Müzik aletlerimiz


Müzik aletlerimiz

strumenti musicali


Müzik aletlerimiz dersimizde bir kaç bilinmiş müzik aleti öğrenelim. Hayatının bir bölümünde müzik aleti ile uğraşmış birisinin algıları daha kuvvetli oluyormuş.

Aslında müzik çocuklukta başlıyor… bir çocuğun müzik aleti ile ilgilenmesinin zihin gelişmesi açısından çok faydalı olduğu söyleniyor.

Müzik aleti ile uğraşırken aynı anda kullandığımız duyuların aktivitesi artıyor. Görsel..işitsel..


müzik çocuğun stresini azaltıyor.
music reduces the child’s stress.
La musica riduce lo stress del bambino.


müzik ile çocuğun konsantrasyonu artırıyor.
La musica aumenta la concentrazione del bambino.
The music increases the concentration of the child.


Müzik ruhun gıdasıdır.
la musica guarisce l’anima.
Music heals the soul.


enstrüman
müzikal
Akordeon
gitar
bas gitar
akustik gitar
yaylı çalgılar
çello
klarnet
kontrabas
davul
flüt
obua
pikolo
piyano
saksafon
tef
trompet
viyola
keman
zurna
nota
ses
kulaklık
strumento
musicale(muzikale)
fisarmonica(fizarmonika)
chitarra(kitarra)
basso elettrico
chitarra acustica
strumenti a corda
violoncello(viyolonçello)
clarinetto
contrabbasso
tamburo
flauto
oboe
ottavino
pianoforte
sassofono
tamburello
tromba
viola
violino
squillante
nota
suono
auricolare,cuffia

Birkaç örnek


Benim oğlum elektro gitar çalıyor.(iyelik zamirleri).
Mio figlio sta suonando la chitarra elettrica.
My son is playing the electric guitar.


İlkokulda flüt yerine bateri öğretilebilir.
Nella scuola elementare si può insegnare la batteria al posto dei flauti.
In primary school, drums can be taught instead of flutes.


Müzik aletlerimiz

Seslerin süresini ve yüksekliğini belirten işaretlere nota denir.

I segni che indicano la durata e l’altezza dei suoni sono chiamati note musicali.

The signs that indicate the duration and height of the sounds are called musical note.


Seslerin süresini ve yüksekliğini belirten işaretlere nota denir.
I segni che indicano la durata e l’altezza dei suoni sono chiamati note musicali.
The signs that indicate the duration and height of the sounds are called musical note.


Kontrabas,akustic gitar,keman,çello…yaylı çalgılardır.
Contrabbasso, chitarra acustica, violino, violoncello … sono strumenti a corda.
Contrabass, acoustic guitar, violin, cello … are string instruments.


Kulaklıkla müzik dinlerseniz kimse rahatsız olmaz.
Se ascolti musica con le cuffienessuno sarà disturbato.
If you listen to music with headphonesnobody will be disturbed.


Uçakla seyahat ediyorsanız çello için bir koltuk satın almalısınız.
È necessario acquistare un posto per violoncello se si viaggia in aereo.
You must buy a seat for cello  if you travel on an airplane.


Kelime testi


çello

violonchelo

violín

viola

tamburello

trompet

tamburo

tef

suono

gitar

ses

keman

squillante

klarnet

zurna

yaylı çalgı

strumenti a corda

tef

keman

ses

yaylı çalgılar

piyano

tamburello

tef

zurna

piyano

yaylı çalgılar

keman

tromba

basso elettrico

gitar

keman

trompet

ses

nota

violansel

chitarra

gitar

ses

nota


Ev eşyaları

Sebze ve meyveler

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.