İtalyanca sıfat


İtalyanca sıfat


Kısaca söyleyecek olursak İtalyanca sıfat aynı Türkçe’de olduğu gibi isimleri nitelerler. İsimlerin yada sıfatların önüne gelerek onları renk,konum..gibi yönlerden tanımlar ve İtalyanca  sıfatlar Türkçe’de olduğu gibi ikiye ayrılır.
Sıfatlar tek başına hiçbirşey yapamazlar muhakkak bir ismi nitelemeleri lazımdır.

Sıfatlar iki bölüme ayrılıyor.


1.niteleme


Varlıkların niteliklerini bildiriyor. Böylelikle renk-şekil-biçim gibi yönlerden açıklıyor. Örneğin;

yaşlı adam (uomo anziano)

çalışkan çocuk(laboriosa ragazzo)


2.belirtme


Belirtme sıfatları sınıflara ayrılır.

 1. işaret sıfatları(işaret zamirleri ne bakın) questo,quello/bu,o
 2. belgisiz sıfatlar
 3. iyelik sıfatları
 4. soru sıfatları
 5. sayı sıfatları

Cins ve sayı


İtalyanca sıfat cins ve sayılarına göre ayrılıyorlar.

-e ile bitenler(eril yada dişil)

çoğulu aynı isimlerdeki gibi -i.

-o ile bitenler ..(eril) 

çoğulu -i

-a ile bitenler ..(dişil) 

çoğulu -e

-e ile biten sıfatlar

isimdeki gibi;

 • -c veya-g den sonra gelirse araya -h konur.
 • -e ile erilde , dişilde olabilir. Örneğin;

mutlu adam /uomu felice

mutlu kadın /donna felice

i eril ve dişilin çoğuludur.

 io ile bitenler 

çoğulu -i veya -íi

Örneğin;

vecchio/vecchi

necessario/necessaríi

ia ile bitenler 

çoğulu -ie

-ico /-ici

-ica/iche

-co,-ca/chi,-che

-go,ga/ghi,ghe

Bazı sıfatlar isimlerden önce gelir.

güzel-bello,

iyi-buon,buona,buon’

büyük-gran,grand’

iyi – buono,buona

büyük – grande

Eğer isimden sonra gelirse!,

bilinen şekilde oluşturulur. Aşağıdaki oluşumlar sadece isimden önce gelirse uygulanır.

grande(harika)=sessizle başlayan erilden,dişilden önce=gran

sesliyle başlayandan önce =gran’

TEKİL
Eril
buono
buon’
dişil
Buona
buon’
Eril
bello
bell’
Bel
dişil
bella
bell’
ÇOĞUL
 
buoni
buoni
 
buone
buone
 
begli
begli
bei
 
belle
belle
 
 
Z,s+ünsüz
ünlü ve ünsüz
 
ünsüz
ünlü
 
z,s+ünsüz
ünlü
ünsüz
 
ünsüz
ünlü

10. Diğerleri isimlerden sonra gelir.Renk veya ulus renkleri isimleri takip eder.Milliyet ismlerinde ,sıfat cinse göre ayrılır.

tekil dişil  /  çoğul dişil
l’italiana   / le italiane

 
11. Aynı sıfatı eril,dişil iki isim için kullanırsak bu noktada sıfat erile uyuyor.
la porta è il tavolo sono rossi

Eğer artikelleriyle birleştirirsek;

 • la stella bianco…Beyaz yıldız
 • il gatto zitto…Kedi sessiz
 • la minestra acido…çorba ekşi
 • Renkler önündeki isimlere göre eril yada dişi olarak değişiyor

renkler
beyaz               biancobianca
sarı                    giallo gialla
portakal          arancione
pembe             rosa
kırmızı             rosso/rossa
koyu mavi      blu
açık mavi       azzuro/azzura
yeşil                  verde
kahverengi    marrone
gri                      grigio/grigia
siyah                nero/nera
superlative(üstün),kıyaslamak, Türkçedeki ‘en’ ifadesinin karşılığıdır.Bu tür sıfatlarda sıfattan önce the veya my,his gelir.
 


Belgisiz


molto,nessuno,poco,alcuno,gibi
HER
(ogni)
sayılabilen isimlerden önce kullanılır.
BAZI,BİRKAÇ
(qualche)
sayılabilen isimlerden önce kullanılır. tekil olarak
BAZI,BİRKAÇ,BİRTAKIM
(alcuno)
Sıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre değişir.
çekimlidir
DİĞER
(altro)
Sayılabilen isimlerin önüne gelir
Önüne gelen isme göre farklı anlamlar taşır.diğer,öteki,geçen gibi
ÇOK
(molto)
ismin cins ve sayısına göre değişir.molte,molti olur.
HİÇBİR
(nessuno)
İsimlerden önce,
herzaman tekil kullanılır.
BİRÇOK,EPEY
(parecchio,parecchi)
Sıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre değişir.
AZ(poco)
İsimlerden önce,
çekimlidir.
BİRÇOK,ÇOK
(tanto)
Sıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre değişir.
BÜTÜN,HEPSİ(tutto)
isimden önce gelir
çekimlenir.
 


İyelik


iyelik sıfatları,possessive adjectives


Benim
senin
onun
bizim
sizin
onların

My
your
his/her
our
your
their
Tekil/eril
il mio
il tuo
il suo
il nostro
il vostro
il loro
Tekil/dişil
la mia
la tua
la sua
la nostra
la vostra
la loro
Çoğul/eril
i miei
i tuoi
i suoi
i nostri
i vostri
i loro
Çoğul/dişil
le mie
le tue
le sue
le nostre
le vostre
le loro

Soru


Che,quanto,quale
isimlerin önüne gelirler.
NE,NASIL,HANGİ (che)
what,how,which
Sıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre DEĞİŞMEZ
HANGİ (quale)
cinsine göre değil,sayısına göre değişir.
KAÇ ,NEKADAR (quanto)
how,how much
Sıfat önüne geldiği İsmin cins ve sayısına göre değişir.
 


Sayı


 1. uno (bir),centro(yüz),venti(yirmi) gibi
 2. sıra sayıları,primo(birinci),decimo(onuncu) gibi
 3. Bir miktarın nasıl bölüştüğünü gösteren sıfatlar.  a ve per getirilerek üleştirilir.
 4.  kesir sayıları onda iki (due decimi) gibi
 5. Çoğaltma sayılarıiki misli (doppio) gibi

İSİM-FİİL UYUMU


Türkçe’deki gibi isim,fiil,sıfat bir uyum içinde olmalıdır.
örneğin;
QUESTA è una borsa / Bu bir çantadır. gibi.
 


KARŞILAŞTIRMALAR


COMPARATİVES-COMPARATİVO

İki nesne veya kişi arasında büyüklük,küçüklük,üstünlük,eşitlik açısından karşılaştırma yapılır.

üstünlük söz konusu ise ;

form=piú+sıfat+di

Piú…di/chemore…thandaha fazla
meno…di/cheless…thandaha az
cosi…comeas well askadar
tanto…quantoas much askadar

BÜYÜKLÜK


ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI


Ayla Sibel’den daha tembel
Ayla é piu pigro di Sibel


KÜÇÜKLÜK


ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI


Bu kitap bu kitaptan daha az iyidir.
questo libro è meno buono di quello libro


EŞİTLİK


ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI


Ayla, Lale kadar güzeldir.
Ayla è bella come Lale.


ÜSTÜNLÜK DERECESİ


Burada anlatılmak istenen o şeyin standartların üstünde iyi,kötü,tembel…olmasıdır. Özü itibariyle ıfatı maksimum anlamda ifade eder.

İki türlü üstünlük vardır.
1. Mutlak üstünlük

2. Göreceli üstünlük


Üstünlük derecesi….bir sıfatı karşılaştırma olmadan en yüksek derecede ifade ediyorsa mutlaktır ; 

Üstünlük, en yüksek derecede ifade edise de, derecesi ancak diğer terimlerle karşılaştırıldğında görecelidir . Çoğunluğu ya da azınlığı ifade edebilir.


MUTLAK ÜSTÜNLÜK

SUPERLATİVO ASSOLUTO


Mutlak üstünlük sıfatın sonunun -issimo olarak değişmesiyle oluşuyor.

ÖZNE+FİİL+KARŞILAŞTIRMA SIFATI
(karşılaştırma sıfatı-sesli)+-issimo,issima,issimi,issime

poco+issimo=pochissimo (çok az)
bello+issimo=bellissimo (çok güzel)
molto+sıfat (very +sıfat) moltissimo : çok çok…epey…anlamında olur. İngilizce : very very much..
 Örneğin;
utangaç: timido    / timidissimo

İtalyanca sıfatlar

the girl is very beautiful.
la ragazza è bellissimo.
kız çok güzel.

Ayla çok tembeldir.
Ayla é pigrissimo


GÖRECELİ ÜSTÜNLÜK

SUPERLATİVO RELATİVO


İtalyanca sıfat ‘da Karşılaştırma esnasında ‘en yüksek’ ve ‘en düşük’ anlatılır.Bir veya birden fazla şeyi kıyaslar.

artikel+piú+sıfat
artikel+meno+sıfat

sıfat
bene
male
molto
poco
well
badly
much
little
iyi
kötü
çok
az
comparativo
meglio
peggio
piú
meno
better
worse
more
less
daha iyi
daha kötü
daha çok
daha az
göreceli.üstünlük
il meglio
il peggio
il piú
il meno
the best
the worst
the most
the least
en iyi
en kötü
en çok
en az
mutlak.üstünlük
benissimo
pessimo
moltissimo
pochissimo
very well
very badly
very much
very little
çok iyi
çok kötü
çok fazla
çok az

Piu ve meno=di veya che ile kullanılır.
Di=birşeyleri karşılaştırdığınızda
Che=aynı şeylerin miktarlarını vurgularken kullanılır.
 


Düzensiz SIFATLAR


İtalyanca sıfat ‘da düzensiz bazı sıfatlar var. Genelde mutlak üstünlükte düzensiz oluyorlar.
büyük ,grande,

üstün
düzenli basso
düzensiz massimo
kıyaslamalı
düzenli più grande
düzensiz maggiore

 
küçük , piccolo

üstün
düzenli piccolissimo
düzensiz minimo
kıyaslamalı
düzenli più piccolo
düzensiz minore 

 
çirkin,kötü , brutto

üstün
düzenli bruttissimo
düzensiz pessimo
kıyaslamalı
düzenli più brutto
düzensiz peggiore

güzel , bello

üstün
düzenli bellissimo
düzensiz ottimo
kıyaslamalı
düzenli più bello
düzensiz migliore

yüksek , alto

üstün
düzenli altissimo
düzensiz supremo
kıyaslamalı
düzenli più alto
düzensiz superiore

 
alçak , basso

üstün
düzenli bassissimo
düzensiz infimo
kıyaslamalı
düzenli più basso
düzensiz inferiore 

 
iyi , buono

üstün
düzenli buonissimo
düzensiz ottimo
kıyaslamalı
düzenli più buono
düzensiz migliore

 
kötü , cattivo

üstün
düzenli cattivissimo
düzensiz pessimo
kıyaslamalı
düzenli più cattivo
düzensiz peggiore
 

Birbirine zıt sıfatlar

 
İtalyanca sıfat ‘da birbirine zıt olan sıfatların ufak bir listesi;

DOĞRU , correct
giusto
YANLIŞ , mistaken / wrong
sbagliato
açık renk , light
luminoso / chiaro
hafif , light
leggero
kolay , easy
facile
zor , difficult
difficile
basit , simple
semplice
zor , complicated
complicato
ilginç , interesting
interessante
sıkıcı , boring
noioso
akıllı , intelligent
intelligente
aptal , stupid
stupido
büyük , big / large
grande
küçük , small
piccolo
uzun , long
lungo
kısa , short
corto
pahalı , expensive / dear
caro
ucuz , economical/cheap
economico
modern , modern
moderno
eski , old
vecchio
açık , open
aperto
kapalı , closed
chiuso
uzun boylu , tall
alto
kısa boylu , short
basso
dar , narrow
stretto
geniş , wide
largo
 
iyi , good
buono
kötü , bad
cattivo
mutlu , (un)happy
(in)felice
üzgün sad
triste
genç , young
giovane
yaşlı , old
vecchio
zengin , rich
ricco
fakir , poor
povero
zayıf,ince , skinny / thin
magro
şişman , fat
grosso
samimi , sincere
sincero
utangaç , shy
timido
zarif , elegant
elegante
güzel,tatlı , nice.simpatico
neşeli , cheerful.allegro
(sız)rahat , (un)comfortable (in)comodo
tatsız,sıkıcı , unpleasant antipatico
güçlü
strong forte
nazik
gentle  gentile
cömert
generous generoso
koyu
dark scuro ,bruno,buio…
sarışın 
blond biondo
ağır 
heavy / thick pesante

endişeli,
anxious,ansioso
kızgın
angry,arrabbiato
paragöz,
stingy,avaro
sakin,
calm,calmo
bunalımlı,
depressed,depresso
heyecanlı,
excited,eccitato
yalnız,
alone / lonely,solo
yorgun,
tired,stanco
stresli,
stressed,stressato
(sız)duyarlı,
(in)sensitive,(in)sensibile
ciddi
serious/serio

İSİMLERZAMİR

Bir Cevap Yazın