Japonca sıfat


Japonca sıfat


Sıfatlar ismi niteler ve isimden önceya da yüklem şeklinde cümle içersinde bulunur bir şeyin nasıl olduğuna dair bilgi verir ve Japonca sıfatlar iki gruba ayrılır. Önce dersimizde kullanacağımız kelimeleri ezberleyelim

GÜZEL:UTSUKUSHİ
GÜZEL:KİREİ(nalı sıfat)

1.na’lı sıfatlar yani ismin sonuna naeklenenler(çinceden gelmedir)

2.i’li sıfatlar ( -i ‘li sıfatlar mutlaka -i ile biterler ama sonu -i olup -na’lı sıfat da olabilir.(eski japoncadan geliyor)

Bütün sıfatlar desu’nun önünde bulunur.

Aşağıda ‘geçmiş dışı’ dememin anlamı:Japonca’da iki zaman var.geçmiş ve geçmiş dışı olan her zaman.

Örneklerde işaret zamirlerini ve işaret sıfatlarını kullandım.


İ’li sıfatlar


OLUMLU İ’li sıfatlarGEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
GEÇMİŞ
OLUMLU
Kibar olmayan informal
i SIFATİ ÇIKART+KATTA
OLUMLU
kibar / formal
İ SIFAT+DESUİ ÇIKART+KATTA DESU

Geçmiş dışı-OLUMLU


İ SIFAT+DESU

Japonca sıfat

mavidir.

aoi desu.

mavi kalem

aoi enpitsu

isim yokken

Bu mavidir.

Kore wa aoi desu.


Japonca sıfat

Kırmızıdır.

akai desu.

isim yokken

Bu kırmızıdır.

Kore wa akai desu.


Geçmiş dışı-OLUMLU


ismi nitelerken
-i sıfatları değişmez.


Japonca sıfat

güzel:utsukushī

Bu güzel bir çocuktur.

Kore wa utsukushī kodomo desu.

Bu çocuk güzeldir.

Kono kodomo wa utsukushī desu.


Geçmiş dışı-OLUMSUZ


OLUMSUZKibar/formalKibar olmayan/informal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
i ÇIKART + KU NAİ DESU
i ÇIKART + KU.ARİMASEN
i ÇIKART + KU NAİ
GEÇMİŞİ.ÇIKART+KU.NAKATTA.DESU
İ.ÇIKART+KU.ARİMASEN.DESHİTA
i.ÇIKART+KU.NAKATTA

i ‘li sıfatlar .
i düşer ve ‘ku nai desu ‘gelir.


Japonca sıfat

mavi değildir.

aokunai desu

Bu kalem mavi değildir.

Kono enpitsu wa aoku nai desu


Benim işim eğlenceli değil

Shigoto wa tanoshikunai desu

My job is not fun


Na’lı sıfatlar


OLUMLUKibar olmayan/informalkibar/formal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
NA ÇIKART+ DANA ÇIKART+ DESU
GEÇMİŞNA ÇIKART+ DATTANA ÇIKART+ DESHİTA

Geçmiş-OLUMLU


Japonca sıfat

sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessizdi.

Kono-ko wa shizuka deshita.

Da ; datta olur.

zor: taihen desu


Geçmiş- OLUMSUZ


OLUMSUZKibar olmayan/informalkibar/formal
GEÇMİŞ DIŞI
ŞİMDİKİ/GELECEK
NA.ÇIKART+DEWA.NAİNA.ÇIKART+DEWA.ARİMASEN
GEÇMİŞNA.ÇIKART+DEWA.NAKATTANA.ÇIKART+DEWA.ARİMASEN.DESHİTA
Japonca sıfat

sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessizdi.(GEÇMİŞ)

Kono-ko wa shizuka deshita.
sessiz:shizuka na

Bu çocuk sessiz değildi.
Kono-ko washizuka dewa nakatta desu.


Sıfatlarla yapılan cümle kalıbı


İSİM1 +WA +İSİM2+GA+suki desu,,hoshii desu,kirai desu,jozu desu,heta desu


Bu kalıp cümlelerde -Ga fiilin nesnesini tanımlamak için önüne gelir.
Kişinin ruh haliyle ilgili birtakım fiiller oluşturulur.
Yüklemler kişinin ruh halini ,tercihini,isteğini,becerisini..
 
sevmek–suki desu (na adjective)
sevmemek–kirai desu (na adjective)
istemek–hoshii desu (na adjective)
..iyi olmak—jozu desu (i adjective)
..zayıf olmak—heta desu (na adjective)

Yumurtaları severim.
Watashi wa tamago ga suki desu.
İSİM1 +WA +İSİM2+GA

Yumurtaları sevmem.
Watashi wa tamago ga kirai desu.
İSİM1 +WA +İSİM2+GA

Japonca sıfat

Ben Türkçe’de iyiyim.
Watashi wa Toruko ga jōzu desu
İSİM1 +WA +İSİM2+GA


Sıfatlar ve desu


İ SIFATI+DESU

My car is small
Whatashi no kuruma wa chiisai desu.

NA SIFATI(na yok olur)+DESU

He is famous
Kare wa yuumei desu.


İ-sıfatı te formu


Bu formda sıfatın te-formu iki cümleyi ( ve) anlamında birbirine bağlar.

Sıfat(-)i+kute


Bu kız güzel.
Kono shoujo wa utsukushidesu.(utsukushikute)
Bu kız akıllı.
Kono shoujo wa kashikoi desu.(kashikokute)

Şimdi bu iki cümleyi sıfatın birinin te-formu ile birleştirelim.
Bu kız akıllı ve güzel.
Kono shoujo wa kashikokute utsukushi desu


Sıfatlarda üstünlük


Japonca’da üstünlük birkaç gruba ayrılır.

fiillerde

sıfatlarda

isimlerde

Japonca sıfatlar da kıyaslama yaparken aşağıdaki kalıpları kullanırız.

No hou : daha

Yori. :  göre


Kıyaslarken


A yori B no hou ga C
B = A yı vurgulamaktadır.


A-B:isim veya fiil olabilir

C:fiil yada sıfat


Karşılaştırırken


(İsim /fiil) yori (vurgulamak istediğimiz –isim /fiil)(no)hou ga (sıfat /fiil ) desu


Bir şeyi çok sevdiğimizi ,herşeyden fazla beğendiğinizi söyleyebilmek için bu cümle kalıbı kullanılır.

İki şey arasında kalitesini durumunu kıyaslamak İçin:
Karşılaştırırken


İsim1 +wa+isim2+yori+sıfat+desu


Kono tēburuwa anata no tēburu yori mo ōkīdesu.
Bu masa senin masan dan daha büyük.


İsim1+to+isim2+to dochira ga+sıfat+desu ka


basukettobōru To barēbōru to,dochira ga kantan desu ka.
basketbol mu voleybol mu hangisi daha kolay?

Cevabı


İsim1/isim2 no hou ga +sıfat+desu


Basukettobōru no hou ga kantan desu
Basketbol daha basit.
Herhangi bir eylemin zorluğu yada kolaylığı hakkında konuşurken kullandığımız bir form var:


yasui-nikui

Japonca kolay-zor


Japonca sıfatlar dan iki tanesi ile  herhangi bir eylemin zorluğu yada kolaylığı hakkında bir şeyler söyleyebiliriz.
Gene masu form lazım…o yüzden fiil gruplarını ve masu formunu nasıl elde edeceğimizi öğrenmemiz lazım.
 

Fiil-masu + yasui : bir şeyi yapmak kolay

Fiil-masu + nikui : bir şeyi yapmak zor


İsim + wa/ga +fiil kökü +nikui/yasui

Koşmak

Hashiru
 
Hashirimasu(-masu ): hashiri
Hashiriyasui : koşmak kolay
Hashirinikui : koşmak zor.
Nomu:içmek
Nomimasumasu : nomi
Nomi nikui desu :bişeyleri içmek zor.(geçmiş olmayan)
Nomi nikukatta desu :bir şeyleri içmek zordu(geçmiş zaman)
Nomi nikunai desu : bişeyleri içmek zor değil(geçmiş olmayan)
Nomi nikunakatta desu : bişeyleri içmek zor değildi(geçmiş zaman)
 


Oyogimasu:yüzmek
oyoginikui : yüzmek zor
oyogiyasui :yüzmek kolay
ıt is hard to swim.
Oyogi nikuidesu.
yüzmek zor


Sıfat hali


 Bu formu ismin önünde sıfat olarakta kullanabiliriz. Bu sefer üstte elde ettiğimiz formu isimden önce kullanalım.

Fiil + -yasui /nikui + isim


Nomi yasui kōhī
Kahvenin önüne gelerek sıfat halini aldı : nasıl?
Cümlenin anlamı ne?
İçmesi kolay kahve,içmesi rahat kahve…

Oyogi yasui  Pūru
havuzda yüzmesi kolay

YÜZMEK:oyogimasu

 
Oyogi yasui  Pūru
havuzda yüzmesi kolay


Zarf hali


Yasui (-i) +ku yasukuNikui (-i) +ku nikuku


Suki-kirai

Japonca sevmek-sevmemek


Japonca sıfatlar dan iki tanesi ile bir şeyi kişiyi sevip sevmediğimizi anlatabiliriz.
Bu kelimeler : na sıfatlarıdır.
Cümlenin nesnesi :ga ile belirtilir.
Like: birşeyi yada birkişiyi sevmekten bu kelime ile bahsederiz.suki
dislike:Japoncada nefret etmek,sevmemek :kirai
 
Parçacıklardan ‘o’ : eylemin nesnesini gösterir.
Ga :fiil yüklemin nesnesini gösterir.
 
Fiil yüklem :konuşan kişinin ruh durumuna ,tercihine ,isteğine bağlıdır. Ga parçacığı kullanılır.

Suki desu
Kirai desu
Jouzu desu
Heta desu
Hoshii desu
Arimasu
İmasu
Wakarimasu
Dekimasu
İrimasu
Beğenmek
Beğenmemek,nefret
İyi (bir şeyde) olmak
Fakir olmak
İstemek
Sahip olmak-var olmak
Sahip olmak-var olmak
Anlamak
Yapabilir
İhitiyaç,gerek
Suki desu
Kirai desu
Jouzu desu
Heta desu
Hoshii desu
Arimasu
İmasu
Wakarimasu
Dekimasu
İrimasu
İstek,tercih
İstek,tercih
Beceri
Beceri
İstek tercih
Sahiplik
Sahiplik
Beceri

Na sıfatı
Na sıfatı
Na sıfatı
Na sıfatı
İ sıfatı
Durum fiili
Durum fiili
Durum fiili
Durum fiili
Durum fiili

OLUMLU


Karpuzu severim.
Watashi wa suika ga sukidesu.
not:vurgulamak için ‘dai’ ekliyoruz.!

Karpuzu çok severim.
Watashi wa suika ga daisuki desu.
 
Karpuzdan nefret ediyorum.
Watashi wa suika ga kiraidesu.
 
Karpuzdan gerçekten nefret ediyorum.
Watashi wa suika ga daikirai desu


Soru


Ne tür müzik seversiniz?
Don’na ongaku ga o sukidesu ka
 
Watashi wa Toruko ongaku ga sukidesu.
Türk müziğini severim.
OLUMSUZ
ZENZEN
zenzen…masen

zenzen wakarimasen
zenzen irimasen
zenzen kiraimasen
zenzen jozumasen
zenzen hetamasen
zenzen hoshiimasen
zenzen arimasen
zenzen imasen
zenzen dekimasen
Ben hiç anlamıyorum.
Buna hiç ihtiyacım yok.
Onu hiç sevmiyorum.
Hiç bir şey yapmayacağım.
Hiç hissetmiyorum.
Ben hiç istemiyorum
Hiç bir şey yok
Hiç bir şey yok
Ben hiç yapamam

Ben fizikten hiç anlamıyorum.
Watashi wa butsurigakuga zenzen wakarimasen
Hoshii
İ sıfatları : nasıl olumsuz oluyorsa o şekilde cümleyi olumsuz yapabiliriz.i sıfatlatından hoshii var.

Ben bebek istiyorum.
Watashi wa kodomo ga hoshīdesu.
Ben bebek istimiyorum.
Watashi wa kodomo ga hoshīkunai


Japonca aşırılık/sugiru


Sugimasu
Sugimashita
 
Japonca sıfatlar da aşırılık :bir eylemin ya da bir şeyin aşırılığını tanımlamak İçin kullanılır. Bunun İçin fiillerdeki kökü bulmamız gerekiyor.
Kök bulmayı fiiller bölümünden bakabiliriz. Fiil gruplarına göre ezberlememiz lazım.

  • Aslında görünüm farklı ama sugiru bir fiildir.
  • Dolayısıyla zamanlara göre de değişir.
  • Hem fiillerle hem de sıfatlarla kullanabiliriz.

Sıfatlarda aşırılık


Na sıfatların=na çıkartılır.
İ sıfatların = i çıkartılır.
 
Sıfat köküne + sugiru = çok anlamı olur.

Bu karpuz güzel
Kono suika wa utsukushi
 
Bu karpuz çok güzel.
Kono suika wa utsukusugiru
 
Bugün hava sıcak
Kyō no tenki wa atsuidesu.
 
Bugün hava çok sıcak.
Kyō no tenki wa atsusugiru.


Fiillerde aşırılık


İ sıfatları


Japonca sıfatlar gruplarına göre örnekler:

kötü
iyi
güzel
çirkin
büyük
küçük
acı
tatlı
sıkıcı
eğlenceli
sakin
ucuz
pahalı
temiz
pis
soğuk
sıcak
yüksek
alçak
karışık
meraklı
ilginç
karanlık
aydınlık
kuru
ıslak
zor
boş
dolu
zayıf
mutlu
mutsuz
yeni
eski
hızlı
yavaş
uzun
kısa
yakın
uzak
ağır
hafif
ince
kalın
warui
yoi,ii (tek istisna )
utsukushii
minikui
ookii
chiisai
karai
amai
tsumaranai
kuuru
yasui
yasui
takai
samui
kitanai
samui
atsui
kitanai
takai
choroi
munashii
omoshiroi
kurai
akarui
debu
shimetta
muzukashii
tsumaranai
ippai
yowai
ureshii
kanashii
atarashii
furui
hayai
osoi
nagai
mijikai
chikai
tooi
omoi
karui
usui
atsui

Na sıfatları


aptal
akıllı
kolay
önemli
imkansız
enerjik
güzel
sessiz
meşhur
elverişli
elverişsiz
nazik
hoş
yetenekli
yeteneksiz
tehlikeli
dürüst
rahat
manuke na
koumyou na
kantan na
taisetsu na
muri na
genki na
kirei na
shizuka na
yuumei
benri na
fuben na
shinsetsu na
sutekina
jyouzu na
heta na
kiken’na
shōjikina
kaiteki
Önceki : PARÇACIKLAR 3Sonraki : EDAT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.