miş’li geçmiş zaman hikayesi

Miş’li geçmiş zaman

PRETERİTO PLUSCUAMPERFECTO
 SPANİSH PAST PERFECT


miş’li geçmiş zaman hikayesi bileşik bir zamandır. Bir olay düşünün ..geçmişte bitmiş ama ondan önce başka bir olay olmuştur. İşte bu olayı ifade etmek için kullanılır. Özetlersek..

  • Geçmişte bir olay olmuş ve bitmiştir.
  • Bundan önce olmuş bir olayı anlatırken kullanılır.
  • İkinci cümlede ,1.cümleden de bahsedebilir yada 1.cümle hakkında ima da bulunur.

Ben geldiğimde annem çoktan uyumuştu.
Mi madre ya había dormido cuando llegué.
My mother had already slept when I arrived.

Bu cümlede annemin uyuması eylemibenim gelme eylemimden önce olmuştur.

Bu zaman dilimi için belli bir kalıp var.

haber(preterito imperfecto)+participio pasado(ortaç)
ortaç
-er veya ir çekimli kelime-İdo
-ar çekimli kelime-Ado


Haber yardımcı fiilinin …şimdiki zaman hikayesi (preterito imperfecto) çekimi..
haber
Yo

él/ella
nosotros
vosotros
ellos
ben
sen
o
biz
siz
onlar
había
habías
había
habíamos
habíais
habían

Beber : içmek
bu fiilin partıcıpıo pasado ortacı: bebido

had drunk(içtim)
you had drunk(içtin)
he/she had drunk (içti)
We had drunk(içtik)
You had drunk(içtiniz)
They had drunk(içtiler)
Yo había bebido
Tú habías bebido
usted/él/ella había bebido
Nosotros habíamos bebido
Vosotros habíais bebido
ustades/ellos/as) habían bebido

miş’li geçmiş zaman hikayesi ile ilgili örnekler..

The teacher had finished the lesson, but the bell rang before.
Öğretmen dersi bitirmişti ama zil daha önce çalmıştı.
La maestra había terminado la lección, pero la campana sonó antes.

I had already finished my homework. 
Había terminado mi tarea. 
Ev ödevimi çoktan bitirmiştim.


She had taken off her shoes before coming inside. 
Había quitado los Zağanos antes de entrar. 
İçeri girmeden önce ayakkabılarını çıkartmıştı.

conocido:conocer fiilinin ortacı:ido
habían : haber fiilinin –onlar-pereterito pasado çekimi

They hadn’t known each other ,before they got married. 
Evlenmeden önce,birbirlerini tanımıyorlardı. 
No se habían conocido ,antes de casarse.


They hadn’t stopped the car,after the orange traffic sign. 
No habían detenido el automóvil, después de la señal de tráfico naranja. 
Turuncu trafik işaretinden sonra arabayı durdurmamışlardı.


miş’li geçmiş zaman hikayesi

pretérito anterior

Bu da mişli geçmiş zaman hikayesi ama günlük hayatta çok fazla kullanılmıyor ama bazı edebi yazılarda kullanılmaktadır. Sadece bilgi amaçlı…

PRETERİTO PLUSCUAMPERFECTO Gibi zaman bitmiştir ve hemen önce başka bir eylem olmuştur.

Bu zaman diliminde genlede kullanılan zarflar.

tan pronto como
luego que
no bien
apenas
en kısa sürede
o zaman ,sonra
hemen sonra
henüz
Haber(di’li geçmiş-preterito indefinito) + ortaç
Hube
Hubiste
Hubo
Hubimos
Hubisteis
Hubieron