İtalyanca şart kipi


Şart kipi

Conditional mood


İtalyanca şart kipi gerçekleşecek bir olay veya durumu ifade eder.

1.Bölüm: protasi (se) durumu
2.Bölüm: apodosi (sonuç)

bu iki cümle: ‘eğer’ ‘se’ ile bağlanır.


Gerçeği bildirir


Se(eğer)+fiil(haber kipi)+nesne,fiil(haber,şart,emir kipi)+nesne

İtalyanca şart kipi

İf you read that book (present),I will buy you another one(future)
Bu kitabı okursanız, size başka bir tane (gelecek) alırım
Se leggi quel libro,ti comprerò un altro.


İtalyanca şart kipi

Se hai lavorato,supererai l’esame
İf you have worked,you will pass the exam.
Çalıştıysan, sınavı geçeceksin.


Olasılığı bildir.


Se+fiil(imperfetto dilek )+nesne,özne+nesne(şart-şimdiki)+nesne


İtalyanca şart kipi 1. Bölümü olan “Se” den sonraki zaman periyodu geçmiş zaman ise: anlam şimdiki zamandır çünkü hala olasılık vardır.
 


İf you read this book,you would learn the history
Bu kitabı okursanız, tarihi öğrenirsiniz
Se leggessi questo libro , tu impareresti la storia
 
İf ı rang the bell,my mother would wake up.
Zili çalarsam, annem uyanırdı.
Se suonassi la campanella,mia madre desterebbe.


Gerçek dışı durumları bildirir.
Şimdiki zaman


Se+fiil(imperfetto dilek)+nesne,fiil(şimdiki şart)+nesne


Se avessi una macchina,non camminerei
If ı had a car,ı would not walk.
Arabam olsaydı yürümeyecektim.
 
If I had so much money , I would help everyone.
Çok fazla param olsaydı herkese yardım ederdim.
Se avessi tanti soldi , aiuterei tutti.


Gerçek dışı durumları bildir.
Geçmiş zaman


Se+fiil(trapassato dilek),fiil(passato şart)+nesne


Se tu fossi venuto , vedresti l’obiettivo
İf you had come,you would see the goal.
Gelmiş olsaydın, golü görecektin.


EMİR KİPİVAR OLMA

Bir Cevap Yazın