İtalyanca var olma


İtalyanca var olma
İtalyanca ‘orada …var’


İtalyanca var olma Türkçedeki –orada var ifadesinin karşılığıdır.

Orada burada olma durumunu da ifade ediyor.

İtalyada konuşma diliyle,yani normal hayatta kullanılan cümleler,kelimelerle okulda yada dershanede öğrenilenden çok farklıdır.


  • İtalyanca var olma
  • İtalyanca var olma
  • İtalyanca var olma
  • İtalyanca var olma

tuvalet toilette

ayna specchio

sepet cestino

ve e

kağıt carta (e)

arkadaş(k) l’amica

arkadaş(e) l’amico

yılan serpente


var(tekil)
yok

var(çoğul)
vardı
bak!Mesela, orada…!
yoktu
burada..
c’é=ci é
non c’é
ci sono
c’era
ecco
c’era no
ecco

  • c’era ? = there was
  • c’erano ?= there were
  • c’ é = is there ?
  • non c’ é =there is not

Ecco


Bir İtalyan normal bir günde burada anlamında olan ‘ecco’ yu kullanıyor.

ecco’nun bir sürü anlamı vardır.Bir sürü yerde kullanılabilir.


Bir açıklama yaparken,iyi, şimdilik iyi gidiyo..,anlamında kullanılır.


ÖRNEĞİN;
iyi şimdi, her sabah yürümeye başlıyorum.
Ecco,iniziò a camminare ogni mattina.
well now, I start walking every morning.


Burada,orada….here,there…anlamında basit cümleler kurulur.


ÖRNEĞİN;
Anahtarların burada.
ecco le tue chiavi.
here are your keys.


Kişi zamirleriyle birleşir.İşte burdayım,burdalar,burdaydın…derken.


ecco + mi(ı am)işte buradayımhere ı am..eccomi
eccoviişte burdasınthere you are

Bir açıklama sonunda kullanılır.


Bir konuyu anlatıp anlatıp sonlandırmak için de kullanılır. Bizde bunu sık kullanırız.

ÖRNEĞİN;
…işte bu kadar
….that’s all…
….Ecco tutto


bu sebeple,bu nedenle…


ÖRNEĞİN;
that’s why ;ecco perché
bu yüzden uyuyoruz.
that is why we sleep.
ecco perché dormiamo.


İşte bitti anlamında..that’s it,It’s done: ecco fatto


ÖRNEĞİN;
Pastayı mı bekliyorsun? işte bitti.
Aspetti la torta? Ecco fatto.
You wait for cake? it’s done.


burda ,orda var…ya da here is,there is


ÖRNEĞİN;
İşte bir kağıt
Ecco una carta
Here is a card


Her gün konuşurken kullanılan,bu doğru,kesinlikle..! anlamında.


ÖRNEĞİN;
saat 5, bu doğru.
sono le 5, ecco true.
it’s 5 o’clock, that’s true


örnekler


ÖRNEĞİN;
Tuvalette ayna var mı?
C’é un specchio in toilette?

Hayır,tuvalette ayna yok.
No,non C’é un specchio in toilette

Odada 2 çocuk var
Ci sono due ragazzi in camera

Bir kadın ve bir köpek var.
C’é una donna e un cane

Bir adam vardı.
C’era un uomo

Sepette 3 kedi var.
C’erano tre gatti in cestino

Senin için masanın üstünde kitaplar var.
Ci sono i libri per te su il(sul) tavalo

Bak bir yılan!
Ecco,il serpente!


ŞART KİPİGÜNLÜK SORULAR

Bir Cevap Yazın