İtalyanca ders 17

FİİLLERLE CÜMLELER


İtalyanca ders 17 de filler ile beraber olumlu,olumsuz,soru cümleleri kuruyoruz.


  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17
  • İtalyanca ders 17

Fiiller ile şu ana kadar bir kaç türde cümle yaptık.Daha önceki derslerimizde olumlu olumsuz ,sıfatlarla cümleler yapmıştık .

Şimdi italyanca ders 17 ‘de fiilleri kullanarak olumsuz cümleler yapalım.


yardımcı fiiller


essere
sono
sei
è
siamo
siete
sono
avere
ho
hai
ha
abbiamo
avete
hanno
stare
sto
stai
sta
stiamo
state
stanno

Bildiğimiz gibi;
hayır=no
evet=si
Ve cümle içersinde olumsuzluk eki olan ‘non’ kullandık.
Örneklere başlayalım.


OLUMLU – OLUMSUZ


Polis bir mektup yazıyor. – Polis bir mektup yazmıyor.
La polizia sta scrivendo una lettera. – La polizia non sta scrivendo una lettera.

Öğretmen bir pencere açıyor. – Öğretmen bir pencere açmıyor.
L’insegnante sta aprendo una finestra  .- L’insegnante non sta aprendo una finestra

Alan bir gazete yazıyor.- Alan bir gazete yazmıyor.
Alan sta scrivendo un giornale. -Alan non sta scrivendo un giornale.

Çocuklar bisiklet ile geliyorlar. -Çocuklar bisiklet ile gelmiyorlar.
Bambini stanno venendo con la bicicletta. -Bambini non stanno venendo con la bicicletta.

Ben iki kuş görüyorum. -Ben iki kuş görmüyorum.
İo sto vedendo due uccello. -İo non sto vedendo due uccello.

Kadın bir tabak ve iki çatal getiriyor. Kadın bir tabak ve iki çatal getirmiyor.
La donna sta portando un piatto e due forchetta . La donna
non staportando un piatto e due forchetta

Selam,ben bir kaşık getiriyorum . Selam,ben bir kaşık getirmiyorum.
Salve, sto portando un cucchiaio. -Salve, non sto portando un cucchiaio.

Benim babam bir bisiklet satın alıyor.- Benim babam hiçbir bisiklet satın almıyor.
Mio padre sta comprando una bicicletta. -Mio padre non acquista alcuna bicicletta.

Öğrenci bir durağı gösteriyor.- Öğrenci bir durağı göstermiyor.
Lo studente sta mostrando una fermata. -Lo studente sta mostrando una fermata.
 
Öğrenciler hiçbir kitap satın almıyorlar. La studentessa non sta comprando alcuna libro.
Adam babası ile gelmiyor. L’uomo non sta venendo con suo padre.
 


OLUMSUZ CÜMLELER


Babam bir paket ile gelmiyor. Mio padre non sta venendo con il(col)pacchetta
Çocuk deftere yazmıyor. Il bambino non sta scrivendo a un libro.
Kadın koltukta oturmuyor. La donna non sta sedendo sul la sedia.
 
Yaşlı adam araba ile gelmiyor. L’uomo vecchio non sta venendo con la auto.
Genç doktor buzdolabı satın almıyor. İl medica giovane non sta comprando il frigo.
Gençler kahve içmiyor. Ragazze non stanno bevendo il caffé


SORU CÜMLELLERİ


Alan dürbün ile bakıyor. Alan dürbün ile bakıyor mu?
Alan sta guardano il binocolo .Sta guardando il binocolo?

Adam araba ile geliyor.       Adam araba ile geliyor mu?
L’uomo sta venendo con l’auto.       Sta l’uomo venendo con l’auto?
 
Çocuk yumurta yiyiyor.         Çocuk yumurta yiyiyor mu?
İl figlio sta mangiando un uovo.        Sta il figlio mangiando un uovo?

Çocuk resim çiziyor.         Çocuk resim çiziyor mu?
İl figlio sta disegnando una pittura.        sta il figlio disegnando una pittura?


İtalyanca ders 17 test:


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki cümleleri italyanca’ya çevirip,olumsuz yapınız..
1.Adam resim çiziyor.
2.Kadın otobüsü gösteriyor.
3.Çocuk korkuyor.
4.Adam araba satın alıyor.
5.Çocuk yemek yiyiyor.
6.Öğrenci otobüs ile geliyor.
7.Kadın ve kızı tabakları yıkıyor.

8.Gençler evi gösteriyor.
9.Polis bir paket ile geliyor.
10.Kadın sandalyede oturuyor.
11.Adam ve kadın korkuyor.
12.Dolabı açıyorum.
13.Genç kadın mektup yazıyor.
14.Terzi anahtar ile geliyor.

​B.Aşağıdaki cümleleri olumlu yapınız.

1. La madre non sta mangiando.
2. Lo studente non sta sedendo con l’insegnante.
3. La polizia non sta mostrando una fermata
4. La ragazza non sta mostrando un uccello.
5. L’uomo non sta mostrando le stanze.
6. Il bambino non sta guardando la finestra.
7. La donna e l’uomo non sta venendo con il pacchetto.

C.Aşağıdaki cümleleri İtalyanca’ya çevirip,soru cümlesi yapınız.
1.Bay Alan bir bisiklet satın alıyor.
2.Erkek öğrenci odaya geliyor.
3.Annem bir gömlek satın alıyor.
4.Doktor masada oturuyor.
5.Terzi ceketi gösteriyor.
6.Adam eşine çiçek satın alıyor.
7.Kız çocuk kediyi yıkıyor.

CEVAPLAR

A.
1.L’uomo sta disegnando una foto.L’uomo non sta disegnando una foto.
2.La donna sta mostrando l’autobus.La donna non mostra l’autobus.
3 Il bambino sta spaventando.Il bambino non sta spaventando.
4.L’uomo sta comprando una macchina.L’uomo non sta comprando una macchina.
5.Il bambino sta mangiando.Il bambino non sta mangiando.
6.Lo studente sta arrivando con l’autobus.Lo studente non sta arrivando con l’autobus.
7.La donna e sua figlia stanno lavando i piatti.La donna e sua figlia non stanno lavando i piatti.

8.I giovani stanno mostrando la casa. I giovani non stanno mostrando la casa.
9.La polizia é venendo con un pacco. La polizia non é venendo con un pacco
10.La donna sta sedendo sul la sedia. La donna non sta sedendo sul la sedia.
11.L’uomo e la donna stanno spaventando.L’uomo e la donna non stanno spaventando.
12.Sto aprendo l’armadio. Non Sto aprendo l’armadio.
13.La giovane donna sta scrivendo una lettera.La giovane donna non sta scrivendo una lettera.
14.Il sarto sta venendo con la chiave.Il sarto non sta venendo con la chiave.

B.

1. La madre sta mangiando.Annem yiyiyor..
2. Lo studente è seduto con l’insegnante.Öğrenci öğretmenle oturuyor.
3. La polizia sta mostrando una fermata.Polis bir durağı gösteriyor.
4. La ragazza sta mostrando un uccello.Kadın bir kuş gösteriyor.
5. L’uomo sta mostrando le stanze.Adam odaları gösteriyor.
6. Il bambino sta guardando la finestra.Çocuk pencereye bakıyor.
7. La donna e l’uomo sta venendo con il pacchetto.Kadın ve adam paketle geliyorlar.C.
1. Il signor Alan sta comprando una bicicletta .    il signor Sta Mr. Alan comprando una bicicletta?
2. Il bambino sta venendo nella stanza .   Sta Il bambino venendo nella stanza?
3. Mia madre sta comprando una maglietta.    Sta Mia madre comprando una maglietta?
4. Il dottore sta sedendo al tavolo.     sta Il dottore sedendo al tavolo?
5. Il sarto sta mostrando la giacca.     sta Il sarto mostrando la giacca.?
6. L’uomo sta comprando fiori per sua moglie.     sta L’uomo comprando fiori per sua moglie.?
7. La ragazza sta lavando il gatto.     sta La ragazza lavando il gatto.?


Fiiller ile cümleler

Sahip olma fiili


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.