İtalyanca ders 5

SORULAR

Bu kimdir?


İtalyanca ders 5 ‘ de konumuz soru kalıplarından ‘KİM?’


  • İtalyanca var olma, İtalyanca ders 5
  • İtalyanca ders 5
  • İtalyanca ders 5

Questo è un’insegnate
Questo è un figlio
Questa è una figlia
Questo è uno studente
Questa è una studentessa
Questa è una donna
Questa è un’uomo
Questa è il signor Alfredo
Questa è la signora Adriana.
bu bir öğretmendir
Bu bir erkek çocukdur.
bu bir kız çocuktur.
bu bir öğrencidir.
Bu bir öğrencidir.
Bu bir kadındır.
Bu bir adamdır.
Bu bay Alfredo’dur.
Bu bayan Adriana’dır.

İtalyanca ders 5 test:


ALIŞTIRMA

A.Aşağıdaki sorulara parantez içinde gösterilen sözcükleri kullanarak cevap veriniz.

Örnek= chi è questo (figlia)
Questa è una figlia
1. chi è questo? (donna)
2- chi è questo?(adam)
3- chi è questo? (Alfredo)
4- chi è questo? (kız öğrenci)
5- chi è questo? (öğretmen)
6- chi è questo? (Ayşe)
7- chi è questo?(erkek öğrenci)
8- chi è questo?(Adriana)

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.
1.Chi è……..?
2-quest’ è…….uomo
3——–è la signora Adriana.
4-Questa ……..donna.
5-Questo è…..figlio.

C-Bu cümleleri Türkçe’ye çeviriniz.
1.Chi è questo?
2-Questa è una borsa.
3-Questo è il signor Alfredo.
4-Questa è uno studente
5.Questo è un’insegnante.

D.Bu cümleleri İtalyanca’ya çeviriniz.
1.Bu Adriana’dır.
2.bu nedir?
3.Bu bir resimdir.
4.Bu bir kitaptır.
5.Bu bir kuştur.
6.Bu bir adamdır.

CEVAPLAR

A.1.Questaè una donna
2.Questa è un’uomo
3.Questa è il sàgnor Alfredo
4.Questa è una studentessa
5.Questo è un’ànsegnante
6.Questa è la signora Ayşe
7.Questo è uno studente
8.Questa è la signora Adriana
B.1.Chi è questo?
2.Quest’ è un’uomo
3.Questa è la signora Adriana
4.Questa è una donna
5.Questo è un figlio.
C.1.Bu kimdir?
2.Bu bir çantadır.
3.Bu bay Alfredo’dur
4.Bu bir öğrencidir.
5.Bu bir öğretmendir.
D.1.Questa è la signora Adriana.
2.Che cos’è questo?
3.Questo è la pittura.
4.Questo è un libro.
5.Quest’ è un’ora.
6.Questo è un’uomo.

İtalyanca ders 5

Bu nedir?

İtalyanca ders 5

Sıfatlar


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.