman hikayesi
Pretérito indefinito
Di’li geçmiş zaman
Eylem tek değildir
Aynı zamanda olur.
ŞİMDİKİ ZAMAM İLE İLİŞKİSİZ.
Eylem geçmişte bitmiştir.
Şu andaki zamanda hiçbir izi yoktur.
Geçmişteki eylem ,geçmişteki başka eylem ile bölünür.Birden fazla eylem vardır. 
Eylem üstte de söylediğim gibi alışagelmiş eylemlerden de bahseder.

Eylem devam ediyor mu belli değil
Eylem geçmiştedir ve zamanı önemli değildir
 
Ana eylemin ne olduğunu ifade eder.Ana konudan , eylemin asıl konusundan bahseder

YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN

PRETÉRİTO PERFECTO
SPANİSH PRESENT PERFECT


İspanyolca bileşik zamanlar da ‘yakın geçmiş zaman’ Şimdiki zaman ile ilişkisi vardır.

Olay geçmişte olmuştur ama konuşulan an devam etmektedir. 
Başlama ve bitme zamanları belli değildir.

başlangıç geçmişten belirsiz-bitiş şimdiki zamanda

haber fiili(şimdiki zaman çekimi)+ortaç
past participle(paticipio pasado)(geçmiş zaman kaynaklı ortaç)
bitirdim
he terminado
ı have finished


Haber fiilinin -(şimdiki zaman çekimi)
he
has
ha
hemos
habéis
han

ortaçgeçmiş zaman kaynaklı ortaç
-ar : -ado
-er,-ir : ido

Comido : comer (yemek yemek-Eat) fiilinin ortacı
han: haber fiili onlar şahıs zamiri çekimi

They have eaten their breakfast.
Ellas /ellos han comido su desayuno.
Kahvaltılarını yediler.

terminado:terminar (bitmek)fiilinin ortacı,ado
ha: haber fiili o şahıs zamiri çekimi (0 bitti)

La película ha terminado ahora.
Film şimdi bitti.
The movie have finished now.

o filmi izledi.
ella ha visto esa película.
she have watched that movie.


Yakın geçmiş zaman

ella ha comprado ese sombrero de Italia.
O şapkayı İtalya’dan aldı.
She has bought that hat from Italy.


Yakın geçmiş zaman dilimine benzer bir de ‘PRETÉRITO INDEFINITO’ (di’li geçmiş zaman var. Bu iki zamanın arasındaki fark birisinin eyleminin şimdiki zamanla daha yakın bir ilişkisinin olmasıdır. Nasıl..

Hablar : konuşmak
PRETÉRITO INDEFINITOgeçmiş zaman orta
He
Has
Ha
Hemos
Habéis
Han
Hablado
Hablado
Hablado
Hablado
Hablado
Hablado
Konuştum
Konuştun
Konuştu
Konuştuk
Konuştunuz
Konuştular
PRETÉRITO PERFECTO
é
aste
ó
amos 
asteis
aron
Hablé
hablaste
habló
hablamos
hablasteis
hablaron
Konuştum
Konuştun
Konuştu
Konuştuk
Konuştunuz
Konuştular

Pretérito indefinito

we catched the train. 
Nosotras /nosotros cogimos el tren. 
Biz treni yakaladık.

Pretérito perfecto
we have catched the train.
Nosotras /nosotros hemos cogido el tren.
Biz treni yakaladık.

İki cümlenin Türkçe anlamları aynı. Şimdiki zaman yakınsa : Pretérito perfecto kullanılır.

Bunu şöyle düşünün…treni yakaladık 5 dk ya ordayız.der gibi…
öteki de…treni yakaladık. Ama 3 gün sonra sorduğum ‘yakaladınızmı’ sorusunun cevabıdır.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.