İtalyanca geçmiş zaman


İtalyanca tarihsel zaman

imperfetto


  • Historic-Tarihsel geçmiş zamanı belirler.
  • ” istemek” ‘would’ kullanırsak daha istikrarlı bir cümle olur
    Bu zaman çok önemlidir. Bu zaman sık kullanılır.
  • Geçmişte şimdiki zamanı belirtir..
  • Geçmişte devam eden veya alışılmış bir eylemi açıklar.
  • Zaman aralığı yok
İRE
ivo
ivi
iva
ivamo
ivate
ivano
ARE
avo
avi
ava
avamo
avate
avano
ERE
evo
evi
eva
evamo
evate
evano
 .
İo
Tu
Lui/Lei
Noi
Voi
Loro

Essere


 ERE
İo
Tu
Lui/Lei
Noi
Voi
Loro
ero
eri
era
eravamo
eravate
erano
I was
you were
he/she was
we were
You were
they were

Bu zaman ile kullanılan zarflar


bazen
devamlı olarak
Gün ve gün dışarı
arada bir
her zaman
tekrar ve tekrar
her gün
a volte
continuamente
giorno dopo giorno
ogni tanto
semprespesso
spesso tutti i giorni
quotidiano

I played basketball yesterday
Dün basketbol oynadım
 Ho giocato a basket ieri.

Dün basketbol oynadı ve bir zaman aralığı var.


O zaman : Passato prossimo kullanırız.


Basketbol oynamanın bir alışkanlığı (alışkanlık eylemi) vardır ve bu basketbolu sıklıkla oynar.

I used to play basketball when I was young
Ben gençken basketbol oynardım
Giocavo a basket quando ero giovane


Basketbol oynamanın bir alışkanlığı (alışkanlık eylemi) vardır ve bu basketbolu sıklıkla oynar.

 
Geçmişte aynı anda iki eylemi tarif ederken.


eşzamanlı eylem


imperfect+imperfect
imperfect+passato prossimo


While I was a child I saw a big fish
Çocukken büyük bir balık gördüm.
Mentre ero un bambino ho visto un grosso pesce


Sebep ve sonuç


passato prossimo+imperfect


I didn’t come because I was sick.
Gelmedim çünkü hastaydım.
Non sono venuto perché ero malato.


 
Geçmişte meydana gelen ve başka bir olay tarafından kesintiye uğramış olan olaylar ile

‘gibi/iken,ne zaman/sadece bağlaçları kullanılır.


mentre stavo facendo i compiti, arrivava mia madre.
while I was doing my homework, my mother arrived.
ödevimi yaparken annem geldi.


 
Geçmişte bir kişinin ne hissettiğini anlatır.


We were happy
mutluyduk.
Eravamo felici
 
I was sick yesterday .
Dün hastaydım .
Ieri ero ammalato .
 
My son was happy.
Oğlum mutluydu.
Mio figlio era felice.


 
da edatıyla belirli bir zamanı söylerken

ŞİMDİKİ ZAMANGELECEK ZAMAN

Bir Cevap Yazın