şimdiki zaman/Geniş zaman

PRESENTE

Haber kipi

tamamlanmamış


Haber kiplerinden presente şimdiki zaman/Geniş zaman dilimini ifade eder. hem şimdiki zaman yani konuştuğumuz an…hem de her zaman rutin yapılan eylemleri anlatırken ‘geniş zaman’ kullanılır.

Fiilin kökü + zaman takıları
Zaman takıları : mastar takılarına (-ar,-er,-ir)göre değişir.

gel.mek.
ven.ir….gibi


Tekilçoğul
1. Şahısyok-mos
2. şahıs-s-is
3. Şahısyok-n
ERARIR
o
es
e
emos
éis
en
o
as
a
amos
áis
an
o
es
e
ımos
Ís
en

  1. Konuşurken bir olay devam ediyorsa:
  2. Konuşurken bir önceki gibi devam etmiyor,fakat bir adet haline gelen olayları anlatırken:
  3. Çok geçmiş zamandan ,tarihte olmuş bir olayı anlatırken:
  4. Gelecekte olacak bir olayı anlatırken:
  5. Yapılması istenen olayı anlatırken
  6. Sürekli olan ,genel olayları anlatırken kullanılır.

Alışkanlık eylemleri


 Bu zaman dilimi : GENİŞ ZAMANDIR. Bir kişinin her gün yada çoğu zaman yaptığı faaliyetlerdir.

Rutin yaptığımız işler, sorumluluklarımız, hobilerimiz ve yaptığımız işlerden bahsederken kullanılır.

a=için (at)
Las siete=yedi(seven)
Me levanto=kalkıyorum(I Get up)

Me levanto a las siete de la mañana
I get up at seven every morning
Ben her sabah yedide kalkarım.


Konuşurken meydana gelen olaylar için


Bulunduğumuz zaman için,yani konuşurken olan ve devam eden eylemi ifade eder.

Presente..şimdiki zaman/Geniş zaman diliminde : ŞİMDİKİ ZAMANI gösterir. italyanca gibi ‘gerundio’ ulacı ile düzenlenir.

Bu ek Türkçede ki  -yor ,ingilizcede ki -ing eki gibidir.

gelmek
geliyorum
Yapıyorum, 
İçiyorum, 
come
coming
doing, 
drinking, 
venir
viniendo
haciendo
bebiendo

İtalyanca’daAndo-ar
Ende-er
Endo-ir,şeklindeydi.
Ispanyolca’daAndo-ar
İendo-er veya ir,şeklinde olur.

Estar fiili ile birlikte kullanılır.

Estar fiilinin çekimi ;

Ben
sen
o
biz
siz
onlar
Yo

él /ella
nosotros/as
vosotros/as
ellos/as
Estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Bir alıştırma yapalım

Geniş zaman,şimdiki zaman

Ben yürürüm / I walk = Yo camino
Ben yürüyorum / I am walking = Estoy caminando


İki şekilde kullanılır.

Ben su içiyorum(şu anda)

I’m drinking water
Estoy bebiendo aqua


Gelecekte olacak olaylar için


I’m going to school
Yo voy a la escuela
Okula gidiyorum


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.