İtalyanca dilek kipi

İtalyanca dilek kipi

Subjunctive mood


İtalyanca dilek kipi

İtalyanca dilek kipi bir ruh halini yansıtır.
dilekler, arzu, korku, umut, şüphe


Bir cümlede dilek kipi kullanmak istersek, öznelerin farklı olması gerekir.


ÖRNEĞİN
I hope you will forgive me.
Umarım beni affedersin.
Spero mi perdonerai
 
Hope(ummak): umuyorum
Forgive(affetmek): affetmesini istediğim kişi .Öyleyse iki özne vardır.


İtalyanca dilek kipi bazı bölümlere ayrılıyor . Zamanlara göre sınıflandırılıyor.

present subjunctive(şimdiki zaman dilek kipi)
past subjunctive(geçmiş zaman dilek kipi)
imperfect subjunctive
trapassato subjunctive


Şimdiki zaman -dilek kipi


Şimdiki zaman dilek kipinin olumlu olumsuz hallerini ve hangi anlamlarda kullanıldığını görelim.
 


AreEreIre
 İo
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro
i
i
i
iamo
iate
ino
a
a
a
iamo
iate
ano
a
a
a
iamo
iate
ano

Yardımcı fiilerin çekimleri


Essere
Şimdiki zaman
Avere
Şimdiki zaman
ben
Sen
O
Biz
Sen
Onlar
Che io sia
Che tu sia
Che lui/lei sia
Che noi siamo
Che voi siate
Che loro siano
İo abbia
Tu abbia
Lui/lei abbia
Noi abbiamo
Voi abbiamo
Loro abbiamo
Sahibim
Sahipsin
O sahip
Sahibiz
Sahipsiniz
Onlar sahip

Olumlu


Fiil+Özne+fiil+nesne/tümleç

Spero che+tu+vinca+la partita


ÖRNEĞİN
I hope that you win the game
Umarım oyunu kazanırsın
Spero che tu vinca la partita
 
I think that she sleeps.
Sanırım uyuyor.
Penso che lei dorma.
 
I believe that they come earlier
Daha önce geldiklerine inanıyorum
Credo che vengano presto.


Olumsuz


Fiil+Özne+non+fiil


ÖRNEĞİN
Credo che+ loro+non+vengano+in ritardo.
I think that+they+do not+come+late
Ben geç kalmadıklarını düşünüyorum.
 
Suggerisco+tu+non +vada+presto.
I suggest you do not go early.
Erken gitmemenizi öneririm.


Eğer ana cümleler fiile arzu, korku, umut, şüphe, tercih bu duyguları uyandırtırsa : yan cümle dilek kipi olarak kullanacaktır.


ÖRNEĞİN
I hope she stay more
Umarım daha fazla kalır
Spero che rimanga di più

I hope the teacher give good grades.
Umarım öğretmen iyi notlar verir.
Spero che l’insegnate dia buoni voti.

ı would like to go to Disneyland.
Disneyland’a gitmek istiyorum.
Vorrei andare a Disneyland.


Dolaylı soru cümleleri,


ÖRNEĞİN
I ask you that how much is this car
Sana bu arabanın ne kadar olduğunu soruyorum
Ti chiedo quanto costa questa macchina

I ask what language you speaks
Hangi dili konuştuğunu soruyorum
Chiedo che linua parli


Tavsiye ve fikir için


ÖRNEĞİN
Vorresti ballare con me?
Benimle dans etmek ister misin?
Would you like to dance with me?


Istek için


ÖRNEĞİN
I would like to have green tea.
Yeşil çay istiyorum.
Mi piacerebbe avere il tè verde.


Geçmiş zaman dilek kipi

Past subjunctive


EĞER-SE


Ana cümle :present,future,past
Yan cümle :present conjuctive(eğer zaman periyodu ana cümle ile aynıysa)


Se+şimdiki+şimdiki


ÖRNEĞİN
If she sleeps well,she will come with you
Eğer iyi uyursa, seninle gelecek
Se dorma bene,lei venga con te.


tahmin


Se+gelecek+gelecek


ÖRNEĞİN
İf they will wake early,they will catch the train
Erken kalkacaklarsa, treni yakalayacaklar.
Se si sveglieranno presto,prenderanno il treno.


Ana cümle :present,future,past
Yan cümle : past conjunctive(eğer zaman periyodu ana cümlenin önünde ise)


essere
Passato(geçmiş)
Che io sia stato
Che tu sia stato
Che lui/lei sia stato
Che noi siamo stati
Che voi siate stati
Che loro siano stati
That I was
That you were
That he/she was
That we were
That You were
That they were
Olduğum
Olduğun
O oldu
Olduğumuz
Olduğun
Onlar vardı

İmperfect subjunctive


İtalyanca dilek kipi sınıflarından bu kip : duygu durumu, hiçbir şeyden emin olmadığınız bir cümleyi ifade eder.
Gelecek mi?
Gelirse ..
Geldiği durumda …


Ana cümle :present perfect,imperfect ,conditional
“‘ Se “‘ eğer”cümlesiyle hayali durumları ifade edin
 
Ana cümlenin fiili:Dilek kipinde
Yan cümlenin fiili: imperfetto dilek veya trapassato dilek kipindedir.


Cümlede
Olasılık varsa :imperfetto dilek kipi kullanılır.


AreEreİre
 İo
Tu
Lui/lei
Noi
Voi
Loro
Ssi
Ssi
Sse
Ssimo
Ste
Ssero
Ssi
Ssi
Sse
Ssimo
Ste
Ssero
Ssi
Ssi
Sse
Ssimo
Ste
Ssero

ÖRNEĞİN
I thought that she was rich.
Zengin olduğunu düşündüm.
Pensavo che fosse ricca.
 
I thought ıt was black
Siyah olduğunu düşündüm
Pensavo che fosse nero
 
I thought they were cleaned.
Temizlendiklerini sanıyordum.
Pensavo che loro fossero pulissero


essere
imperfetto
That I was
That you were
That he/she was
That we were
That you were
That they were
Che io fossi
Che tu fossi
Che lui/lei fosse
Che noi fossimo
Che voi foste
Che loro fossero

Trapassato subjunctive


Gerçek olmayan bir durum varsa: trapassato dilek kipi kullanılır.


Avere-essere(imperfetto dilek.)+past participle(ortaç)


Avere
İmperfetto subj.
FiilEssere
İmperfetto subj.
Fiil
Avessi
Avessi
Avesse
Avessimo
Aveste
Avessero
Bevuto
Bevuto
Bevuto
Bevuto
Bevuto
Bevuto
Fossi
Fossi
Fosse
Fossimo
Foste
Fossero
 Venuto/a
Venuto/a
Venuto/a
Veniti/e
Veniti/e
Veniti/e

essere
Trapassato
Che io fossi stato
Che tu fossi stato
Che lui/lei fosse stato
Che noi fossimo stati
Che voi foste stati
Che loro fossero stati
Olmuştum
Olmuştun
olmuştu
olmuştuk
Olmuştunuz
olmuştular
That I had been
That you had been
That he/she had been
That we had been
That you had been
That they had been

ÖRNEĞİN
I was hope he had learned italian
İtalyanca öğrendiğini umuyorum
Speravo che avesse imparato l’İtaliano.
 
I was afraid that he had not learned İtalian
İtalyanca’yı öğrenemediğinden korktum.
Avevo paura che non avesse imparato l’İtaliano.

GELECEK ZAMANEMİR KİPİ

Bir Cevap Yazın