İtalyanca sayılar ve organlarımız


Ders 22


İtalyanca sayılar ve organlarımız. Vücudumuzdaki organlarımızı sayarken sayıları da öğreniyoruz.

Türkçe’de sayılar ile isimleri ifade ederken bir kalem,iki kalem,üç kalem,dört kalem..şeklinde yani isim hep tekil halde bulunur. Üç kalemler,dört kalemler demeyiz.

Ama italyanca’da isim mutlaka çoğul halde bulunur.


Bir kitap: un libro
İki kitap : due libri
Üç kitap : tre libri
Kere,kez,defa
1 kere : una volta
2 kere : due volte
10 kere: dieci volte…


Sayılar


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
30
40
50
60
70
80
90
100
101
zero
uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
undici
dodici
tredici
quattordici
quindici
sedici
diciassette
diciotto
diciannove
venti
ventuno
ventidue
ventitrè
trenta
quaranta
cinquanta
sessanta
settanta
ottanta
novanta
cento
centouno

birinci
ikinci
üçüncü
dördüncü
beşinci
altıncı
yedinci
sekizinci
dokuzuncu
onuncu
ondirinci
yirminci
yüzüncü
Primo
segundo
tercera
cuarto
quinto
sexto
séptimo
octavo
noveno
décimo
undécimo
Vigésimo
Centésimo
first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth
eleventh
twentieth
hundredth

Eğer bir sayı -tre ile biterse bir aksan,vurgu vermemiz gerekir.

-tré


eğer bir sayı sesli harfle biterse [ venti ] ve ardındaki kelime sesliyle başlarsa[ uno ]

birinci kelime seslisini kaybeder.

  • venti[20],uno[1] —ventuno olur.
  • cento[100],uno[1]—centouno [101]

istisnalar da var.burda cento sessizini düşürmedi.


Şimdi örneklerimiz ile kelimelerimizi tekrar edelim ve yeni kelimeler öğrenelim.


Bir gemi
Üç gemi
Bir kalem
Yedi kalem
Sekiz gömlek
Dokuz çiçek
Dokuz mavi çiçek
On otobüs
Beş mektup
Bir durak
Yirmi yumurta
Beş beyaz
altı sarı yumurta
Altı dolap
İki şişe
Dört dolmakalem
İki yatak
Una nave
Tre Naci
Una matita
Sette matite
Otto matite
Nove matite
Nove fiore blu
Dieci autobus
Cinque lettere
Una fermata
Venti uova
Cinque uova
bianche e sei gialle
Sei armadi
Due bottiglie
Quattro fontane
Due letti

İtalyanca ders 22 :organlarımız


Sayılar ve organlarımız

Burada üç çanta var.
Ci sono tre borse qui.
Çantalar mavi,pembe ve yeşildir.
Queste borse sono blu,rosa e verde.


Sayılar ve organlarımız

İki elim var.
Ci sono due mano.
el-(f)mano/mani


Sayılar ve organlarımız

Burada 5 erik var.
Ci sono 5 prugne qui.
erik-(f)prugna/prugne


İki kulağım var
Ho due orecchi.
kulak-(m)orecchio/orecchi


Burada on çocuk var.
Ci sono dieci bambini qui.


Sayılar ve organlarımız

Bir burnum var.
Ho un naso.
burun-(m)naso/nasi


Sayılar ve organlarımız

ayak : piede (m) / piedi

İki ayağım var.
ho due piedi


Sayılar ve organlarımız

İki kolum var.
Ho due bracci.
kol-(m)braccio/bracci


Sayılar ve organlarımız

İki bacağım var.
Ho due gambe.
bacak-(f)gamba/gambe


Bir dudağım var.
Ho una labbro.
dudak-(m)labbro/labbri


Öğretmen üç kitap yazar.
The teacher writes three books.
L’insegnante scrive tre libri.

Öğrenci yedi top getirir.
The student brings seven balls.
Lo studente porta sette palline.

Benim iki bisikletim var.
I have two bicycles.
Ho due biciclette.

Teyzem üç gömlek ,bir etek satın alıyor.
My aunt is buying three shirts and a skirt.
Mia zia sta comprando tre camicie e una gonna.

İki kere beni aradı.
She called me twice.
Mi ha chiamato due volte.

Bir elimde beş parmak var.
I have five fingers on one hand.
Ho cinque dita su una mano.

İki elimde on parmak var.
I have ten fingers on both hands.
Ho dieci dita su entrambe le mani.

Pastanın ikinci parçasını yemek istiyorum.
I want to eat the second piece of the cake.
Voglio mangiare il secondo pezzo di torta.

Bu tabak üçüncü kez kırıldı.
This plate was broken a third time.
Questo piatto è stato rotto per la terza volta.


SELAMLAŞMALARAİLE BİREYLERİ

Bir Cevap Yazın