İtalyanca ders 16

FİİLLERLE CÜMLELER


İtalyanca ders 16 ile fiillere devam ediyoruz ve yeni kelimeler öğreniyoruz.


  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16
  • İtalyanca ders 16

Şu ana kadar derslerimizde 100 ‘e yakın kelime öğrendik.Yavaş yavaş artık günlük yaptıklarımızla ilgili cümleler kurabiliyoruz.


Bu dersimizde fiillere devam ediyoruz.


Çocuk fareden korkuyor.

il bambino sta temendo dal topo.

Adam bardaktan su içiyor.

L’uomo sta bevendo l’acqua dalla tazza.

öğretmenler geliyorlar

gli insegnanti stanno venendo

erkek çocuklar yazıyorlar

İ bambini stanno scrivendo.

Polisler gidiyorlar.

Le polizie stanno andando.

Ali bir sandalye getiriyor.

Ali sta portando una sedia.

Erkek çocuk resmi getiriyor.

il bambino sta portando la pittura.

Adriana bir kalemi gösteriyor.

Adriana sta mostrando la matita.

Çocuklar kapıyı açıyorlar

i bambini stanno appendo la porta.

Ben bir otobüs ve bir otomobil görüyorum.

İo sto vedendo un autobus e un’automobile.

Adam ve kadın bir gazete okuyorlar.

L’uomo e la donna stanno leggendo un giornali.

kadın yumurtayı gösteriyor.

la donna sta mostrando un uovo.

Bir tabak ve bir bıçak görüyoruz.

Stiamo vedendo un piatto e un coltello .

erkek çocuk bir köpek getiriyor

il bambini sta portando un cane.

kadın öğretmen bir mektup yazıyor.

La donna sta scrivendo una lettera.

Kadın bardakları yıkıyor.

La donna sta lavando le tazze.


İtalyanca ders 16 test:


ALIŞTIRMALAR

A. Aşağıdaki cümleleri italyanca ‘ya çeviriniz.
1.Defter ve kalem pahalıdırlar.
2.Kadın ve çocuk(m) korkuyorlar.
3.Öğrenciler(f) kitap yazıyorlar.
4.Çocuk(m) okuldan geliyor.
5.Adam otomobili getiriyor.
6.Öğretmen kahve içiyor.
7.Diş doktoru mektup yazıyor.
8.Öğretmen ve çocuk araba ile geliyorlar
9.Kaşık ve bıçak su ile yıkanıyor.
10.Mektup mavi ve sarı yazılıyor.
11.Fare kediden korkuyor.
12.Tembel çocuk ders çalışıyor.
13.Yaşlı adam polis ile gidiyor.
14.Kedi fareye bakıyor.

B.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.Türkçe’ye çeviriniz.
1.Veniamo a casa con la polizia.
2.L’uomo sta portando la gatta e il cane dalla scuola
3.İo e l’insegnante stiamo lavorando la lezzione.
4.La figlia sta venendo.
5.İl dentista sta leggendo il giornale
6.La polizia sta venendo con la(colla) bicicietta

CEVAPLAR

A.
1.İl guaderna e la matita sono caro.
2.La donna e il bambino stanno temendo.
3.Le studentesse stanno scrivendo il libro
4.il bambino sta venendo dalla scuola
5.L’uomo sta portando l’automobile.
6.L’insegnante sta bevendo il caffé
7.İl dentista sta scrivendo la lettera.
8.L’insegnante e il bambino stanno venendo coll’automobile
9.İl cucchiaıo e il coltello stanno lavando coll’ acqua
10.la lettera sta scrivendo blu e giallo
11.İl topo sta temendo colla gatta.
12.Pigro bambino sta lavorando
13.Vecchio uomo sta venendo colla polizia
14.La gatta sta guardano al topo

B.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.Türkçe’ye çeviriniz.
1.Biz ve polis ile evden geliyoruz.
2.Adam kedi ile köpeği okuldan getiriyor.
3.Ben ve öğretmen ders çalışıyoruz.
4.Kız çocuk geliyor.
5.Diş doktoru gazete okuyor.
6.Polis bisiklet ile geliyor.


Fiiller ve şimdiki zaman

Fiiller ile cümleler


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.