italyanca zaman

Zamanlar

İtalyanca zaman Türkçedeki gibi şimdiki,geçmiş,gelecek şeklinde ama bir fark zamanların kullanışına göre isimleri de değişiyor. Kullanışları da değişiyor.

İtalyanca zaman içersindeki kipler…

HABER KİPİ

1.Present tense(şimdiki zaman)

İngilizce’de ‘I am reading’

Türkçe’de ‘okuyorum’ derken,konuştuğumuz anda kullanılan zamandır.

‘Okurum”I read book’ derken geniş zaman,alışagelmiş eylemleri içerir.

2.Past tense(geçmiş zaman)

Present perfect tense(passato prossimo)

Ne zaman olduğu, nasıl olduğuyla ilgili değil.

şimdiki zamanla alakası vardır.

to haveto be +past participle(ortaç)

avere/essere(şimdiki ,geniş zaman) + past participle…

Simple past tense(passato remoto)

Geçmişte olan ve geçmişte bitmiş olan bir olayı tanımlamak için kullanılır.

Trapassato remoto

trapassato remoto

Yalnız başına kullanılamayan bir zaman

Yan cümlecikte kullanılır.

Trapassato prosimo(past perfect tense)

Geçmişte bir etkinliğin sona ermesinden önce gerçekleşen eylemler için kullanılır.

Essere -avare(imperfect form)+past participle…

İmperfetto (historic)

Hayatın hakkında sık sık olan bir şey söylemek istediğinde kullanılır.

3.Future tense(gelecek zaman)

Simple future(basit gelecek zaman)

Gelecekte gerçekleşecek bir olayı tanımlamak için kullanılır.

I will go to school

okula gideceğim

andrò a scuola…

Future anteriore(bileşik gelecek zaman)

Gelecekte yapılacak bir etkinlikten önce bir olayı bildirmek için kullanılır. Gelecek iki olay olması gerekir.

The meaning will-I will be gone(gitmiş olacağım), I will give(vereceğim),

dilek kipi

SUBJUNCTIVE MOOD

Present

Past(passato)

İmperfect(imperfetto)

Past perfect(trapassato)

şart kipi

CONDİTİONAL MOOD

Present

Past

emir kipi

İMPERATİVE MOOD

İmperative mood ,have a meaning ;

Incentive,advice,invitation…

Present

past

İnfinitive-mastar

Present

Past

Participle-ortaç

Present

Past

Gerund-ulaç

Present

Past

YARDIMCI FİİLLERŞİMDİKİ ZAMAN