İtalyanca ÖĞREN


İtalyanca gramer içeriğinde kolaylık sağlayacak dersler ve alıştırmalarla sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik hazırladım.
Öncelikle ana başlıklarımızla başlamamız gerekli , zamanla artacak olan derslerimiz ve uygulamalarımız ile konuları pekiştirebilirsiniz.


Gramer konu başlıkları


Alfabe

CÇİ
1. CA,CO,CU KA,KO,KU DİYE OKUNUR.
cattivo—kattivo[kötü]
2.Cİ,CE Çİ,ÇE DİYE OKUNUR.
dieci—-dieçi [on]
3.CİA ÇA

Tanım edatları

italyanca’da kelimeler tek başlarına anlam taşımazlar demiştik.Her sözcükten önce bir articoli, türkçe karşılığı ,TANIMLIK,TANIM EDATLARI ,ARTİKELLER gelir.

İsimler

İtalyanca isimler birkaç kategoriye ayrılır.Bu kategorilerdeki isimlerin bir kısmı çoğul ek almazlar.
Bildiğimiz gibi aynı cins varlıkları belirten isimler cins isimlerdir
Yardımcı fiiller

Essere, dönüşlü fiillerle kullanılır. Nesneye gerek yoktur. Nesneleri almayan fiiller ve hareketi bildiren fiillerle kullanılır.
dönüşlü fiiller=Bu cümlelerin öznesi ve nesnesi aynıdır. (Fiil eyleminden etkilenen ve eylemi yapan kişi,)

Zarflar

İtalyanca zarf bütün dillerdeki gibi  
fiili,sıfatı yada başka bir zarfı nitelerler.
Zarflar yükleme ,nasıl(come?),ne zaman(quando?),nerede(dove?) sorularına cevap verir.
Zarflar, yüklemin anlamını tamamlar

Fiiller


İtalyanca gramer de fiiller bizim dilimizden çok farklı değil İsimlerin yapmış oldukları hareketlerdir.
Fiil ,eylem kelimesidir ve 4 unsura bağlıdır.
 çekim / zamanı anlatmak için gereklidir.Gramer konularımızı tamamıyla anladıktan sonra dersler ile hem ders sonundaki alıştırmaları yapabilirsiniz. Hem de her derste yeni kelimeler öğrenerek cümle kurmaya daha yatkın hale gelirsiniz.

Unutmayın ki yabancı dil nankördür. Onu tekrarlamazsanız çok çabuk unutabilirsiniz. o dille ilgili kitap okuyabilirsiniz.

Öğrendiğiniz dille ligili gazete okuyabilirsiniz….
İtalyanca gramer de İsimler ve nesneler konuları ile ilgili dersler ve yepyeni kelimeler…
İtalyanca gramer konularına alfabe ile başlayalım.


sonraki yazı