İtalyanca ders 13

Olumsuz cevaplar


İtalyanca ders 13 ‘de cevaplarımızı olumsuz yapıyoruz.


İtalyanca ders 13

BİSİKLET bicicletta (f)(biçikletta) /la bicicietta -una bicicietta/le biciciette

Şimdide sorularımıza olumsuz cevap vermek için


‘no’ ‘hayır’ kullanıyoruz.
Mutlaka olumsuzluk eki olan non kullanılmalıdır.


Okul büyük müdür? Hayır,okul büyük değildir.

é scula grande? No,la scuola non é grande.


Bu bir bisiklet midir? Hayır,bu bir bisiklet değildir.

é questa una bicicietta? No,questa non é bicicietta.


Bunlar resimler midir? Hayır,bunlar resimler değillerdir.

Sono questa pitture? No,questa non sono pitture?


Bu bir köpek midir? Hayır,bu köpek değildir.

é questa un cane? No,questa non é cane.


Çatallar pahalı mıdır? Hayır,çatallar pahalı değildir.

Sono forchette caro? No,le forchetta non sono caro


Otomobil yeşil midir? Hayır ,otomobil yeşil değildir.

é automobile verde? No,l’automobile non é verde.


Dolap yeni midir? Hayır dolap yeni değildir.

é armadio nuovo? No,l’armadio non é nuovo


Kuş beyaz mıdır? Hayır,kuş beyaz değildir.

é uccello bianco? No,l’uccello no é bianco.


pencereler kapalı mıdır? Hayır,pencereler kapalı değildir.

é finestra chiuso? No,la finestra non é chiuso.


İtalyanca ders 13 Olumsuz cevaplar ile devam…


Kalem uzun mudur. ? Hayır,kalem uzun değildir.

é matita lungo? No,la matita non é lungo.


Bunlar gömlekler midir? Hayır, bunlar gömlekler değildir.

Sono queste camicie? No,queste non sono camicie.


Bu bir defter midir? Hayır,bu bir defter değildir.

é questo un quaderno? No,questo non é quaderno.


Kız öğrenciler yorgun mudur? Hayır,kız öğrenciler yorgun değildir.

sono studentesse stanco? No,studentesse non sono stanco.


Çocuk akıllı mıdır? Hayır,çocuk akıllı değildir.

é bambino intelligente? No, il bambino non é intelligente.


Anna aptal mıdır? Hayır,Anna aptal değildir.

é Anna stupido? No,Anna non é stupido.


Bunlar radyolar mıdır? Hayır,bunlar radyo değillerdir.

Sono questi radi? No,Questi non sono radi.


Bu bir okul mudur? Hayır,bu bir okul değildir?

é questa scuola ? No,questa non é scuola.


Otobüsler eski midir? Hayır,otobüsler eski değildir.

Sono autobus vecchio? No,l’autobus non sono vecchio.


Şapka sarı mıdır? Hayır,şapka sarı değildir.

é questo cappello giallo? No,il cappello non é giallo.


Nasıl gidiyor…


Saat pahalı mıdır? Hayır,saat pahalı değildir.

é quest’ora caro? No,l’ora non é caro.


Bu bir bardak mıdır? Hayır ,bu bir bardak değildir.

é questo biccihiere? No,questo non é biccihiere


Sono fiori rossa? No,i fiori non sono rossa.

é questa una biccietta? No,questa non é bicciette.


é questo tavolo pulito? No,questo tavolo non é pulito.

bu masa temiz mi? Hayır, bu masa temiz değil.


é questo uovo vecchio? No,questo uovo non é vecchio.

bu yumurta eski mi? Hayır, bu yumurta eski değil.


Sono queste borse bianco? No,queste borse non sono bianco.

Bu çantalar beyaz mı? Hayır, bu çantalar beyaz değil.


Bu da değişik olumsuz ve olumlu cevapların bir arada kullanımıdır.


Elma yeşil midir? Hayır,elma yeşil değildir. Elma kırmızıdır.

é questa mela verde? No,questa mela non é verde.La mela é rossa.


Bu sandalye midir? Hayır,bu sandalye değildir.Bu masadır.

é questa sedia? No,questa non é sedia.Questo é tavolo.


İtalyanca ders 13 konuyla ilgili test:


DERS 12DERS 14

Bir Cevap Yazın