İtalyanca ders 20

İyelik zamirleri,İyelik sıfatları


İtalyanca ders 20 ‘de konumuz zamirler arasından iyelik zamirleri ve iyelik sıfatları ile ilgili cümleler kuruyoruz.


  • İtalyanca ders 20
  • İtalyanca ders 20
  • İtalyanca ders 20
  • İtalyanca ders 20

TEYZE la zia/le zie


İyelik Zamirleri


Dişi/tekil-çoğulEril/tekil-çoğul
Bu benimdirQuesta è la mia-le mieQuesto è il mio-i miei
Bu senindir.Questa è la tua-le tueQuesto è il tuoww-i tuoi
Bu onundur.Questa è la sua-le sueQuesto è il suo-i suoi
Bu bizimdir.Queste sonola nostra le nostreQuesti sono il nostro-i nostri
Bu sizindir.Queste sono la vostra-le vostreQuesti sono il vostro-i vostri
bu onlarındır.Queste sono la loro-le loroQuesti sono il loro-i loro

İyelik Sıfatları


DİŞİ
Bu araba benimdir.Quest’auto è la mia
Bu araba senindir.Quest’auto é la tua.
Bu araba onundur.Quest’auto é la sua.
Bu araba bizimdir.Quest’auto è la nostra.
Bu araba sizindir.Quest’auto è la vostra
bu araba onlarındır.Quest’auto è la loro

ERİL
Bu benim arabalarımdır.Quest’auto è il mio
Bu senin arabalarındır.Quest’auto é il tuo.
Bu onun arabalarıdır.Quest’auto é il suo.
Bu bizim arabalarımızdır.Quest’auto è il nostro.
Bu sizin arabalarınızdır.Quest’auto è il vostro
bu onların arabalarıdır.Quest’auto è il loro

benim kovam(m).
il mio secchio
benim kovalarım
i mioi secchi
senin dükkanın(m)
il tuo negozio
senin dükkanların
i tuoi negozi
Onun dolmakalemi(f)
la sua penna
Onun dolmakalemleri
le sue penne
Bizim bahçemiz(m)
Il nostro giardino
Bizim bahçelerimiz
i nostri giordini
sizin gömleğiniz(f)
la vostra camicia
sizin gömlekleriniz
le vostre camicie
onların vazosu(m)
il loro vaso
onların vazoları
i loro vasi

Konuyla ilgili başka cümleler..


Bu,onun erkek kardeşidir.
Questo è il suo fratello.

Bu,onun kız kardeşidir.
Questa è la sua sorella.

Bu onun evidir.
Questa è la sua casa.

Bu bizim yatağımızdır.
Questo è il nostro letto.

Bu onların bisikletidir.
Questa è la loro bicicietta.

Bu benim teyzemdir.
Questa è la mia zia.

Bu sizin sandalınızdır.
Questa è la vostra barca.


Bu benim arabamdır.
Questa é la mia auto.


Bu senin arabandır.
Questa é la tua auto.
Buda seninki.
Questa é la tua.


O onun arabasıdır.
Quella è la sua auto.


oradaki onunki
quella è la sua(konuşana dinleyene uzak)


İtalyanca ders 20 test


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki cümleleri iyelik zamiri haline getiriniz.
Bu benim arabamdır
Questa é mia casa
Bu seninki
Questa é tua.

1.Bu senin çiçeğin/bu onunki
2.Şu onun gömleğidir./bu benimki
3.Bu onların kedileridir./bu sizinkiler
4.Bu dükkan benimdir./bu seninki
5.Bu sizin dükkanınızdır./bu benimki
6.O bizim köpeğimizdir./bu sizinki
7.Şu senin yatağındır./bu benimki


B.Boşlukları çoğul ya da tekil olarak doldurunuz.
1.Questa è ….gatta/benim
2.Questa è ….. porta/senin
3.Questi sono …..libri/benim
4.Questi sono ….cane/senin
5.Questo è … radi/onun
6.Questa è … gatta./bizim
7.Questa è … casa/bizim

CEVAPLAR

A.
1. Questo è il tuo fiore / questo è il suo
2. Questa è la sua camicia. questa è mia
3. Questo è il loro gatto. / questo é vostro
4. Questo negozio è il mio. questo è tuo
5. Questo è il tuo negozio. questo è mio
6. Lui è il nostro cane. questo è tuo
7. Questo è il tuo letto. questo è mio


B
1.Questa è mia gatta/benim
2.Questa è tua porta/senin
3.Questi sono miei libri/benim
4.Questi sono tuo cane/senin
5.Questo è suo radi/onun
6.Questa è nostra gatta./bizim
7.Questa è vostra casa/bizim


Sormak fiili-şimdi edatı

Selamlaşmalar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.