etrafımızdaki yerler


etrafımızdaki yerler dersimizde etrafınızdaki yerler hakkında çalışmalar yapıyoruz.
Öğrendiğiniz yeni kelimeleri, yavaş yavaş etrafınızda gördükleriniz ile alıştırmalar…basit cümleler kurarsanız daha iyi öğrenirsiniz.
 


Tahıl ambarı
anıt
avlu
bakanlık
bakkal
banka
bank
bar
belediye binası
bina
cadde
cadde,sokak
cami
çeşme
çiftlik
dükkan
eczane
elçilik
ev
fabrika
fırın
garaj
hastane
Tahıl ambarı
anıt
avlu
bakanlık
bakkal
banka
bank
bar
belediye binası
bina
cadde
cadde,sokak
cami
çeşme
çiftlik
dükkan
eczane
elçilik
ev
fabrika
fırın
garaj
hastane

Biraz uzun bir tablo…yavaş yavaş ..cümle kura kura ezberleyebilirsiniz.

havaalanı
hayvanat bahçesi
iskele
istasyon
kafe
kaldırım
kale
kasap
katedral
kışla
kilise
kitapçı
konsolosluk
köşe
köprü
köy

kule
kulube
liman
mezarlık
sinema
rıhtım
şehir merkezi
kuru temizlemeci
otel
mağara
kütüphane
market
meydan
müze
saray
park

postane
hapishane
restaurant
okul
sinagog
stadyum
süpermarket
tapınak
tiyatro
şehir
trafik lambası
üniversite
yaya geçidi
yaya geçidi
yol
l’aeroporto
lo zoo
il molo
la stazione
il caffé
il marciapiede(marçapiede)
il castello(kastello)
la macelleria(maçeleriya)
il duomo
la caserma(kazerma)
la chiesa(çiyesa)
la libreria
il consolato(konsolato)
l’angolo
il ponte
il villaggio(villaco)

la torre
la capanna(kapanna)
il porto
il cimitero(çimitero)
il cinema(çinema)
il molo
il centro
la tintoria
l’albergo (m)
l’osteria
la biblioteca(bibloteka)
il mercato(merkato)
la piazza
il museo
il palazzo
il parco

l’ufficio postale
la prigione
il ristorante
la scuola
la sinagoga
lo stadio
il supermercato
il tempio
il teatro
la città(çita)
il semaforo
l’università (f)
le strisce
il passaggio pedonale
la via

Etrafınızdaki yerler ile ilgili cümleler kuralım.
Basit cümleler ile başlayalım ve zorlaştıralım.
Buraya kadar geldiğinize göre konuları çalışmayı bitirdiğinizi ve derslerde tekrar ettiğinizi umuyorum.


Bu çocuklar okula gidiyor.
Questi bambini vanno a scuola.
These kids are going to school.
 
 
 
 
Bu çocuklar trafik ışığı kurallarını takip etmişlerdir.
Questi bambini hanno seguito le regole del semaforo.
These children have followed the rules of the traffic light.
 


Kelimeleri renklendirdim..üç dili karşılaştırabilirsiniz…

Bu gençler üniversiteye gidiyorlar.
Questi giovani vanno all’università.
These young people are going to college.
 
Bu üniversite öğrencileri haftasonu boyunca dans ediyor.
Questi studenti universitari stanno ballando nel fine settimana.
These college students are dancing over the weekend.


Bu tatilde gittiğimiz otel şehir merkezindeydi.
L’hotel in cui siamo andati in questa vacanza era nel centro della città.
The hotel we went to on this vacation was in the center of the city.

Bu tapınak ünlü Narita tapınağıdır.
Questo tempio è il famoso tempio di Narita.
This temple is the famous temple of Narita.


Ali dükkana gitti.
Ali andò al negozio.
Ali went to the store.
 
Ayşe bakkalagitti.
Ayşe andò al la drogheria.
Ayşe went to the grocery store.


Merhaba
!ciao!(çaav)
Adresini söyler misin? Sana gelmek istiyorum.
Puoi dirmi il tuo indirizzo? Voglio venire da te.
Can you tell me your address? I want to come to you.
 
Tiyatronun yakınındayım.
Sono vicino al teatro.
I’m near the theater.
 
Hangi tiyatro?
quale teatro?
Which theater?
 
Sen biliyorsun , evim caminin yanındaki belediye binasının arkasındaki 5. caddede.
Sai, la mia casa si trova sulla quinta strada dietro al municipio, vicino alla moschea.
You know , my home is on the 5th street behind the town hall next to the mosque.
 


etrafımızdaki yerler ile ilgili ufak bir kelime testi..


kütüphane

la biblioteca

la piazza

la tintoria

konsolosluk

lo stadio

le strisce

il consolato

sinema

l’osteria

il duomo

il cinema

kilise

il porto

la chiesa

la arena

la banca

belediye binası

banka

ev

il municipio

belediye binası

şehir

sokak

liman

kilise

liman

la stazione

il porto

il mercato

il museo

il palazzo


Doğa isimleri

Giyim eşyaları


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.