İtalyanca şimdiki zaman


İtalyanca zaman

Haber kipi


Haber kiplerinden İtalyanca şimdiki zaman ile başlıyoruz. Haber kipi bildiğimiz gibi üç ana zamandan oluşuyor. Oldu..oluyor..olacak..


1-Present tense(şimdiki zaman)


İtalyanca şimdiki zaman iki ana bölüme ayrılır.

  • Türkçe’de ‘okuyorum’ derken,konuştuğumuz anda kullanılan zamandır.(present cont) şimdiki zaman
  • ‘Okurum”I read book’ derken geniş zaman,alışagelmiş eylemleri içerir.(simple present) geniş zaman

Present tense (simple present),presente

geniş zaman


  • Bize ortak olayların sık veya nadir tekrarı hakkında bilgi verir.
  • Yaptığımız tüm alışkanlıkları anlatırız
  • Geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Iyaşarım
he/she/ityaşar
we/you/theyyaşarız,yaşarlar


ben
sen
o
biz
siz
onlar
İRE
o
i
e
iamo
ite
ono
ERE
o
i
e
iamo
ete
ono
ARE
o
i
a
iamo
ate
ano

İtalyanca kelime ile örnek fiil çekimi


verb stem+ present endingfiil kökü+geniş zaman eki

live(yaşamak)=abitare
Abit+ai=abiti=YOU LİVE / sen yaşarsın


İo
tu
lui,lei
noi
voi
loro
Abito
abiti
abita
abitiamo
abitate
abitano

# ‘tu abiti‘ derken ‘tu’ kullanmak zorunda değiliz .Çünkü ‘abiti‘ sen zamirinin ekidir. Dolayısıyla abiti dediğimizde ‘sen’ olduğunu anlarız.
 


OLUMLU


Subject+verb+object
ÖZNE+FİİL+NESNE


I + sleep+well
BEN+UYURUM+İYİ(ben iyi uyurum)(Io)dormo+bene

I+drive+bicycle
ben bisiklet kullanırım.
Guido la bicicletta


OLUMSUZ


Subject+non+verb+object
ÖZNE+NON+FİİL+NESNE


Io +non +drive+bicicletta
BEN BİSİKLET KULLANMAM.
I don’t drive bicycle


SORU CÜMLESİ


Subject+fiil+object
ÖZNE+FİİL+NESNE


İtalyanca zaman kipleri

Io+guido+bicicletta?
BEN BİSİKLET KULLANIR MIYIM?
(Do) I drive bicycle?
(Tu) guidi la bicicletta?
SEN BİSİKLET KULLANIR MISIN?
(Do) you drive bicycle?


Habitual actions


alışagelmiş eylemler


He always sleeps at 9 o’clock.
O HERZAMAN 9’DA UYUR.
Dorme sempre alle 9 in punto.


EYLEM: gelecek için planlanmış


I am going to a holiday tomorrow
BEN YARIN TATİLE GİDİYORUM.
Vado a una vacanza domani


EYLEM:geçmişte başlamış,bugüne devam etmiş


I wait here for two hours
BURADA IKI SAATTİR BEKLIYORUM.
Aspetto qui per due ore.


Geniş zamanda kullanılan zarflar


Her zamansempreAlways
GenelliklesolitamenteUsally
sıklıklaspessoOften
sık sıkfrequentementeFrequently
Ara sıraQualche volteSometimes
Bazenogni tantoOccasionally
NadirenRaramenteRarely
AslamaiNever

Presente continuous,şimdiki zaman


İtalyanca zaman kipleri kullanımında italyanlar sık sık bu zamanı kullanırlar:


fiil+ing -present continuous

 
I am coming(geliyorum):  Eylem: konuşurken gerçekleşiyor.
Eylem ilerlemektedir..sta+gerund(ulaç) , # Bu formu alışılmış eylemlerde kullanamayız.
 
‘I am reading’  =  şimdiki zaman
‘I read book’    =  geniş zaman(presente)

Sto venendo

Vengo.(gelirim veya geliyorum)İtalyanlar ‘gelirim’ kalıbını daha sık kullanırlar.


I am playing voleyball.
Ben voleybol oynuyorum
Sto giocando a pallavolo.

I play voleyball.
Ben voleybol oynarım
Gioco a pallavolo.


reading(okuyorum) =-yorum giderse=OKU (fill kökü)kalır.


stare(olmak) (present) + gerundio(ulaç) 
Bu örüntü, geçmiş ve gelecek zamanlarda da kullanılır.


Fiil çekimleri


Geniş zaman fiilleri


Fill çekimlerine bir kaç örnek verelim. Fiiller konusunda çekimlerden bahsetmiştik.

ARE ile bitenler (çekimleri)


care,-gare ile bitenler 
‘H’, 2. kişi ve 1. kişi eklemelerinden önce gelir.

cercare / to look
bakmak
io cerco
tu cerchi
LuiLei cerca
noi cerchiamo
voi cercate
loro cercano


-iare ile biten =2.tekil ve 1.çoğul fiillerde -i düşer.
mangiare /to eat
yemek
mangio
mangi
mangia
mangiamo
mangiate
mangiano


ERE ile bitenler (çekimleri) 


  • Ere ile bitenlerde herhangi bir değişiklik yok.

İRE ile bitenler (çekimleri) 


  • bazıları ek ve kök arasına -isc alırlar.

pulire /to clean
temizlemek
pulisco
pulisci
pulisce
puliamo
pulite
puliscono

ZAMANGEÇMİŞ ZAMAN

Bir Cevap Yazın