İtalyanca isimler


isimler


İtalyanca isimler ‘e başlamadan önce konu içersinde kullanacağımı kelimelere bir bakalım ve ezberlemeye çalışalım.

amca:zío/zii


  • İtalyanca Tanım edatları
  • İtalyanca isimler
  • İtalyanca isimler, Hayvanların isimleri
  • İtalyanca isimler
  • İtalyanca isimler
  • İtalyanca isimler

antropologantropologoantropologi
katalogcatalogocataloghi
metropolla metropolile metropoli
sanatçıartistaartisti
izla scíale scie
bankala bancale banche
dizila seriele serie
kralil rei re
hükümdarmonarcamonarchi
baril bari bar
sırabancobanchi

İsimler ,kelimeler tek başlarına bir anlam ifade etmezler.Aşağıdaki tabloda tanımlayıcı ekler(tanım edatları) ile beraber kullanılır.Bu ekler isime anlam katar.

Bu yüzden kelimeleri ezberlerken aldığı tanım ekleri ile beraber ezberlemek lazım.

Tanım edatlarını ‘tanım edatları’ bölümünden ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.


ünsüz harften önce    İlİ
Z,GN,PS,X,Y ve
S+sessiz(ünsüz)
LoGli
sesli(ünlü) harften
önce 

L’  

Gli
DişilTekilÇoğul
ünsüz harften önce LaLe
sesli(ünlü) harften
önce    
L’  Le

İtalyanca isimler birkaç kategoriye ayrılır.Bu kategorilerdeki isimlerin bir kısmı çoğul ek almazlar.

Bildiğimiz gibi aynı cins varlıkları belirten isimler cins isimlerdir.Kedi,köpek,çiçek gibi…nomi comuni/cins isimler.ÇOĞUL HAL ALIRLAR.

Şahıs,yer ve ülkeler gibi belli bir varlığa ait isimler ,özel isimler/nominal propri. ÇOĞUL HALLERİ YOKTUR.

Elle tutulamayan,gözle görülemeyen sadece düşünebilen kavramlar,nomi astratti/soyut isimler.ÇOĞUL HALLERİ YOKTUR.

Topluluk isimleri anlamca çoğuldur.nomi collettivi.ÇOĞUL HALLERİ YOKTUR.

İki veya daha fazla sözcüğün biraraya gelmesiyle,nomi composti/birleşik isimler.isim-isim,isim-sıfat,sıfat-sıfat,gibi..

İtalyanca da tüm nesnelerin cinsiyeti vardır.

Genelde son heceleriyle eril veya dişil olduğu belli olur.Bu cinsiyet ayrımı Almanca,Fransızca,İspanyolca’da da vardır.


 
ERİL İSİMDİŞİL İSİM
 
TEKİL
O
E
A
A
E
 
ÇOĞUL
İ
İ
İ
E
İ

Genel kural


İtalyanca isimler ‘de genel kurallar vardır.Ama bazı kelimeler genelliği bozuyor.Bazılarıda çoğul ek alınca eril olur.O yüzden en kolay öğrenme isimleri cinsiyetleriyle ezberlemektir.

’o’ile bitenlereril
’a’ile bitenlerdişil
‘e’ ile bitenlerdişil ya da eril

SONU -a ile bitenler 


Çoğu dişi karakterlidir.Bazıları erkek karakterli olur.Çoğu kelime özellikle sonunda -ta,-ma olanlar yunancadan gelmedir.

Eğer a’dan önce -c veya -g gelmişse çoğul yaparken c’ den sonra -h konur.


Evla casa(dişil)le case
problem il problema(eril)i problemi
arkadaş la amica(f)le amiche
şeker la zuppale zuppe

dişil ise çoğulu -i ekini alır.

otomobill’automobilele automobili

-amma ile bitenler


erilore,-ere,-ame,-ale ve sessiz+one

–ione ile bitenler


çoğunlukla dişi


–o ile bitenler


Genelde eril olur.

trenil trenoi treni
arabal’autole auto

–e ile bitenler


eril ve dişil olabilir.

köpekil canei cani

İSİMLER ve çoğullaştırılması

İtalyanca isimler de isimlerin çoğullaştırılmasına kısaca göz atalım.

-go ve -co ile bitenler


G ve c sesleri korunur.

TEKİLÇOĞUL
Goghi
cochi

bazende -a ile bitebilirler

sırabancobanchi
otel albergoalberghi
hükümdarmonarcamonarchi

-ico ile biten sıfatlar


-ici ekini alır

klasikclassicoclassici

-io ile bitenler


TEKİLÇOĞUL
İsimoi
Eğer io’nun i’ si vurgulanmışsa [í gibi]ii
amcazíogli zii
Eğer i harfi vurgulanmadıysa -o- düşer.
gözocchioocchi
oğulil figlioi figli

-ologo ile bitenler


TEKİLÇOĞUL
ologogi ya da ghi
antropologantropologoantropologi
katalogcatalogocataloghi

-ista ile bitenler


dişil veya eril olabilir.

sanatçıartistaartisti

vurgulu olanlar


áá
éé
íaíi

cio-gio ile bitenler

TEKİLÇOĞUL
İSİMcioci
giogi


scio ile bitenler


scio =sci olur.


glio ile bitenler


glio=gli olur.


-ca ve -ga ile bitenler

TEKİLÇOĞUL
İSİMcache
gaghe

bankabancabanche
mağazabottegabotteghe

-cia ve gia ile bitenler

TEKİLÇOĞUL
İSİMciace
giage
İZscía
i harfi üzerinde vurgu işareti olmalı
scie


ista ile bitenler


iste olurlar

sanatçıartistaartiste

scia ile bitenler


scia =sce olur.


glia ile bitenler


glia=glie olur.


ea ile bitenler


çoğul olduklarında -ee olurlar.


 Çoğulda değişmeyenler


İtalyanca isimler ‘de bazı isimler çoğullarında değişmemektedir. Tabii ki gene herşey ezberimize kalıyor. Bu kelimelerden bazıları ;


-i bitenler


metropolla metropolile metropoli

-ie ile bitenler


dizila seriele serie
kahveil cafféi caffe
çayil téi té

son sesli harfe vurgu olanlar

tek heceli isimler


kralil rei re

kısaltılmış isimler


arabal’autole auto

yabancı dilden gelen kelimeler


sadece tanım edatı değişir.

baril bari bar
yumurtaL’uovole uova

erkek isimler çoğulda dişi olabilir
bazı kelimeler sadece çoğul şekilde olur.
-forbici :makaslar …gibi.


İsimlerden önce:

İfade, mastar fiil, sıfat,belirsiz zarflar, bağlaç,

Bu kolay
Bu zor
Bu mümkündür
Bu imkansız
Muhtemelen bu
Bu olası değil
Gerekli olan
Bu güzel
Bu kötü
Iyi ki
Bu kötü
Bu doğru
Bu haksızlık
Daha iyi
Bundan daha kötü.
Bu zaman hakkında
Zamanı
Bu yazık ki
Bu utanç verici
Yararlıdır
Bu işe yaramaz
Buna değer
È facile che
È difficile che
È possible che
È impossible che
È probabile che
È improbabile che
È necessario che
È bello che
È brutto che
È bene che
È male che
È giusto che
È ingiusto che
É meglio che
È peggio che
È ora che
È tempo che
È un peccato che che
È una vergogna che
È utile che
È inutile that
Vale la pena

 

olmasına rağmen
Rağmen
Bu durumda
Önce
olmadan
Çünkü
Sebbene
Malgrado
Nel caso che
Prima che
Senza che
Perche
bence
Bunu hayal ediyorum
buna inanıyorum
Gerekli olan
Bu mümkündür
Bu muhtemeldir
Ben isterim
korkuyorum
umuyorum
öneririm
ısrar ediyorum
Keşke
Penso che
İmmagino che
Credo that
È necessario che
Può darsi che
È probabile che
Mi piace che
Ho paura che
Io spero(sperare)
Suggerisco(suggerire)
Insisto(insistere)
Desiderio(esiderare)

Deyimsel ifadeler

Deyimsel ifadeler günlük hayatta sık sık kullandığımız alışılagelmiş ifadelerdir.

aç olmakavere fameto be hungry
alışverişe gitmekfare le speseto go shopping
banyo yapmakfare un bagnoto take a bath
dikkat etmekstare attentoto pay attention
doğru olmakfare attenzioneto be right
duş almakfare la docciato take a shower
el sıkışmakdare una stretta di manoto shake hands
fotoğraf çekmekfare una fototo take a picture
hasta olmakstare maleto be ill
hatalı olmakavere tortoto be wrong
ihtiyaçavere bisogno (di)to need
iyi olmakstare beneto be well
iyilik yapmakfare un piacereto do a favor
kahvaltı yapmakfare colazioneto have breakfast
korkmakavere paura (di)to be afraid (of)
sessiz olmakstare zittoto keep quiet
sıcaklamakavere caldoto be hot
sınav olmakdare un esameto take a an exam
soru sormakfare una domandato ask a question
susamakavere seteto be thirsty
uyuklamakavere sonnoto be sleepy
üşümekavere freddoto be cold
yolculuğa çıkmakfare un viaggioto take a trip
Yürüş yapmakfare una passeggiatato take a walk
Ne iş yapıyorsunuz?Che cosa fa?what do you do?
Ben muhasebeciyimİo faccio il cantabileI am an accountant
TANIM EDATLARISIFATLAR

Bir Cevap Yazın