İtalyanca ders 3


İŞARET ZAMİRLERİ


İtalyanca ders 3 ‘de : bir şeyin ne olduğunu tanımlıyoruz. Bu nedir? Sorusunu cevaplandırıyoruz. Arzu ederseniz daha fazla kelime öğrenmek isterseniz etrafınızdaki eşyalarla başlayabilirsiniz ve bu şudur…bu budur diye çalışabilirsiniz.


  • İtalyanca ders 3
  • İtalyanca ders 3

Dişil yada eril isimlerin eklerini önceki derslerimizde görmüştük.Böylece ön bilgilerimizle burayı daha rahat anlayabiliriz.Yukarıda gördüğümüz gibi
sandalye – dişil – f -la sedia -bir sandalye – una sedia.


Questo/questa/quest’ = bu


Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz. İşaret zamirleriyle oluşan bir cümle…
en basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’

İŞARET ZAMİRİ bölümünde gördüğümüz gibi,


BU BİR çiçektir.
Çiçek(f):fiore
Bu:questa
dır:é

QUESTA É UN FİORE​


Bu bir çiçekdir
bu bir evdir.
Bu bir kitaptır.
Bu bir kedi(f)dir.
Bu bir kapı(f)dır.
Bu bir masadır.
Bu bir köpek(m)dir
Bu bir kuşdur.
Bu bir yatakdır.
Bu bir saatdir.
Bu bir radyodur.
Bu bir cetveldir.
Bu bir vazodur.
çiçek(m)
ev(f)
kitap(m)
kedi(f)
kapı (f)
masa(m)
köpek(m)
kuş (m)
yatak(m)
saat(f)
radyo (m)
cetvel(f)
vazo(m)
QUESTO è un flore
QUESTA è una casa
QUESTO è un libro
QUESTA è una cagna
QUEST’ è un’uscio
QUESTO è un tavolo
QUESTO è un cane
QUEST’ è un’uccello
QUESTO è un letto
QUEST’ è un’ora
QUESTO è un radio
QUESTA è una riga
QUESTO è un vaso

İtalyanca ders 3 test:


ALIŞTIRMA

A. Aşağıdaki sözcüklerle örnekte gösterilen tipte cümleler yapınız.
kitap / libro
QUESTO è un libro

2. ev.
3. kapıkuş.
4. yatak.
5. saat
6.cetvel
7.masa

B. Bu cümlelerin okunuşlarını yazınız.
1.Questo è un cane
2- Quest’ è un’uccello
3-Questa è un’uscio
4- Questa è una riga
5-Questo è un vaso
6-Questo è un letto

C- Boş bırakılan yerlere questo,quest’,questa sözcüklerinden uygun olanını yazınız.

……è un flore
2……..è una casa
3……..è una cagna
4……..è un tavolo
5……..è una matita
6……..è una gatto

D- Bu cümlelerin Türkçe’lerini yazınız.
1.Questa è una sedia
2.Quest’ è un’ora
3.Questo è un radio
4.Questa è una gatta
5.Questo è un lapis

E-Aşağıdaki cümlelerin İtalyanca’larını yazınız.
1.Bu bir köpek(m)
2.Bu bir cetvel
3.Bu bir yatak
4.Bu bir kuş
5.Bu bir ev
6.Bu bir çiçek

CEVAPLAR

A. Questa è una casa
Quest’ è un’uscio
Quest’ è un’uccello
Questo è un letto
Quest’ è un’ora
Questa è una riga
Questo è un tavolo

B.Kuesto e un kane
kuest e un uçello
kuesta e un uşo
Kuesta e una riga
Kuesto e un vazo
Kuesto e un letto

C. Questo è un flore
Questa è una casa
Questa è una cagna
Questo è un tavolo
Questa è una matàta
Questo è un gatto

D -Bu bir sandalyedir
Bu bir saattir
Bu bir radyodur
Bu bir dişi kedidir
Bu bir kurşun kalemdir

E .Questo è un cane
Questa è una riga
Questo è un letto
Quest’ è un’uccello
Questa è una casa
Questo è un flore


İtalyanca ders 3

Tanım edatları

İtalyanca ders 3

Bu nedir?


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.