İtalyanca kolay alıştırmalar

Testler


İtalyanca kolay alıştırmalar sayfamızda kolay derslerde öğrenilenleri test ediyoruz.. Testler çok basit..

İtalyanca kolay alıştırmalar içersinde bütün dersler için testler var ,isterseniz baştan sona kendinizi test edebilir. İtalyanca kolay alıştırmalar içersinde konularla ilgili eksik bilginize ,konu anlatımlarından bakabilirsiniz.

İspanyolca kolay alıştırmalar
DERS – la lección ,las lecciónes ÇALIŞMAK – funcionar

1-başlangıç

Alıştırmalar 1

A. Aşağıdaki sözcüklerin artikellerini BOŞLUKLARA yazınız.

B. Bu sözcüklerin Türkçe’lerini BOŞLUKLARA yazınız.

C. Aşağıdaki Türkçe sözcüklerin İtalyanca’larını ARTİKELLERİYLE BOŞLUKLARA yazınız.

2-tanımlılık edatları

Alıştırmalar 2

A.AŞAĞIDAKİ İSİMLERİN ÖNÜNE ARTİKELLERİNE GÖRE UN,UNA,UNO ARTİKELLERİNDEN UYGUN OLANINI KOYUNUZ VE OKUNUŞLARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B. BU SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE’LERİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C. BU SÖZCÜKLERİN İTALYANCA’LARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

3-işaret zamirleri


Alıştırmalar 3

A. AŞAĞIDAKİ SÖZCÜKLERLE ÖRNEKTE GÖSTERİLEN TİPTE CÜMLELERİ BOŞLUKLARA YAPINIZ.
ÖRNEĞİN;

kitap / libro
QUESTO è un libro

B. BU CÜMLELERİN OKUNUŞLARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C. BOŞLUKLARA QUESTO,QUEST’,QUESTA SÖZCÜKLERİNDEN UYGUN OLANINI YAZINIZ.

D. BOŞLUKLARA BU CÜMLELERİN TÜRKÇE’LERİNİ YAZINIZ.

E. BOŞLUKLARA AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN İTALYANCA’LARINI YAZINIZ.

4-soru cümleleri

Alıştırmalar 4

A.AŞAĞIDAKİ SORULARA PARANTEZ İÇİNDE GÖSTERİLEN SÖZCÜKLERİ KULLANARAK BOŞLUKLARA TÜRKÇE VE İTALYANCA CEVAP VERİNİZ.

Örneğin = Che cosa è questo(tavolo)
Questo è un tavolo (Bu bir masadır)

B. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN SÖZCÜKLERİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C. BU CÜMLELERİN TÜRKÇELERİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

D- BU CÜMLELERİN İTALYANCA’LARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

5 -bu kimdir?

Alıştırmalar 5

A.AŞAĞIDAKİ SORULARA PARANTEZ İÇİNDE GÖSTERİLEN SÖZCÜKLERİ KULLANARAK BOŞLUKLARA CEVAP VERİNİZ.

Örneğin= chi è questo (figlia)
Questa è una figlia

B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN SÖZCÜKLERİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C-BU CÜMLELERİN TÜRKÇESİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ

D.BU CÜMLELERİN İTALYANCASINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

6-sıfatlar

Alıştırmalar 6

A-AŞAĞIDAKİ SIFATLARIN İTALYANCALARINI VE İTALYANCA ZIT ANLAMLARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.BU CÜMLELERDEKİ BOŞ YERLERE YAZILMASI GEREKENLERİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C- BU CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

D. BU CÜMLELERİ İTALYANCA ‘YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

7-come-nasıl?

Alıştırmalar 7

A.BU SORULARI PARANTEZ İÇİNDE GÖSTERİLEN SIFATLARI KULLANARAK CEVAPLANDIRINIZ.

ÖRNEĞİN =Come è il libro (antico)
İl libro è antico.

B .AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ ‘COME’ KULLANARAK SORU HALİNE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

ÖRNEĞİN = la stanza è grande.
Come è la stanza?

C. BU CÜMLELERİ İTALYANCA’YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

8-ismin çoğulları

Alıştırmalar 8

A.AŞAĞIDAKİ İSİMLERİN ÇOĞULLARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ

B BU SÖZCÜKLERİN İTALYANCA’LARINI BOŞLUKLARA YAZINIZ.

9-çoğul cümleler

Alıştırmalar 9

A AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ ÇOĞUL HALE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B. BU CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C. BU CÜMLELERİ İTALYANCA’YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

10-olumsuz cümleler

Alıştırmalar 10

A .AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ OLUMSUZ HALE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ OLUMSUZ HALE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C-OLUMSUZ CÜMLELERİ ,OLUMLU YAPIP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

D-BU CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

E.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ İTALYANCA’YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

11-soru cümleleri

Alıştırmalar 11

A.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ SORU HALİNE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

Örneğin;

Questa mela é rossa
é questa mela rossa?

B.AŞAĞIDAKİ SORU CÜMLELERİNİ OLUMLU CÜMLE HALİNE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C .BU CÜMLELERİ TÜRKÇE ‘YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

d.BU CÜMLELERİ İTALYANCA ‘YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

12-soru cümleleri

Alıştırmalar 12

A.AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİ SORU HALİNE GETİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.AŞAĞIDAKİ SORULARA OLUMLU CEVAPLAR VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

örneğin;

é cavallo bianco?
si ,il cavollo é bianco

C.BU CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

D.BU CÜMLELERİ İTALYANCA’YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

13-olumsuz cevaplar

Alıştırmalar 13

A.AŞAĞIDAKİ SORULARA OLUMSUZ VE OLUMLU CEVAPLAR VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.SORU CÜMLELERİNİ PARANTEZ İÇİNDEKİLERLE CEVAP VERİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

C.CÜMLELERİ TÜRKÇE ‘YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

14-şahıs zamirleri

Alıştırmalar 14

A.ŞAHIS ZAMİRLERİNDEN SONRA GELECEK ESSERE FİİLİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.EKSİK OLAN ŞAHIS ZAMİRLERİNİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.

15-fiiller/geniş zaman

Alıştırmalar 15

A.CÜMLELERİ İTALYANCA’YA ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

B.CÜMLELERİ TÜRKÇE’YE ÇEVİRİP BOŞLUKLARA YAZINIZ.

16-fiiller ile cümleler

Alıştırmalar 16

A. Aşağıdaki cümleleri italyanca ‘ya çeviriP boşluklara yazınız.

B.Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çeviriP boşluklara yazınız.

17-fiiller ile cümleler

Alıştırmalar 17

A. Aşağıdaki cümleleri italyanca’ya olumlu-olumsuz çevirip boşluklara yazınız.

B.Aşağıdaki cümleleri olumlu yApın ve türkçeye çeviRip boşluklara yazınız.

C.Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çevirip,soru cümlesi yapınız ve boşluklara yazınız.

18-sahip olmak fiili

Alıştırmalar 18

A. Aşağıdaki cümlelerde ‘avere’ fiilini uygun haliyle koyarak italyanca’ya çeviriN ve boŞluklara yazın.

B.Aşağıdaki cümleleri olumlu yapıP Türkçe’ye çeviriniz.boşluklara yazın

C.Kelimeleri çeviriP boşluklara yazın.

19-sormak fiili : chiedere

Alıştırmalar 19

A. Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çeviriP boşluklara yazınız.

B.Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çeviriP boşluklara yazınız.

c.İtalyanca’ya çeviriP boşluklara yazınız.

20-İyelik zamirleri,İyelik sıfatları

Alıştırmalar 20

A. Aşağıdaki cümleleri italYanca iyelik zamiri haline getiriP boşluklara yazınız.

ÖRNEĞİN;
Bu benim arabamdır(bu senin ki)
Questa é mia casa
Bu seninki
Questa é tua.

B.BoşluklarA çoğul ya da tekil olarak doldurunuz.

Yeni Kelime toplulukları

İtalyanca kolay alıştırmalar sayfamızda Dilbigisi konularına kısaca buraya kadar değindik. Şimdi de..yeni kelimelerimizi artırıyoruz. Temel başlıklar ile önemli kelime toplulukları öğreniyoruz.

21-Selamlaşmalar

Alıştırmalar 21

A.Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çevirerek sorulara sonundaki kelimelerle cevap veriP boşluklara yazınız.

B. Aşağıdaki cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.

C.Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çeviriniz.

D.İtalyanca anlamlarını yazınız.

22-sayılar ve orgaNlarımız

Alıştırmalar 22

A . Aşağıdakileri İtalyanca’ya çeviriniz.

23-Aile bireyleri

Alıştırmalar 23
KELİME TESTİ

1-kız kuzen

la cugina
il fratello
yanlış
la donna
yanlış

2-kız kardeş

la sorella
la ragazza
yanlış
la figlia
yanlış

3-La padre

baba
dede
yanlış
yeğen
yanlış

4-La nonna

büyükanne
anne
yanlış
abla
yanlış

5-quanti anni ha?

neden?

ne?

onlar kaç yaşındalar?

kaç yaşındasın?

kaç yaşında?

6-i gemelli

ikizler

anne

yeğen

bekar

abla

7-Lo scapolo

büyük anne

bekar

evli

8-l’uomo

büyükanne

kız kardeş

erkek ,adam

Mini test

A . Aşağıdakileri İtalyanca’ya çeviriniz.

24-renkler ve şekİller

Alıştırmalar 24

A. Aşağıdaki renkler ve şekilleri  İtalyanca’ya çeviriniz.

25-ülke isiMleri

26-banyo Eşyaları

Alıştırmalar 26
Kelime testi

1-Makyaj?

il trucco

il profumo

il rasoio

le pinzette

la lozione

2-diş fırçası?

il fondotinta

le pinzette

lo spazzolino

le forbicine

la colonia

3-il fondotinta?

allık

rimel

deterjan

pudra

fondoten

4-eyeliner?

rimel

göz kalemi

Fard

pudra

cımbız

5-la crema da barba?

tırnak makası

fırça

traş makinası

traş kremi

törpü

6-unghia?

tırnak

bacak

el

fırça

rimel

7-ho un smalto per unghie.?türkçesi?

rimelim var

gözüm var

kirpiğim var

ojem var

kalemim var

Test

A . Aşağıdaki kelimelerin İtalyanca’larını boşluklara yazınız.

B . Aşağıdaki kelimeleri Türkçe’ye çevirİp boşluklara yazınız.

27-doğa isimleri

Kelime testi 27

1-Bitki?

il giglio

il lago

la pianta

la radice

la nebbia

2-filiz?

la paese

il terrono

germoglio

la terra

il campo

3-gökyüzü?

la nube

la natura

il fiume

il vento

il cielo

4-il girasole?

dağ

ayçiçeği

göl

ada

fırtına

5-il tuono?

ay

çayır

güneş

gökgürültüsü

ahır

6-la neve?

kar

yağmur

su

mağara

rüzgar

7-karadeniz?

il Mar Mediterraneo

l’Oceano Pacifico

il giglio

il Mar Nero

il Mar Rosso

8-göl?

il fiume

il bocciolo

la baia

il fango

il lago

9-l’albero?

ay

gökyüzü

ağaç

nehir

göl

28-etrafımızdaki yerler

Kelime testi 28

1-kütüphane?

la biblioteca

la piazza

la tintoria

2-konsolosluk?

lo stadio

le strisce

il consolato

3-Sinema?

l’osteria

il duomo

il cinema

4-kilise?

il porto

la chiesa

la arena

5-la banca?

belediye binası

banka

ev

6-il municipio?

belediye binası

şehir

sokak

liman

kilise

7-liman?

la stazione

il porto

il mercato

il museo

il palazzo

8-postane?

il museo

la torre

l’ufficio postale

il molo

il ponte

9-il ponte?

kule

sinema

köprü

rıhtım

mağara

10-il cimitero?

müze

saray

park

rıhtım

mezarlık

29-giyim eşyaları

Kelime testi 29

1-il bottone

düğme

bilezik

elbise

2-la gonna

şapka

ceket

etek

şort

gömlek

3-yelek

il maglione

la pantofola

il cappello

il piede

il panciotto

4-il sapone

pantalon

sabun

terlik

yün

kot

5-il pettine

mayo

palto

kot

tarak

yüzük

6-la borsetta

Cüzdan

gözlük

gravat

bluz

düğme

7-pijama

gli abiti

la maglia

gli occhiali

il pigiama

la cravatta

8-Elbise

la borsetta

il calzino

il bottone

il vestito

il vestito

9-il grembiule

pamuk

pantalon

önlük

ceket

eldiven

İtalyanca Nesneler ve isimler

İtalyanca kolay alıştırmalar içersinde gramer konularından sonra devam ettiğimiz bu nesne ve isimler konularının testleri çoğunlukla kelime testlerini içeriyor. Basit dersler ile yeni öğrenip gramer konularıyla yepyeni cümleler kurarak pratiğinizi arttırmayı unutmayın.

30-özel günler

Kelime ve cümle testi 30

1-Pazartesi

lunedì

mercoledì

giovedì

venerdì

martedì

2-venerdì

DÜN akşam

DÜN

CUMA

PAZAR

CUMARTESİ

3-geçen gece

ieri

İeri sera

İeri notte

L’altro ieri

la scorsa notte

4-Çarşamba

domenica

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

5-il giorno

dün

dün gece

yarın

gün

bugün

6-Haziran

giugno

luglio

agosto

ottobre

novembre

7-Kasım

il mese

l’anno

novembre

la settimana

dicembre

8-il mese

nisan

mayıs

haziran

temmuz

ay

9-mart

aprile

marzo

giugno

maggio

luglio

10-l’anno

ağustos

aralık

ekim

yıl

kasım

11-maggio

mayıs

ay

ağustos

yıl

haziran

12-ocak

febbraio

marzo

aprile

gennaio

maggio

13-Bugün benim doğum günüm.

Oggi è il mio compleanno.

oggi è la mia notte.

Oggi è il mio giorno.

Oggi è il mio speciale.

oggi è il mio anno.

14-Pazartesi iş günüdür.

Il giovedì è un giorno lavorativo.

la domenica è un giorno lavorativo

Il mercoledì è un giorno lavorativo

Il martedì è un giorno lavorativo

İl lunedì è un giorno lavorativo

15-Kışın kar yağar.

Nevica in autunno.

Nevica in estate.

Nevica in inverno.

Oggi nevica.

nevica in primavera.

31-ev eşyalarımız

32-hayvan isimleri

33-müzik aletlerimiz

Kelime testi 33

1-çello

violonchelo

violín

viola

2-tamburello

trompet

tamburo

tef

3-suono

gitar

ses

keman

4-squillante

klarnet

zurna

yaylı çalgı

5-strumenti a corda

tef

keman

ses

yaylı çalgılar

piyano

6-tromba

basso elettrico

gitar

keman

trompet

ses

7-nota

violansel

chitarra

gitar

ses

nota

34-sebzeler ve meyveler

DERSLER VE ALIŞTIRMALARKonu anlatımları


Bir Cevap Yazın