İtalyanca ders 3


İŞARET ZAMİRLERİ


İtalyanca ders 3 ‘de : bir şeyin ne olduğunu tanımlıyoruz. Bu nedir? Sorusunu cevaplandırıyoruz. Arzu ederseniz daha fazla kelime öğrenmek isterseniz etrafınızdaki eşyalarla başlayabilirsiniz ve bu şudur…bu budur diye çalışabilirsiniz.


  • İtalyanca ders 3, Hayvanların isimleri
  • İtalyanca ders 3

Dişil yada eril isimlerin eklerini önceki derslerimizde görmüştük.Böylece ön bilgilerimizle burayı daha rahat anlayabiliriz.Yukarıda gördüğümüz gibi
sandalye – dişil – f -la sedia -bir sandalye – una sedia.


Questo/questa/quest’ = bu


Bu bölümde yavaş yavaş cümlelere geçiyoruz. İşaret zamirleriyle oluşan bir cümle…
en basit cümle ‘’ BU BİR…DİR’’


İŞARET ZAMİRİ bölümünde gördüğümüz gibi,

BU BİR çiçektir.
Çiçek(f):fiore
Bu:questa
dır:é

QUESTA É UN FİORE​


Bu bir çiçekdir
bu bir evdir.
Bu bir kitaptır.
Bu bir kedi(f)dir.
Bu bir kapı(f)dır.
Bu bir masadır.
Bu bir köpek(m)dir
Bu bir kuşdur.
Bu bir yatakdır.
Bu bir saatdir.
Bu bir radyodur.
Bu bir cetveldir.
Bu bir vazodur.
çiçek(m)
ev(f)
kitap(m)
kedi(f)
kapı (f)
masa(m)
köpek(m)
kuş (m)
yatak(m)
saat(f)
radyo (m)
cetvel(f)
vazo(m)
QUESTO è un flore
QUESTA è una casa
QUESTO è un libro
QUESTA è una cagna
QUEST’ è un’uscio
QUESTO è un tavolo
QUESTO è un cane
QUEST’ è un’uccello
QUESTO è un letto
QUEST’ è un’ora
QUESTO è un radio
QUESTA è una riga
QUESTO è un vaso

İtalyanca ders 3 konuyla ilgili test:


DERS 2DERS 4


Bir Cevap Yazın