Şimdiki zaman hikayesi

ŞİMDİKİ ZAMAN HİKAYESİ

PRETÉRİTO İMPERFECTO

TAMAMLANMAMIŞTIR.


Haber kipi

Şimdiki zaman hikayesi haber kipidir.

 1. Geniş zaman – presente simple – present simple
 2. Şimdiki zaman hikayesi – Pretérito imperfecto – imperfect
 3. Pretérito İndefinido – preterite
 4. futuro simple – future simple
 5. condicional simple – simple conditional
 6. Yakın geçmiş zaman – Pretérito Perfecto – present perfect
 7. Miş’li geçmiş zaman – Pretérito Pluscuamperfecto – past perfect/pluperfect
 8. Miş’li gelecek zaman – futuro compuesto – future perfect
 9. Miş’li geçmiş zaman hikayesi – Pretérito Anterior – past anterior/preterite perfect
 10. condicional compuesto – conditional perfect

İspanyolca geçmiş zaman 3 adettir.

 1. simple past (pretérito indefinido)(fiil 2. çekim)( I did)
 2. Şimdiki zaman hikayesi – pretérito imperfecto( I did)
 3. present perfect (have, has + verb 3. çekim (I have done)

simple past (imperfecto)(fiil 2. çekim)( I did)


Bu zamanda eylem geçmişte olmuş ve bitmiştir.

Geçmişte alışagelmiş ,tekraralanan eylemleri ifade eder.

Başlama ve bitiş zamanları BELLİ DEĞİLDİR.


Bu zaman için kullanılan süzcük grupları-GENELDİR.

si̇empreherzaman
a menudosık sık
anochedün gece
cada semanaher hafta

PRETÉRİTO İMPERFECTO çekimi..

arer-ir
aba
abas
aba
ábamos
abais
aban
ía
ías
ía
íamos
íais
ían

Örnek:
Hablar : konuşmak

ar
Yo

él/ella
nosotros
vosotros
ellos
Ben
sen
o
biz
siz
onlar
aba
abas
aba
ábamos
abais
aban
hablaba
hablabas
hablaba
hablábamos
hablabais
hablaban

konuştumI was talkingYo hablaba
konuştunyou were talkingtú hablabas
konuştuhe/she was talkingél/ella hablaba
konuştukwe were talkingnosotros hablábamos
konuştunuzYou were talkingvosotros hablabais
konuştularthey were talkingellos hablaban

Eylem tek değildir
Aynı zamanda olur.

Geçmişteki eylem ,geçmişteki başka eylem ile bölünür.

Eylem üstte de söylediğim gibi alışagelmiş eylemlerden de bahseder.

Eylem devam ediyor mu belli değil
Eylem geçmiştedir ve zamanı önemli değildir

Ana eylemin ne olduğunu ifade eder.

1. Şimdiki zaman hikayesi zaman diliminde ..Geçmişte bir olay olmuştur (bitmiştir)ve aynı zamanda da bir başka olay oluyordur ama (tamamlanmamıştır.)

Geçmişte bir olay meydana geldiği sırada..bir başka eylem devam ediyordur.

Okula geldiğimde ,kar yağıyordu
Cuando llegué a la escuela, nevaraba(Aynı anda meydana gelen iki eylem var.)
When I got to school, it was snowing.

Okula gelmek: Okula gelme eylemi bitmiştir. Yağmur yağmak: Ama karın ne zaman biteceği belli değildir.

2. Daha yeni başlamış veya başlatılması düşünülen eylemler için de kullanılır.

Annemle parka gitmek istiyordum.
Yo quería ir al parque con mi madre.
I wanted to go to the park with my mother.

3. Alışageldiğimiz olayları anlatırken :(used to-would)

Her sabah ilaç alırdım.
Solía tomar medicamentos todas las mañanas.
I used to take medicine every morning.

Her cuma sinemaya giderdik.
Fuimos al cine todos los viernes.
We went to the cinema every Friday.

Her yıl tatile giderdik.
We went on vacation every year.
Nos iba de vacaciones todos los años.

Ben sık sık basketbol oynardım.
A menudo jugaba al baloncesto. 
I often played basketball.

KESİLEN VE DEVAM EDEN BİR EYLEM HAKKINDA KONUŞMAK

İspanyolca ders 17,ispanyolca geçmiş zaman

Eskiden çok gülerdi.
She used to laugh a lot.
Ella solía reírse mucho.

GEÇMİŞ ÖZELLİKLERİ (YAŞ, BOY, VB.) TANIMLAMAK

Mi hijo solía pintar buena imagen a los 3 años.
My son used to paint good picture at 3 years old.
Oğlum 3 yaşında iyi bir resim çiziyordu.

GEÇMİŞ KOŞULLARI TANIMLAMAK

Yıllar önce bu şehirde çok ağaç vardı
Hace muchos años había muchos árboles en esta ciudad.
Many years ago there were many trees in this city.

GEÇMİŞ HİSLERİ TANIMLAMAK

Eskiden seni çok severdim
used to love you so much. 
Yo solía amarte mucho.

Birisinin seneler önceki yaşını söylerken kullanabiliriz.

Şimdiki zaman hikayesi

Oğlum 3 yaşında konuşuyordu.
Mi hijo hablaba a la edad de 3 años.
My son was speaking at the age of 3 years.


Bu zaman diliminde kullanılan bazı zarflar

her yılcada añoevery year
bazena vecesSometimes
her zaman,hepsiemprealways
sıklıklafrecuentementefrequently
her aycada meseach month
o günlerdeen aquella épocaat that time
çocukkende niñoas a child
sık sıkmenudooften
gençkende jovenas a young

Duş yaparken hep şarkı söylerdim.
I always sang while showering.
Siempre cantaba mientras me duchaba.


Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMANMİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN

Bir Cevap Yazın