İtalyanca Tanım edatları

İtalyanca tanım edatları

Articolo determinativo


İtalyanca tanım edatları konumuza geçmeden önce kelimelerimizi ezberlememiz bize az da olsa kelime öğrenmemizde kolaylık sağlayacaktır.


Bu derste kullanılacak kelimeler


 • İtalyanca Tanım edatları
 • İtalyanca Tanım edatları
 • İtalyanca Tanım edatları
 • İtalyanca Tanım edatları
 • İtalyanca ders 4, Hayvanların isimleri

patates /patato

Mesafe,yol / modo

şarap /vinogün /giorno

havalimanı / aeroporto

ayı / orso

amca / zio

şampuan /shampoo

sincap / scoiattolo

mide/stomaco

devlet,state / stato

yağ,butter /burro


İtalyanca tanım edatları İtalyanca için çok önemli ;


italyanca’da kelimeler tek başlarına anlam taşımıyorlar.

Her sözcükten önce bir articoli, türkçe karşılığı ,TANIMLIK,TANIM EDATLARI ,ARTİKELLER geliyor.

ARTİKELLER isimleri tanımlarlar.Bir ismin belirli ,belirsiz olduğu,çeşidi,türü ile ilgili bilgi veriyor

İki çeşit tanım edatı vardır.

 • Belirtili tanım edatı
 • Belirtisiz tanım edatı
 • cins bakımından birbirinden ayrılır.
 • eril,dişi,tekil,çoğul olabilir.

Belirtili tanım edatları
l’articolo ,articoli determinativi


Önündeki isme belirlilik anlamı kazandırır.İngilizce’deki ( the ) ‘ya tekabül eder.

Her zamanki gibi eril ve dişil(maschile,femminile) diye ayrılır.


Kullanıldığı yerler


 1. Bay,Bayan,doktor ve soyadından önce
 2. Kıtalar,Ülkeler,Bölge ve adalar ile
 3. Diller ve spor isimleri ile
 4. Renkler ve Malzemeler ile kullanılır

Dikkat edilmeli


 • Normal konuşmada bay,bayan..dan önce kullanılmaz
 • Ülkeler,Kıtalar…in edatıyla başlarsa kullanılmaz.
 • Spor isimlerinde , giocare a ….dan sonra kullanılmaz
 • Malzemeler – di edatıyla başlarsa kullanılmaz.

ERİLTEKİLÇOĞUL
ünsüz harften önceİLİ
Z,GN,PS,X,Y ve
S+sessiz(ünsüz)
LOGLİ
sesli(ünlü) harften önceL’LE
DİŞİLTEKİLÇOĞUL
ünsüz harften önce LALE
sesli(ünlü) harften önce L’LE
il fiore/i fioriçiçek/çiçekler
il coltello/i coltellibıçak/bıçaklar
l’uomo/gli uominiadam/adamlar
la donna/le donnekadın/kadınlar

Belirtisiz tanım edatları
l’articolo indeterminativo


ERKEK KARAKTERLİ TEKİL İSİMLER
uno
+Z,GN,Y,PS,X ve [S + SESSİZ)
un
un + diğer sessiz harfler
un + sesli harfler
DİŞİ KARAKTERLİ TEKİL İSİMLER
una
una + sessiz harf
un’
un’ + sesli harf

İtalyanca tanım edatları’nda sayılabilen isimleri belirtmek için isimlerden önce kullanılıyor
İngilizce’de (a,an ) ‘e tekabül ediyor. ‘Herhangi bir’ anlamını içeriyor

ERİLUNUNO
DİŞİLUNAUN

Belirsiz veya yaklaşık bir miktarı nasıl ifade edersiniz?


Some,a few,…birkaç bazı.,biraz..gibi

‘di’ edatının (ingilizce’de of,from..anlamında) 

tanım edatlarına eklenmesiyle oluşan aşağıdaki tabloyu kullanarak yaklaşık ,tanımlanmayan,sayılamayan şeyleri ifade edebilirsiniz. Belirtisiz edatlarının çoğulları olarak da düşünebilirsiniz.


ERİLTEKİLÇOĞUL
ünsüz harften öncedeldi + li = del deidi + i =dei 
Z,GN,PS,X,Y veS+sessiz(ünsüz)Dellodi +lo=dellodegli di + gli
=degli
sesli(ünlü) harften öncedell’di + l’ =dell’ deglidi + gli =degli
DİŞİLTEKİLÇOĞUL
ünsüz harften önce delladi + la
=della 
delledi + le =delle
sesli(ünlü) harften önce dell’di + l’ =dell’   delle di + le =delle

 ERİL Una-un


un’amico/degli amici 
bir arkadaş/birkaç arkadaş

un’fiore/degli fiori 
bir çiçek/birkaç çiçek

uno zaino/degli zaini 
bir çanta/ birkaç çanta

uno scontro/degli scontri
bir kaza/birkaç kaza

DİŞİL una-un’


una donna/delle donne
bir kadın/birkaç kadın

una porta/delle porte 
bir kapı/birkaç kapı

Sayılamayan isimlerle kullanılanlar
articolo partitivo


İtalyanca tanım edatları’nda sayılamayan isimler ile kullanılan başka şekillerde var.


some,any

alcune,alcuni


 • Some,bazı=sadece birden fazla cisim yada insan ile ilgili ise kullanılır.Diğerleri tekil yada çoğul olarak kullanılır.
 • Some,any gibi sayılamayan,bilinmeyen bir miktarı tanımlamak için bir çok form vardır.

Tekil olan grup (del,dello,della,dell) hiçbir şekilde çoğul olamayan,sayılamayan isimlerle kullanılır.

şeker =zucchero,

acqua =su,

caffé =coffee … vb.

Yada birazcık anlamında=un po’ di= a bit of


bazı, herhangi ,birkaç

qualche


Sadece sayılabilir isimlerle kullanılır.Sayılamazlarla kullanılmaz.şeker,yağ gibi…

Anlamı çoğuldur.Her zaman tekil isim ile kullanılır.

 • qualche modo = some way
 • qualche pianta =Bitkiler,some plants
 • qualche albero =Ağaçlar,some trees
 • qualche giorno =Birkaç gün,a few days
 • qualcuno=Birisi,someone
 • qualcosa=Birşey,something
 • qualche volta =Bazen,sometimes

alcuni (eril)alcune(dişi)

some


Sadece çoğul isimler için kullanılır.Alcuni ismi tanımlamak için sıfat olarak da kullanılır.

 • alcune piante =Bitkiler
 • alcuni alberi =Ağaçlar
 • alcuni giorni =Birkaç gün

alcuni ve qualche arasındaki fark

 • alcuni alberi (çoğul)

qualche albero (tekil)


alcuno -alcuna

any-none


Bunlar alcuni alcune’nin tekil biçimleridir.

 • Non ho preso alcuna pianta

Ben hiçbir bitki almadım.

 • soru cümlelerinde qulche,del,dei …kullanılır.alcuni ,alcune kullanılmaz.
 • Sadece olumsuz cümlelerde kullanılır.
 • Bunların yerine olumsuz cümlelerde ,nessun ,nessuno ,nessuna daha sık kullanılır

There isn’t any,there aren’t any derken=


un po’ di

a little,a few = biraz birkaç


un poco di ‘nin kısaltmasıdır.poco=küçük

un po’ di caffé biraz kahve a little coffee


İtalyanca tanım edatları örnekleril vino şarap the wine-un vino
il quaderno defter the notebook
-un vino
il pavimento zemin the floor
-un pavimento
il patato patates the potato
-un patato
il cavallo at the horse
-un cavallo
lo stato devlet the state
-uno stato
lo stomaco mide the stomach
-uno stomaco
lo scoiattolo sincap the squirrel
-uno scoiattolo
lo shampoo şampuan the shampoo
-uno shampoo
lo zio amca | the uncle
-uno zio
l’orso ayı the bear
-un orso
l’ aeroporto havalimanı the airport
-un aeroporto
l’amico arkadaş the friend
-un amico
l’occhio göz the eye
-un occhio
l’ mano el the hand
-un mano
l’ panino sandviç the sandwich
-un panino
 
some coffee del caffè – kahve
some butter del burro – yağ
apples delle mele – elmalar
tomatoes dei pomodori— domatesler


ALFABEİSİMLER

Bir Cevap Yazın