İtalyanca geçmiş zaman


Past tense(geçmiş zaman)


İtalyanca geçmiş zaman bir kaç bölüme ayrılıyor. Türkçe’deki gibi…yaptı..yapmıştı..yapmış..

İngilizce’de ‘I am reading’

Türkçe’de ‘okuyorum‘ derken,konuştuğumuz anda kullanılan zamandır.

Okurum”I read book’ derken geniş zaman,alışagelmiş eylemleri içerir.

okudum’ ise geçmiş zaman


İtalyanca geçmiş zaman ‘a ait zamanlar


Simple past tense(passato remoto)

Geçmişte olan ve geçmişte bitmiş olan bir olayı tanımlamak için kullanılır.

Present perfect tense(passato prossimo)

Ne zaman olduğu, nasıl olduğuyla ilgili değil. Şimdiki zamanla alakası vardır.

to have to be +past participle(ortaç)

avere/essere(geniş zaman) + past participle…


Trapassato remoto

Yalnız başına kullanılamayan bir zaman

Yan cümlecikte kullanılır.

Trapassato prosimo(pastperfect tense)

Geçmişte bir etkinliğin sona ermesinden önce gerçekleşen eylemler için kullanılır.

Essere -avare(imperfect form)+past participle…

İmperfetto (historic)

Hayatın hakkında sık sık olan bir şey söylemek istediğinde kullanılır.


simple past tense

passato remoto


Simple past tense(passato remoto)

  • Geçmişte olan ve geçmişte bitmiş olan bir olayı tanımlamak için kullanılır.
  • Zaman kesin zaman.
  • Yardımcı fiil yok.
I
he / she /it
we /you / they
yaşadım
yaşadım
yaşadım


İo
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro
ARE
Ai
Asti
é
Ammo
Aste
Arono
ERE
Ei
Esti
é
Emmo
Este
Erono
İRE
İi
İsti
Í
immo
iste
irono

verb stem+ past endingfiil kökü+geşmiş zaman eki


İtalyanca sözcük ile örnek


live=abitare
YOU LİVED/sen yaşadın.
abit+asti=abitasti


io          
tu          
lui,lei      
noi        
voi        
loro      
abitai
abitasti
abité
abitammo
abitaste
abitarono

OLUMLU


Subject+verb+objectÖZNE+FİİL+NESNE


iomangiaisushi
BENYEDİMSUŞİ
Iatesushi

Kelime sıralamasına bakarsak , İngilizce cümle yapısına daha yakın olduğunu görüyoruz. Biz tabii ki ‘ben yedim suşi’ demeyiz. Ben suşi yedim…


OLUMSUZ


Subject+non+verb+object
ÖZNE+NON+FİİL+NESNE


İo non mangiai sushi
I didn’t eat sushi.
Ben suşi yemedim.


SORU CÜMLESİ


verb+object
FİİL+NESNE


Mangiai sushi?
suşi yedin mi?
Did you eat sushi?


İki zaman arasındaki fark


Passato remoto:Geçmişte olmuş .BİTMİŞ
simple past(passato remoto) Literatürde en yaygın olanıdır. Nadiren konuşma dilinde kullanılır.


Passato prossimo : Geçmişte olmuş.EYLEM DEVAM EDİYOR.
Presente perfect (passato prossimo)konuşulan dilde daha yaygındır.
 
 


PASSATO remoto düzensiz fiiller


1.ve 3.tekil ve 3.çoğul şahıs=harf ‘s’ olarak değişir.
chiudere,correre,perdere,decidere,piangere,ridere,vincere,sorridere
chied-ere
chies-i
chied-esti
chies-e
chied-emmo
chied-este
chies-ero
1.3.tekil ve 3.çoğul şahıs. harf çift yazılır.
venere,venire,
Ten-ere
tenni
tenesti
tenne
tenemmo
teneste
tennero
rispondere ,accendere,prendere,=1. ve 3. tekil ve 3. çoğul şahıs. ‘nd’ :’s’ diye değişir.
Rispond-ere
risposi
rispondesti
rispose
rispondemo
rispondeste
risposero
dire,leggere,scrivere,=1. ve 3.tekil ve 3.çoğul şahıs sessiz harf :‘ss’ diye değişir.
scrivv-ere
scrissi
scrivesti
scrisse
scrivemmo
scriveste
scrissero
piacere,nascere=1.3.tekil ve 3. çoğul şahıs. ‘qu’ eklenir
piac-ere
piacqu-i
piac-esti
piacqu-e
piac-emmo
piac-este
piacqu-ero
mettere,fare.sapere,stare,avere,bere,vedere,conoscere,spegnere,dare
1.,3.tekil ve 3.çoğul şahıs.fill kökü tamamen değişir.
mett-ere
mis-i
mett-esti
misi-e
mett-emmo
mett-este
mis-ero


Bir Cevap Yazın